Катерина Корнієнко
Катерина Корнієнко
Odessa national polytechnic university
Підтверджена електронна адреса в ctc.opu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Визначення ролі профспілок у формуванні громадянського суспільства на основі їх статутних документів
КВ Женгал
Інтелігенція і влада, 85-90, 2012
22012
Використання критичного мислення при вивченні історії у вищій школі: питання теорії і практики
КВ Корнієнко
Інтелігенція і влада. Серія: Історія, 98-107, 2017
2017
Development of innovative solutions through the collaboration industry enterprises with research institutions
K Korniejenko
2017
Українська еліта та патріотизм початку ХХ ст.
K Kornienko
Записки історичного факультету, 280-281, 2016
2016
Сергій Шелухин: роздуми на тему незалежності
КВ Корнієнко
Інтелігенція і влада. Серія: Історія, 212-220, 2016
2016
Спогади ЄХ Чикаленка як джерело дослідження української національної еліти к. ХІХ–поч. ХХ ст.
КВ Корнієнко
Інтелігенція і влада. Серія: Історія, 120-129, 2015
2015
Євген Чикаленко: діяльність на ниві аграрного просвітництва
КВ Корнієнко
Інтелігенція і влада. Серія: Історія, 410-419, 2015
2015
Преса як джерело дослідження профспілкового руху України періоду незалежності
КВ Корнієнко
Інтелігенція і влада. Серія: Історія, 240-247, 2014
2014
Проблеми діяльності морських профспілок в умовах становлення незалежності України
КВ Женгал
Інтелігенція і влада, 143-151, 2012
2012
До питання історіографії профспілкового руху України: регіональний аспект
КВ Женгал
Інтелігенція і влада, 179-186, 2011
2011
ÔÓÍÊÖ² ÏÐÎÔÑϲËÎÊ Â ÓÌÎÂÀÕ ÍÅÇÀËÅÆÍÎÑÒ² (1991–2002 ðð.)
ÊÂ Æåíãàë
2011
Федерація профспілок Одеської області: стратегія і тактика в умовах незалежності (1990–2002)
КВ Женгал
Інтелігенція і влада, 103-109, 2010
2010
ДІЯЛЬНІСТЬ ПРОФСПІЛОК ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ (1991–2002 РР.)
К Женгал
2010
Розбудова профспілкового руху України в роки незалежності
КВ Женгал
Інтелігенція і влада, 113-120, 2009
2009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–14