Подписаться
Людмила Кулик
Людмила Кулик
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене cdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх соціальних педагогів засобами віртуального простору
ВІ Березан
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 151-156, 2015
92015
Розвиток творчих здібностей студентів засобами фізичних задач
Л Кулик
Фізика та астрономія в школі, 32-36, 2003
62003
Формування готовності студентів до застосування тестових технологій–важлива складова сучасної професійної підготовки майбутніх вчителів фізики
АВ Ткаченко, ЛО Кулик
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2016
52016
Проблема формування готовності майбутніх учителів фізики до застосування WEB-орієнтованих засобів навчального призначення
АВ Ткаченко, ЛО Кулик
Проблеми математичної освіти: матеріали міжнародної науково-методичної …, 2015
52015
Фізичні задачі як засіб розвитку дивергентного мислення студентів
ЛО Кулик
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
52010
Застосування розрахунково-графічних робіт з фізики для активізації пізнавальної діяльності студентів інженерних спеціальностей
АВ Ткаченко, ЛО Кулик
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2011
42011
Організація самостійної роботи студентів як дидактична проблема
А Ткаченко, Л Кулик
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
42010
Підготовка майбутнього вчителя інформатики до ефективної професійної діяльності в Новій українській школі
ТВ Бодненко, ЛО Кулик, АВ Ткаченко
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2019
32019
Експрес-контроль із загального курсу фізики
Л Кулик, О Богатирьов
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2012
32012
Реалізація STEM-освіти на уроках природничо-математичного циклу сучасної української школи
ВО Видиш, ЛО Кулик
міжнародної науково-методичної конференції ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ПМО …, 2019
22019
Формування контрольно-оцінювальної компетентності майбутніх вчителів фізики у процесі фахової підготовки
АВ Ткаченко, ЛО Кулик
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
22017
Організація і проведення комплексного державного екзамену з «Фізики та методики її викладання» для бакалаврів напряму підготовки 6.040203 Фізика
ЛО Кулик, АВ Ткаченко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2013
22013
До проблеми законодавчого регулювання переведення на іншу роботу працівників\Л. Кулик\Право України.–2010
Л Кулик
Вип 9, 153-157, 2010
22010
Використання експериментальних задач з фізики при виконанні фронтальних лабораторних робіт
АВ Ткаченко, ЛО Кулик, ОІ Богатирьов
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2005
22005
Розвиток методичної компетентності майбутніх учителів фізики в контексті вимог Нової української школи
ЛО Кулик, АВ Ткаченко
Матеріали збірника друкуються в авторській редакції. За науковий зміст і …, 0
2
Створення WEB-уроків з фізики для учнів основної школи
КЮ Пироженко, ЛО Кулик
Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих …, 2019
12019
ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ» ЯК СКЛАДНИК СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ТВ БОДНЕНКО, АВ ТКАЧЕНКО, ЛО КУЛИК
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2018
12018
Формування готовності майбутнього вчителя фізики та інформатики до організації проектної діяльності учнів у сучасній школі
ЛО Кулик, АВ Ткаченко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2018
12018
Методичні аспекти реалізації контрольно-оцінювальної компоненти навчально-пізнавальної діяльності студентів у лабораторному практикумі з «Механіки»
ЛО Кулик, АВ Ткаченко
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
12017
Позааудиторна робота як одна з форм організації навчально-пізнавальної діяльності студентів–фізиків
АВ Ткаченко, ЛО Кулик
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20