Людмила Кулик
Людмила Кулик
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, кафедра
Підтверджена електронна адреса в cdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Розвиток творчих здібностей студентів засобами фізичних задач
Л Кулик
Фізика та астрономія в школі, 32-36, 2003
62003
Фізичні задачі як засіб розвитку дивергентного мислення студентів
ЛО Кулик
ступеня канд. пед.. наук: 13.00. 02. К., 2010, 2010
52010
Проблема формування готовності майбутніх учителів фізики до застосування WEB-орієнтованих засобів навчального призначення
АВ Ткаченко, ЛО Кулик
Проблеми математичної освіти: матеріали міжнародної науково-методичної …, 2015
42015
Застосування розрахунково-графічних робіт з фізики для активізації пізнавальної діяльності студентів інженерних спеціальностей
АВ Ткаченко, ЛО Кулик
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2011
42011
Організація самостійної роботи студентів як дидактична проблема
А Ткаченко, Л Кулик
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2010
42010
Експрес-контроль із загального курсу фізики
Л Кулик, О Богатирьов
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету …, 2012
32012
Формування готовності студентів до застосування тестових технологій–важлива складова сучасної професійної підготовки майбутніх вчителів фізики
АВ Ткаченко, ЛО Кулик
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2016
22016
Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх соціальних педагогів засобами віртуального простору
ВІ Березан
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 151-156, 2015
22015
Організація і проведення комплексного державного екзамену з Фізики та методики її викладання для бакалаврів напряму підготовки 6.040203 Фізика
ЛО Кулик, АВ Ткаченко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету ім …, 2013
22013
Використання експериментальних задач з фізики при виконанні фронтальних лабораторних робіт
АВ Ткаченко, ЛО Кулик, ОІ Богатирьов
ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ …, 2005
22005
Створення WEB-уроків з фізики для учнів основної школи
КЮ Пироженко, ЛО Кулик
Актуальні проблеми природничих і гуманітарних наук у дослідженнях молодих …, 2019
12019
РЕАЛІЗАЦІЯ STEM-ОСВІТИ НА УРОКАХ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
ВО Видиш, ЛО Кулик
міжнародної науково-методичної конференції ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ ПМО …, 2019
12019
Формування контрольно-оцінювальної компетентності майбутніх вчителів фізики у процесі фахової підготовки
АВ Ткаченко, ЛО Кулик
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2017
12017
Позааудиторна робота як одна з форм організації навчально-пізнавальної діяльності студентів–фізиків
АВ Ткаченко, ЛО Кулик
НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Серія: ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНОЇ І …, 2016
12016
Компетентність з організації проєктної діяльності школярів–інтегрований результат компетентнісно орієнтованої методичної підготовки майбутнього вчителя математики
ІА Акуленко, ОЕ Жидков, ЛО Кулик
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology IV (43)/ed …, 2016
12016
Методичні аспекти реалізації контрольно-оцінювальної компоненти навчально-пізнавальної діяльності студентів у лабораторному практикумі з Механіки
Л Кулик, А Ткаченко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2016
12016
GOOGLE SITES як засіб формування готовності майбутніх вчителів до застосування ІКТ у професійній діяльності
А Ткаченко, Л Кулик, О Гриценко
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2015
12015
РОЗВИТОК ДИВЕРГЕНТНОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ В ПРОЦЕСІ СКЛАДАННЯ НИМИ ФІЗИЧНИХ ЗАДАЧ
ЛО Кулик, ЛЮ Благодаренко
Збірник наукових праць «Педагогічні науки» 1 (57), 304-307, 2011
12011
До проблеми законодавчого регулювання переведення на іншу роботу працівників\Л. Кулик\Право України.–2010
Л Кулик
Вип 9, 153-157, 2010
12010
Самостійна робота студентів із загального курсу фізики
ОІ Богатирьов, ЛО Кулик, ОМ Соловйов
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2008
12008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20