Іванова Вікторія Валентинівна
Іванова Вікторія Валентинівна
Криворізький державний педагогічний університет / Kryvyi Rih State Pedagogical University / Доцент
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Формування готовності майбутнього вчителя математики до творчої професійної діяльності
ВВ Іванова
спец. 13.00.04 / В.В. Іванова.– Кривий Ріг, 2006. – 24 с., 0
14
Педагогічні умови ефективності формування готовності студентів до творчої професійної діяльності
ЛІ Іванова
Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр.–Вип 4 …, 2000
72000
Менеджер–професійний керівник: Навчальний посібник/Ірина Іванова,; М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т
В Іванова
К.: Знання, 2001
52001
Формирование готовности студентов к творческой деятельности средствами самостоятельной работы
ЛВГ В.В. Иванова
Научно-теоретический журнал им. Я. А. Коменского «Славянская педагогическая …, 2011
32011
Креативний підхід до навчання як засіб формування креативної особистості майбутнього вчителя
ВВ Іванова
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій …, 2011
32011
Формування творчих якостей майбутніх учителів у процесі професійної підготовки
ВВ Іванова
Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : КДПУ …, 2009
2*2009
Формування готовності майбутніх педагогів до інноваційної діяльності в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку як умова міжнародної мобільності
АВ Шерудило
Pedagogy and Psychology, 69, 2016
12016
Системно-інтегративний підхід у формуванні творчої особистості майбутнього вчителя в умовах педагогічного вишу
ОБ Потапенко, ВВ Іванова
Педагогіка вищої та середньої школи, 30-34, 2016
12016
Методичні рекомендації щодо написання магістерських робіт магістрантами (спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки)
ТО Дороніна, ОС Білоус, ІА Волощук, ВВ Іванова, СМ Щербина
ФО-П Маринченко СВ, 2019
2019
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої (асистентської) педагогічної практики магістрантів (спеціальність: 011 Освітні, педагогічні науки)
ТО Дороніна, СМ Щербина, ВВ Іванова
КДПУ, 2018
2018
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виробничої (асистентської) педагогічної практики магістрантів (спеціальність : 011 Освітні, педагогічні науки) / Cерія …
ВВІ укл. Т. О. Дороніна, С. М. Щербина
ВЦ КДПУ; Айс Принт. 2018. 48 с., 2018
2018
Використання інформаційних технологій у навчальному процесі педагогічного вишу.
ВВ Іванова
Педагогічне Криворіжжя : педагогічний альманах : зб. науково-метод. праць …, 2018
2018
Гендерна експертиза навчальної літератури : нормативно-правовий аспект
ВВІ Т.О. Дороніна
Кривий Ріг : ВЦ КДПУ. – 2017. – Вип. 5. – С. 21–26., 2017
2017
Розвиток педагогічної творчості майбутніх вчителів у системі професійної підготовки
ВВ Іванова
Педагогіка вищої та середньої школи, 275-282, 2017
2017
РОЗРОБКА І РЕАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В ПРОЦЕСІ СТВОРЕННЯ МЕРЕЖІ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ШКІЛ (ХVІ-XVІІ ст.) Становлення і подальший розвиток української …
О ПОТАПЕНКО, В ІВАНОВА
ББК 67.400. 7 (4Укр) Н 34, 175, 2016
2016
Особливості реалізації самостійної роботи студентів в умовах особистісно зорієнтованого навчання у вищій школі
ЛВГ В.В. Іванова
Фундаменталізація змісту загальноосвітньої та професійної підготовки : наук …, 2015
2015
Педагогічні технології в контексті загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів до роботи з обдарованим дітьми
ЛВГ В.В. Іванова
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції «Сталий розвиток …, 2015
2015
Навчально-дослідницька робота–складник професійної підготовки майбутніх педагогів в умовах вищої школи
В Іванова, Л Григоренко
Педагогіка вищої та середньої школи 40, 42-46, 2014
2014
Управлінський моніторинг як засіб підвищення якості освітнього простору в умовах вищої школи
ЛВГ В.В. Іванова
Інноваційні підходи менеджменту у практиці публічного управління : наук …, 2014
2014
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з педагогічних дисциплін : [метод. реком.]
ВВІ авт.-укл. Т. О. Дороніна, Л. В. Григорекно
Кривий Ріг : Криворізький педагогічний інститут ДВНЗ «КНУ», 2014. – 47 с., 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20