Людмила Кулик
Людмила Кулик
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене cdu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Розвиток творчих здібностей студентів засобами фізичних задач
Л Кулик
Фізика та астрономія в школі, 32-36, 2003
52003
Організація самостійної роботи студентів як дидактична проблема
А Ткаченко, Л Кулик
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
42010
Експрес-контроль із загального курсу фізики
Л Кулик, О Богатирьов
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 197-203, 2012
32012
Застосування розрахунково-графічних робіт з фізики для активізації пізнавальної діяльності студентів інженерних спеціальностей
АВ Ткаченко, ЛО Кулик
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2011
32011
Фізичні задачі як засіб розвитку дивергентного мислення студентів
ЛО Кулик
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
32010
Формування готовності студентів до застосування тестових технологій–важлива складова сучасної професійної підготовки майбутніх вчителів фізики
АВ Ткаченко, ЛО Кулик
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2016
22016
Організація і проведення комплексного державного екзамену з «Фізики та методики її викладання» для бакалаврів напряму підготовки 6.040203 Фізика
ЛО Кулик, АВ Ткаченко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2013
22013
До проблеми законодавчого регулювання переведення на іншу роботу працівників\Л. Кулик\Право України.–2010
Л Кулик
Вип, 2010
22010
Позааудиторна робота як одна з форм організації навчально-пізнавальної діяльності студентів–фізиків
АВ Ткаченко, ЛО Кулик
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
12016
GOOGLE SITES як засіб формування готовності майбутніх вчителів до застосування ІКТ у професійній діяльності
А Ткаченко, Л Кулик, О Гриценко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
12015
Використання експериментальних задач з фізики при виконанні фронтальних лабораторних робіт
АВ Ткаченко, ЛО Кулик, ОІ Богатирьов
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2005
12005
" ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ" ЯК НЕОБХІДНА КОМПОНЕНТА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ФІЗИКІВ
ЛО Кулик, АВ Ткаченко
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ …, 0
1
Методика оцінювання навчально-пізнавальної діяльності студентів із загального курсу фізики
ЛО Кулик, АВ Ткаченко
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ …, 0
1
ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ» ЯК СКЛАДНИК СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ТВ БОДНЕНКО, АВ ТКАЧЕНКО, ЛО КУЛИК
Cherkasy University Bulletin: Pedagogical Sciences, 2019
2019
РЕАЛІЗАЦІЯ STEM-ОСВІТИ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
ВО Видиш, ЛО Кулик
міжнародної науково-методичної конференції ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ПМО …, 2019
2019
Ціннісні орієнтації майбутніх фахівців соціогуманітарних спеціальностей
М Вовк, Л Кулик
Тернопіль: Вектор, 2018
2018
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЗИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У СУЧАСНІЙ ШКОЛІ
ЛО Кулик, АВ Ткаченко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2018
2018
Контроль та оцінювання професійних компетентностей майбутніх вчителів фізики
АВ Ткаченко, ЛО Кулик
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Засоби і технології …, 2018
2018
Методичні підходи до встановлення рівня сформованості предметної компетентності з фізики ядра та елементарних частинок студентів університетів
АВ Ткаченко, ЛО Кулик, ТВ Бодненко, ТМ Христенко
Матеріали міжнародної науково-практичної конференціі "Актуальні проблеми …, 2018
2018
Реалізація контрольно-оцінювальної складової фахової підготовки майбутніх вчителів фізики
ЛО Кулик, АВ Ткаченко
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки 169, С. 77-82., 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20