Іванова Вікторія Валентинівна
Іванова Вікторія Валентинівна
Криворізький державний педагогічний університет / Kryvyi Rih State Pedagogical University / Доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування готовності майбутнього вчителя математики до творчої професійної діяльності
ВВ Іванова
спец. 13.00.04 / В.В. Іванова.– Кривий Ріг, 2006. – 24 с., 0
15
Педагогічні умови ефективності формування готовності студентів до творчої професійної діяльності
ЛІ Іванова
Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр.–Вип 4 …, 2000
72000
Менеджер–професійний керівник: Навчальний посібник/Ірина Іванова,; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т
В Іванова
К.: Знання, 2001
52001
Креативний підхід до навчання як засіб формування креативної особистості майбутнього вчителя
ВВ Іванова
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2011
42011
Формирование готовности студентов к творческой деятельности средствами самостоятельной работы
ЛВГ В.В. Иванова
Научно-теоретический журнал им. Я. А. Коменского «Славянская педагогическая …, 2011
32011
Формування творчих якостей майбутніх учителів у процесі професійної підготовки
ВВ Іванова
Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : КДПУ …, 2009
2*2009
Формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку як умова міжнародної мобільності
АВ Шерудило
Pedagogy and Psychology, 69, 2016
12016
Системно-інтегративний підхід у формуванні творчої особистості майбутнього вчителя в умовах педагогічного вишу
ОБ Потапенко, ВВ Іванова
Педагогіка вищої та середньої школи, 30-34, 2016
12016
Безалкогольні напої на основі фітоекстрактів
В Іванова
Товари і ринки, 69-74, 2011
12011
Методичні рекомендації щодо написання магістерських робіт магістрантами (спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки)
ТО Дороніна, ОС Білоус, ІА Волощук, ВВ Іванова, СМ Щербина
ФО-П Маринченко СВ, 2019
2019
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої (асистентської) педагогічної практики магістрантів (спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки)
ТО Дороніна, СМ Щербина, ВВ Іванова
КДПУ, 2018
2018
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої (асистентської) педагогічної практики магістрантів (спеціальність : 011 Освітні, педагогічні науки) / Cерія …
ВВІ укл. Т. О. Дороніна, С. М. Щербина
ВЦ КДПУ; Айс Принт. 2018. 48 с., 2018
2018
Використання інформаційних технологій у навчальному процесі педагогічного вишу.
ВВ Іванова
Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах : зб. науково-метод. праць …, 2018
2018
Гендерна експертиза навчальної літератури : нормативно-правовий аспект
ВВІ Т.О. Дороніна
Кривий Ріг : ВЦ КДПУ. – 2017. – Вип. 5. – С. 21–26., 2017
2017
Розвиток педагогічної творчості майбутніх вчителів у системі професійної підготовки
ВВ Іванова
Педагогіка вищої та середньої школи, 275-282, 2017
2017
РОЗРОБКА І РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ШКІЛ (ХVІ-XVІІ ст.) Становлення і подальший розвиток української …
О ПОТАПЕНКО, В ІВАНОВА
ББК 67.400. 7 (4Укр) Н 34, 175, 2016
2016
Особливості реалізації самостійної роботи студентів в умовах особистісно зорієнтованого навчання у вищій школі
ЛВГ В.В. Іванова
Фундаменталізація змісту загальноосвітньої та професійної підготовки : наук …, 2015
2015
Педагогічні технології в контексті загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів до роботи з обдарованим дітьми
ЛВГ В.В. Іванова
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Сталий розвиток …, 2015
2015
Навчально-дослідницька робота–складник професійної підготовки майбутніх педагогів в умовах вищої школи
В Іванова, Л Григоренко
Педагогіка вищої та середньої школи 40, 42-46, 2014
2014
Управлінський моніторинг як засіб підвищення якості освітнього простору в умовах вищої школи
ЛВГ В.В. Іванова
Інноваційні підходи менеджменту у практиці публічного управління : наук …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20