Костянтин Швабій
Костянтин Швабій
Директор ННІ економіки, оподаткування та митної справи УДФСУ
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій, та ін в тч Швабій КІ
К.: Знання України, 675 с., 2008
327*2008
Налоговые системы. Методология развития
К авторов, в тч Швабий КИ
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана"(Москва …, 2012
89*2012
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності: навч. посіб.
СВ Онишко, ТВ Паєнтко, КІ Швабій
К.: КНТ 256, 8, 2008
722008
Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика: монографія
ФО Ярошенко, ПВ Мельник, АІ Мярковський, та ін в тч Швабій КІ
К.: Міністерство фінансів України, 2011
61*2011
Оподаткування доходів населення: проблеми науки та практики
КІ Швабій
Ірпінь., 2009
592009
Вплив глобалізації на систему оподаткування та податкову політику України
КІ Швабій
Стратегічні пріоритети, 2009
352009
Податкова система України: навчальний посібник / за заг. ред. М.Я. Азарова
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій, та ін в тч Швабій КІ
К.: Знання України, 2010.–505 с, 656 с., 2011
30*2011
Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, АИ Крисоватый, ИВ Алексеев, ...
Кондор, 2011
282011
Інвестиційні стимули в механізмі оподаткування прибутку підприємств в Україні
К Швабій, Д Серебрянський
Економіка України, 548, 2007
27*2007
Довгострокова тенденція розподілу доходів населення в Україні
КІ Швабій
Фінанси України, 77-86, 2010
262010
Ефективність адміністрування податків в Україні: методологія та аналіз
КІ Швабій
Фінансова система України. Збірник наукових праць.–Острог: Вид-во НаУ …, 2007
262007
Податок з доходів фізичних осіб: проблеми і перспективи
КІ Швабій
Вісник податкової служби України 6, 33-35, 2010
21*2010
Напрями підвищення ефективності адміністрування податків в Україні
КІ Швабій, ЮД Гусак
Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 …, 2008
212008
Регулятивна ефективність податку на доходи фізичних осіб в Україні
КІ Швабій
Фінанси України, 27-44, 2013
19*2013
Дослідження структури тіньового сектору економіки
КІ Швабій
Актуальні проблеми економіки, 105, 2010
192010
Податок з доходів фізичних осіб: проблеми та перспективи
КІ Швабій
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2010
182010
Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій
ЮБ Іванов, ІА Майбуров, КІ Швабій, та інші
Харків: ІНЖЕК, 2010
152010
Фіскальна ефективність податку на доходи фізичних осіб
КІ Швабій
Фінанси України, 2012
142012
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т.кол. авторів [за заг. ред. М.Я.Азарова]
колектив авторів, в тч Швабій КІ
Міністерство фінансів України 1, 448, 2010
132010
Теоретичні підходи до формування і реалізації податкової політики держави
КІ Швабій, KI Shvabii
Фінанси України, С. 90-103, 2015
112015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20