Костянтин Швабій
Костянтин Швабій
Директор ННІ економіки, оподаткування та митної справи УДФСУ
No verified email
TitleCited byYear
Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій, та ін в тч Швабій КІ
К.: Знання України, 675 с., 2008
280*2008
Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика: монографія
ФО Ярошенко, ПВ Мельник, АІ Мярковський, та ін в тч Швабій КІ
К.: Міністерство фінансів України, 2011
63*2011
Налоговые системы. Методология развития
К авторов, в тч Швабий КИ
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана"(Москва …, 2012
59*2012
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності: навч. посіб.
СВ Онишко, ТВ Паєнтко, КІ Швабій
К.: КНТ 256, 2008
572008
Оподаткування доходів населення: проблеми науки та практики
КІ Швабій
Ірпінь: Національний університет ДПС України, 2009
522009
Вплив глобалізації на систему оподаткування та податкову політику України
КІ Швабій
Стратегічні пріоритети, 2009
272009
Ефективність адміністрування податків в Україні: методологія та аналіз
КІ Швабій
Фінансова система України. Збірник наукових праць.–Острог: Вид-во НаУ …, 2007
232007
Податок з доходів фізичних осіб: проблеми та перспективи
КІ Швабій
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2010
21*2010
Інвестиційні стимули в механізмі оподаткування прибутку підприємств в Україні
К Швабій, Д Серебрянський
Економіка України, 548, 2007
21*2007
Напрями підвищення ефективності адміністрування податків в Україні
КІ Швабій, ЮД Гусак
Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 …, 2008
202008
Довгострокова тенденція розподілу доходів населення в Україні
КІ Швабій
Фінанси України, 77-86, 2010
192010
Податкова система України: навчальний посібник / за заг. ред. М.Я. Азарова
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій, та ін в тч Швабій КІ
К.: Знання України, 2010.–505 с, 656 с., 2011
16*2011
Регулятивна ефективність податку на доходи фізичних осіб в Україні
КІ Швабій
Фінанси України, 27-44, 2013
15*2013
Дослідження структури тіньового сектору економіки
КІ Швабій
Актуальні проблеми економіки, 105, 2010
152010
Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб
КІ Швабій
Фінанси України, 31-37, 2012
122012
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т.кол. авторів [за заг. ред. М.Я.Азарова]
колектив авторів, в тч Швабій КІ
Міністерство фінансів України 1, 448, 2010
122010
Пріоритети реформування податку на доходи фізичних осіб у сучасних умовах
КІ Швабій
Збірник наукових праць Ірпінської фінансово-юридичної академії (економіка …, 2013
102013
Напрями реформування податкової системи в умовах посткризового відновлення економіки України
КІ Швабій
Фінанси України, 52-57, 2012
102012
Податкові пільги як загроза фінансовій безпеці України
КІ Швабій, ВІ Коротун
Торгівля і ринок України : темат. зб. наук. пр. 34, 583-590, 2012
92012
Методологія квантифікації податкового та фіскального ризику
СВ Онишко, КІ Швабій, НВ Новицька
Економіка і прогнозування, 32-42, 2007
9*2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20