Підписатись
Костянтин Швабій
Костянтин Швабій
професор кафедри фіскального адміністрування ДВНЗ МФУ "Державний податковий університет"
Підтверджена електронна адреса в dpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій, та ін в тч Швабій КІ
К.: Знання України, 675 с., 2008
367*2008
Налоговые системы. Методология развития
К авторов, в тч Швабий КИ
Общество с ограниченной ответственностью" Издательство" Юнити-Дана"(Москва …, 2012
98*2012
Фінансове забезпечення інноваційної діяльності: навч. посіб.
СВ Онишко, ТВ Паєнтко, КІ Швабій
К.: КНТ 256, 8, 2008
832008
Реформування податкової системи України: теорія, методологія, практика: монографія
ФО Ярошенко, ПВ Мельник, АІ Мярковський, та ін в тч Швабій КІ
К.: Міністерство фінансів України, 2011
65*2011
Оподаткування доходів населення: проблеми науки та практики
КІ Швабій
Ірпінь., 2009
632009
Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика
ИА Майбуров, ЮБ Иванов, АИ Крисоватый, ИВ Алексеев, ...
Кондор, 2011
502011
Вплив глобалізації на систему оподаткування та податкову політику України
КІ Швабій
Стратегічні пріоритети, 2009
462009
Податкова система України: навчальний посібник / за заг. ред. М.Я. Азарова
ПВ Мельник, ЛЛ Тарангул, ЗС Варналій, та ін в тч Швабій КІ
К.: Знання України, 2010.–505 с, 656 с., 2011
30*2011
Ефективність адміністрування податків в Україні: методологія та аналіз
КІ Швабій
Фінансова система України. Збірник наукових праць.–Острог: Вид-во НаУ …, 2007
292007
Довгострокова тенденція розподілу доходів населення в Україні
КІ Швабій
Фінанси України, 77-86, 2010
282010
Інвестиційні стимули в механізмі оподаткування прибутку підприємств в Україні
К Швабій, Д Серебрянський
Економіка України, 548, 2007
28*2007
Регулятивна ефективність податку на доходи фізичних осіб в Україні
КІ Швабій
Фінанси України, 27-44, 2013
26*2013
Дослідження структури тіньового сектору економіки
КІ Швабій
Актуальні проблеми економіки 3, 115-122, 2010
242010
Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій
ЮБ Іванов, ІА Майбуров, КІ Швабій, та інші
Харків: ІНЖЕК, 2010
232010
Податок з доходів фізичних осіб: проблеми і перспективи
КІ Швабій
Вісник податкової служби України 6, 33-35, 2010
22*2010
Податок з доходів фізичних осіб: проблеми та перспективи
КІ Швабій
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2010
192010
Напрями підвищення ефективності адміністрування податків в Україні
КІ Швабій, ЮД Гусак
Наукові записки. Серія “Економіка”. Фінансова система України. Частина 1 …, 2008
192008
Теоретичні підходи до формування і реалізації податкової політики держави
КІ Швабій, KI Shvabii
Фінанси України, С. 90-103, 2015
172015
Нагальні проблеми формування державної податкової політики в Україні
ЮБ Іванов, КІ Швабій
Фінанси України, 39-52, 2017
162017
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України: в 3 т.кол. авторів [за заг. ред. М.Я.Азарова]
колектив авторів, в тч Швабій КІ
Міністерство фінансів України 1, 448, 2010
162010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20