Катерина Корнієнко
Катерина Корнієнко
Odessa national polytechnic university
Подтвержден адрес электронной почты в домене ctc.opu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення ролі профспілок у формуванні громадянського суспільства на основі їх статутних документів
КВ Женгал
Інтелігенція і влада, 85-90, 2012
22012
Термографія як метод ранньої діагностики
КВ Корнієнко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
2020
Система візуалізації теплових полів людини
КВ Корнієнко, МФ Терещенко
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2020
2020
Радіотермографія як метод діагностики раку молочної залози
КВ Корнієнко
КПІ ім. Ігоря Сікорського; Центр учбової літератури, 2019
2019
Використання критичного мислення при вивченні історії у вищій школі: питання теорії і практики
КВ Корнієнко
Інтелігенція і влада. Серія: Історія, 98-107, 2017
2017
Development of innovative solutions through the collaboration industry enterprises with research institutions
K Korniejenko
2017
Роль одеської інтелігенції у формуванні національної свідомості громадян напередодні прийняття незалежності України (на матеріалах місцевої преси)
КВ Корнієнко
Інтелігенція і влада. Серія: Історія, 100-110, 2016
2016
Українська еліта та патріотизм початку ХХ ст.
K Kornienko
Записки історичного факультету, 280-281, 2016
2016
СЕРГЕЙ ШЕЛУХИН: РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ НЕЗАВИСИМОСТИ
КВ Корнієнко
Интеллигенция и власть, 212-220, 2016
2016
Спогади ЄХ Чикаленка як джерело дослідження української національної еліти к. ХІХ–поч. ХХ ст.
КВ Корнієнко
Інтелігенція і влада. Серія: Історія, 120-129, 2015
2015
Євген Чикаленко: діяльність на ниві аграрного просвітництва
КВ Корнієнко
Інтелігенція і влада. Серія: Історія, 410-419, 2015
2015
Преса як джерело дослідження профспілкового руху України періоду незалежності
КВ Корнієнко
Інтелігенція і влада. Серія: Історія, 240-247, 2014
2014
Проблеми діяльності морських профспілок в умовах становлення незалежності України
КВ Женгал
Інтелігенція і влада, 143-151, 2012
2012
До питання історіографії профспілкового руху України: регіональний аспект
КВ Женгал
Інтелігенція і влада, 179-186, 2011
2011
ÔÓÍÊÖ² ÏÐÎÔÑϲËÎÊ Â ÓÌÎÂÀÕ ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ² (1991–2002 ðð.)
ÊÂ Æåíãàë
2011
Федерація профспілок Одеської області: стратегія і тактика в умовах незалежності (1990–2002)
КВ Женгал
Інтелігенція і влада, 103-109, 2010
2010
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФСПІЛОК ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ (1991–2002 РР.)
К Женгал
2010
Розбудова профспілкового руху України в роки незалежності
КВ Женгал
Інтелігенція і влада, 113-120, 2009
2009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–18