Савенкова Людмила Василівна - Savenkova Liudmyla
Савенкова Людмила Василівна - Savenkova Liudmyla
Verified email at npu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування у студентів педагогічного університету вмінь і навичок самостійної роботи засобами бібліотечних технологій
ЛВ Савенкова
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2007
152007
Academic Mobility and Academic Migration Issues: the Case of Ukrainian Higher Education
L Savenkova, D Svyrydenko
Interdisciplinary studies of complex system, P. 57-65, 2018
92018
Представительство библиотек педагогических университетов в Интернет (с обзором веб-сайтов библиотек педагогических вузов Украины)
ЛВ Савенкова
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2007
52007
Персональні сайти вчених у інформаційному середовищі університетської бібліотеки
ЛВ Савенкова
Вісник Одеського національного університету. Сер.: Бібліотекознавство …, 2014
42014
Роль библиометрических исследований в управлении научной деятельностью вуза
ЛВ Савенкова, ВМ Волинець
ГПНТБ России, 2010
42010
Электронные коллекции университетских библиотек как составляющая информационно-образовательной среды
ЛВ Савенкова, ВВ Олейник, ОВ Баркова
ГПНТБ России, 2013
32013
Якість веб-представництва бібліотек педагогічних університетів України в Інтернеті
ЛВ Савенкова
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені ВО …, 2008
32008
Використання традиційних та автоматизованих інформаційно-бібліотечних систем як дидактична основа формування навичок самостійної роботи студентів
ЛВ Савенкова
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2004
32004
ANALYTICAL REVIEW OF WEB SITES OF LIBRARIES OF PEDAGOGICAL HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF UKRAINE. PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT
LV Savenkova
Information Technologies and Learning Tools 5 (1), 2008
22008
Самостоятельная работа студентов с ИПС–объект пристального внимания библиотеки университета Students’ Work with IRS as an Object of the University Library’s Special Attention …
ЛВ Савенкова
М.: ГПНТБ, 2006
22006
Этапы создания информационного педагогического ресурса: опыт Научной библиотеки НПУ имени МП Драгоманова
ЛВ Савенкова, ТИ Березная
Кримський науковий центр НАН України і МОН України, 2005
22005
Інформаційні ресурси бібліотеки на допомогу педагогічній освіті
ЛВ Савенкова
Сучасні інформаційні технології для бібліотек та менеджмент науково-освітніх …, 2002
22002
Бібліометричні дослідження як аналітичний інструмент оптимізації наукової роботи ВНЗ
ЛВ Савенкова, ВМ Волинець
12010
Аналіз контенту веб-сайтів бібліотек педагогічних університетів України 2010 року
ЛВ Савенкова
Наукові праці Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені ВО …, 2010
12010
Организация работы в режиме удаленного доступа в среде АБИС ИРБИС по созданию баз данных электронного каталога Acquisition of Electronic Catalog Databases in the Remote Access …
ЛВ Савенкова, ЛВ Савєнкова
Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, культуры …, 2008
12008
Іммігранти у контексті етнонаціональних процесів
ВБ Євтух, ГО Кісла, ЛВ Савенкова
Центр еволюції науково-освітніх та соціальних програм, 2020
2020
Музика та музична освiта
ЛВ Савенкова
Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем, 105, 2020
2020
Приватна бібліотека вченого як додаткове джерело відтворення його творчої біографії
ЛВ Савенкова, ІГ Торлін
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
Електронні публікації у системі наукової комунікації
ЛВ Савенкова
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2019
2019
Електронні публікації у системі наукової комунікації
L Savenkova
Мiждисциплiнарнi дослiдження складних систем, 61-66, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20