Людмила Кулик
Людмила Кулик
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене cdu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток творчих здібностей студентів засобами фізичних задач
Л Кулик
Фізика та астрономія в школі, 32-36, 2003
52003
Застосування розрахунково-графічних робіт з фізики для активізації пізнавальної діяльності студентів інженерних спеціальностей
АВ Ткаченко, ЛО Кулик
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2011
42011
Експрес-контроль із загального курсу фізики
Л Кулик, О Богатирьов
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 197-203, 2012
32012
Фізичні задачі як засіб розвитку дивергентного мислення студентів
ЛО Кулик
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2010
32010
Організація самостійної роботи студентів як дидактична проблема
А Ткаченко, Л Кулик
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
32010
Формування готовності студентів до застосування тестових технологій–важлива складова сучасної професійної підготовки майбутніх вчителів фізики
АВ Ткаченко, ЛО Кулик
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2016
22016
Організація і проведення комплексного державного екзамену з «Фізики та методики її викладання» для бакалаврів напряму підготовки 6.040203 Фізика
ЛО Кулик, АВ Ткаченко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2013
22013
До проблеми законодавчого регулювання переведення на іншу роботу працівників\Л. Кулик\Право України.–2010
Л Кулик
Вип, 2010
22010
Використання експериментальних задач з фізики при виконанні фронтальних лабораторних робіт
АВ Ткаченко, ЛО Кулик, ОІ Богатирьов
НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА …, 2005
22005
Позааудиторна робота як одна з форм організації навчально-пізнавальної діяльності студентів–фізиків
АВ Ткаченко, ЛО Кулик
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
12016
Методичні аспекти реалізації контрольно-оцінювальної компоненти навчально-пізнавальної діяльності студентів у лабораторному практикумі з Механіки
Л Кулик, А Ткаченко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2016
12016
GOOGLE SITES як засіб формування готовності майбутніх вчителів до застосування ІКТ у професійній діяльності
А Ткаченко, Л Кулик, О Гриценко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
12015
Самостійна робота студентів із загального курсу фізики
ОІ Богатирьов, ЛО Кулик, ОМ Соловйов
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2008
12008
" ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ" ЯК НЕОБХІДНА КОМПОНЕНТА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-ФІЗИКІВ
ЛО Кулик, АВ Ткаченко
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ …, 0
1
Методика оцінювання навчально-пізнавальної діяльності студентів із загального курсу фізики
ЛО Кулик, АВ Ткаченко
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені ТГ …, 0
1
ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС «МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ» ЯК СКЛАДНИК СИСТЕМИ КОМП’ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ТВ БОДНЕНКО, АВ ТКАЧЕНКО, ЛО КУЛИК
Bulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University. Series …, 2019
2019
Створення WEB-уроків з фізики для учнів основної школи
КЮ Пироженко, ЛО Кулик
Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих …, 2019
2019
Система навчально-методичних та дидактичних засобів навчання із загального курсу фізики у закладах вищої освіти
ТВ Щиголь, ЛО Кулик
Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих …, 2019
2019
Підготовка майбутнього вчителя інформатики до ефективної професійної діяльності в новій українській школі
ТВ Бодненко, ЛО Кулик, АВ Ткаченко
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2019
2019
РЕАЛІЗАЦІЯ STEM-ОСВІТИ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
ВО Видиш, ЛО Кулик
міжнародної науково-методичної конференції ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ПМО …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20