Мельникова (Махобей) Катерина Михайлівна; Melnukova K.M.
Мельникова (Махобей) Катерина Михайлівна; Melnukova K.M.
Verified email at tdmu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Роль наукової діяльності Івана Яковича Горбачевського у дослідженні синтезу сечової кислоти в організмі ссавців й in vitro
КМ Махобей, МВ Чорненький
Медична освіта, 87-91, 2014
12014
ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ МЕДИЧНОГО ПРАВА
МВЧКМММО Сопіга
Медична освіта, 2015
2015
Організація дистанційного навчання студентів на кафедрі медичного права
МВ Чорненький, КМ Махобей, МО Сопіга
Медична освіта, 129-131, 2015
2015
Г.О. Графтіо - визнаний гідроенергетик
КМ Махобей
Історія розвитку залізничного транспорту, 98-99, 2015
2015
Наукова діяльність академіка Г.О. Графтіо у дорадянський період
КМ Махобей
Двадцята Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків освіти, науки і …, 2015
2015
Педагогічна діяльність академіка Генріха Осиповича Графтіо
КМ Махобей
Матеріали Х Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів, 255-257, 2015
2015
Роки навчання, формування світогляду та сфери наукових інтересів академіка Г.О. Графтіо
КМ Махобей
Питання історії науки і техніки, 22-30, 2015
2015
Праця Г.О. Графтіо в плані ГОЕЛРО
КМ Махобей
Питання історії науки і техніки, 31-37, 2015
2015
Участь інженера Г.О. Графтіо у будівництво Волховської ГЕС (1917-1926 р.р.)
КМ Махобей
Історія науки і техніки, 63-74, 2015
2015
Внесок академіка Генріха Осиповича Графтіо в гідроенергетичну науку.
КМ Махобей
Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету …, 2015
2015
Історико-бібліографічний нарис життя та діяльності академіка Г.О.Графтіо
МК М.
Історія науки і техніки: Збірник наукових праць, 2015
2015
Історико-біографічний нарис життя та діяльності академіка ГО Графтіо
KM Mahobei
History of science and technology 4 (5), 66-73, 2014
2014
Дистанційне навчання на кафедрі медичного права.
МКМ Чорненький М.В.,Сопіга М.О.
Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизняний та зарубіжний контекст, 2014
2014
Роль наукової діяльності І.Я. Горбачевського у дослідженні синтезу сечової кислоти в організмі ссавців й invitro
МК М., ЧМ В.
Медична освіта, 87-92, 2014
2014
Формування культури здоровязбереження як світоглядної орієнтації студентів вищих медичних навчальних закладів.
МК М.
Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури …, 2013
2013
Митні органи у державному механізмі Російської імперії ХІХ ст.
МК М.
Гілея, 101-106, 2013
2013
Організація прикордонної сторожі та митної справи у Волинській та Подільській губерніях наприкінці XVIII–першій половині ХІХ ст.
КМ Махобей
Історичні записки, 163-173, 2012
2012
Г.О. Графтіо про обладнання Варшаво-Калішської залізниці для енергетичної тяги
КМ Махобей
Восьмі наукові читання, присвячені діяльності О.П. Бородіна, 31-33, 2012
2012
Організація прикордонної сторожі та митної справи у Волинській та Подільській губкрніях.
МК М.
Історичні записки, 163-173, 2012
2012
Суспільні зв'язки як основа правової концепції Станіслава Дністрянського.
МК М.
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім …, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20