Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
Національний університет "Чернігівський колегіум" імені Т.Г. Шевченка
Verified email at chnpu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Технології професійної діяльності соціального педагога: навчальний посібник для ВНЗ
ЛМ Завацька
К.: Видавничий Дім «Слово 240, 2, 2008
1652008
Математика з комп’ютером: посібник для вчителів
МІ Жалдак, ЮВ Горошко, ЄФ Вінниченко
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2015
1582015
Теоретичні та методичні основи формування рухової функції у молоді під час занять фізичною культурою та спортом
МО Носко
952003
Современные проблемы совершенствования технического мастерства спортсменов в олимпийском и профессиональном спорте
АН Лапутин, НА Носко
Физическое воспитание студентов, 3-18, 2002
902002
" Агрессивное" телевидение: социально-психологический анализ феномена
АЮ Дроздов
Социологические исследования, 62-67, 2001
892001
Factorial and discriminant analysis as methodological basis of pedagogic control over motor and functional fitness of 14–16 year old girls
O Ivashchenko, O Khudolii, T Yermakova, S Iermakov, M Nosko, Y Nosko
872016
Агрессивное поведение молодежи в контексте социальной ситуации
АЮ Дроздов
Социологические исследования, 95-98, 2003
762003
Теоретико-методичні аспекти зміцнення фізичного здоров’я учнівської та студентської молоді
МО Носко, СС Єрмаков, СВ Гаркуша
492010
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 13.00. 04–теорія і методика професійної …
МО НОСКО
462003
Біомеханічні основи техніки фізичних вправ
АМ Лапутін, МО Носко, ВО Кашуба
К.: Науковий світ, 2001
322001
Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу
СВ Страшко, ЛА Животовська, О Гречишкіна, А Міненок, ОВ Савонова, ...
«Освіта України», 2006
302006
Біометрія рухових дій людини: монографія
МО Носко, ОА Архипов
К.: Слово, 2011
212011
Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах при організації кредитно-модульної технології:[підручник]
МО Носко, ОО Данілов, ВМ Маслов
К.: Вид. дім «Слово, 2011
212011
Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах
АЙ Капська, ЛМ Завацька, СВ Грищенко
Навчальний посібник/АЙ Капська, ЛМ Завадська, СВ Гриценко–К.: Видавничий дім …, 2011
182011
Технологiї професiйної дiяльностi соцiального педагога: навчальний посiбник для ВНЗ
ЛМ Завацька
К.: Видавничий Дiм «Слово, 2008
152008
Архітектура Чернігова другої половини XVII–початку XVIII століть
А Адруг
Чернігів: Вид-во Чернігівського ЦНТЕІ, 2008
92008
Вчення про людину Чернігівського літературнофілософського кола (друга половина ХVІІ–перша половина ХVІІІ ст.)
О Чорний
09.00. 05–історія філософії.–Чернігів: Черніг. держ. пед. ун-т ім. ТГ …, 1998
81998
Особливості детермінантного впливу молодіжної субкультури на соціалізацію учнівської молоді
ЛМ Завацька
Практична психологія та соціальна робота [журнал]/голов. ред. Губенко ОВ, 62-63, 2009
62009
Аналіз кандидатських дисертаційних досліджень в Україні за маркетинговою проблематикою
ОО Чорний
Маркетинг в Україні, 62-66, 2010
42010
Синтез, противокоррозионная и биоцидная активность производных триазолоазепина
АМ Демченко, КГ Назаренко, АП Макей, СВ Приходько, ИН Курмакова, ...
Журнал прикладной химии 77 (5), 794-797, 2004
42004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20