Тетяна Миколаївна Мельник
Тетяна Миколаївна Мельник
д.е.н., професор, завідувач кафедри, Київський національний торговельно-економічний університет
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Пріоритети національного економічного розвитку в контексті глобалізаційних викликів: монографія: у 2 ч.–Ч. 1/за ред. ВМ Гейця, АА Мазаракі
ВМ Геєць
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 273, 10, 2008
1412008
Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз
Т Мельник
Міжнародна економічна політика, 241-271, 2008
942008
50/50: Сучасне гендерне мислення: словник
Т Мельник, Л Кобелянська
К.: КІС 280, 21, 2005
872005
Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції: монографія
ТМ Мельник
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 396, 2007
702007
Міжнародна торгівля товарами в умовах глобальної конкуренції: монографія
ТМ Мельник
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 396, 2007
702007
Сучасні тенденції та чинники розвитку зовнішньої торгівлі України
А Мазаракі, Т Мельник
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-14, 2011
592011
Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі: монографія
АА Мазаракі, ТМ Мельник
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010
542010
Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості субєктів господарювання
АО Єпіфанов, НА Дехтяр, ТМ Мельник, ІО Школьник, НГ Пігуль, ...
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2007
532007
Імпорт та перспективи імпортозаміщення в Україні
А Мазаракі, Т Мельник
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-15, 2012
382012
Інновації як джерело стратегічних конкурентних переваг
А Мазаракі, Т Мельник
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-17, 2010
352010
Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів: монографія
А Мазаракі, О Корольчук, Т Мельник
2010, 2010
272010
Економічна безпека України в умовах глобалізаційних викликів:[монографія]
А Мазаракі, О Корольчук, Т Мельник
К.: КНТЕУ, 2010
272010
монографія/АА Мазаракі [та ін.]; за заг. ред. АА Мазаракі
У експортним потенціалом України
К.: КНТЕУ, 2007
262007
Зовнішня торгівля високотехнологічними товарами: інституціональний вимір
ТМ Мельник, ОВ Зубко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 181-190, 2012
242012
Легка промисловість України: стан, проблеми експорту та імпорту товарів
А Мазаракі, Т Мельник, В Ізовіт
Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету, 5-13, 2011
242011
Тарифне регулювання у контексті членства України у СОТ
Т Мельник
Вісник Київського Національного торговельно-економічного університету, 5-12, 2009
242009
Оцінка державної підтримки аграрного сектору України
ТМ Мельник, ОС Головачова
Маркетинг і менеджмент інновацій, 169-184, 2013
232013
Priorytety natsionalnoho ekonomichnoho rozvytku v konteksti hlobalizatsiinykh vyklykiv
VM Heiets, AA Mazaraki
K.: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t.[In Ukrainian], 2008
212008
Оцiнка кредитоспроможностi та iнвестицiйної привабливостi суб’єктiв господарювання: монографiя та iн.; за ред. д. е. н. АО Епiфанова
АО Епiфанов, НА Дехтяр, ТМ Мельник, IО Школьник
202007
Монографія/АА Мазаракі, ВВ Юхименко, ОП Гребельник та ін.; за заг. ред. АА Мазаракі
У експортним потенціалом України
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун 2007, 209, 2007
192007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20