Володимир Петрушов
Володимир Петрушов
Українсський державний університет залізничного тратспорту, доктор філософських наук, професор
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Європейський адогматизм: історико-філософська ретроспектива, сучасні інтенції
ВМ Петрушов
Харків: УкрДАЗТ, 2007
202007
Філософія європейського адогматизму: парадокс віри С. Кіркегора і Sola fide Л. Шестова. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук
ВМ Петрушов
Дніпропетровськ,: ДНУ ім. Олеся Гончара.–2008.–417 с, 2008
92008
Аспектність трансверсального розуму і його адогматична складова (в контексті європейської мультиментальності)
ВМ Петрушов
Вісник Харківського національного університету. Серія" Теорія культури і …, 2008
32008
ПИТАННЯ ЧАСУ: БУТТЄВА РОЗГУБЛЕНІСТЬ ЧИ ОНОТОЛОГІЧНІ ОЧІКУВАННЯ?
ВМ Петрушов
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія", 23-35, 2018
12018
Системно-феноменологічний підхід до фундації проблеми інтенційного керування рухом залізничного транспорту в умовах значного зростання швидкості поїздів
ВМ Петрушов
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017
12017
ЙГ Гаман як засновник німецького вчення про безпосереднє знання
ТІВ Петрушов ВМ
Гуманітарні студії, 107-108, 2013
12013
Метаморфозы философской мысли от онтологии до грамматологии в плоскости адогматичного дискурса
ВМ Петрушов
Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Філософія …, 2011
12011
Екзистенціальний простір європейського мислення в поєднанні віри і розуму (у площині думок С. Кіркегора та Л. Шестова)
ВМ Петрушов
Гуманітарний часопис, 12-22, 2007
12007
Інтегральний раціоналізм
VМ Petrushov
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2019
2019
ЩО ШУКАЄШ, HOMO?
В Петрушов
Вісник ДДПУ. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і …, 2019
2019
ВІД СТРУКТУРНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ДО СЕМІОЛОГІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ: ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ
В Петрушов, В Павлов
Вісник ДДПУ. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і …, 2019
2019
Онтологічна імплементація теоретико-філософської побудови інтегрального раціоналізму в парадигмальний простір трансверсального розуму
ВМ Петрушов
Вісник ХНПУ імені ГС Сковороди" Філософія" 2 (48), 3-13, 2018
2018
Когнітивний синтез у прийнятті рішень персоналом структурних підрозділів залізниць, впроваджуючих перспективні інтенційні системи керування рухом швидкісних поїздів
ВМ Петрушов
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017
2017
Нове Європейське мислення у площині сучасної рефлексії адогматизму в екзистенційній філософії Л. Шестова
ВМ Петрушов
ХНТУСГ, 2017
2017
THE ONTOLOGICAL IMPLEMENTATION OF THE THEORETICALPHILOSOPHICAL OF THE INTEGRAL RATIONALISM CONSTRUCTION AT THE PARADIGM SPACE OF THE TRANSVERSAL REASON
ВМ Петрушов, V Petrushov
Vìsnik Harkìvsʹkogo nacìonalʹnogo pedagogìčnogo unìversitetu ìmenì GS …, 2017
2017
Адогматична критика кіркегором спроможності спекулятивного мислення бути підгрунтям істинного християнства
ВМ Петрушов
ХНТУСГ, 2016
2016
Структурність мови та її репрезентація у французькому постструктуралізмі
ВМ Петрушов, ВІ Павлов, ЄД Коротенко
Харьков:" Міськдрук", 2016
2016
Метаморфози мови у дослідженнях історії та типології культури: М. Фуко
ВМ Петрушов, ВІ Павлов, ЄД Коротенко
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2016
2016
Метаморфози мови у дослідженнях історії та типології культури: М. Фуко
ВМ Петрушов, ВІ Павлов, ЄД Коротенко
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2016
2016
Безпідставність, буттєва обгрунтованість та контрраціональність як сутнісні аспекти адогматичного мислення
ВМ Петрушов
ХНТУСГ, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20