Підписатись
Людмила Блажко
Людмила Блажко
Київський національний університет будівництва i архітектури
Підтверджена електронна адреса в knuba.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Математичне моделювання процесів функціонування фрагменту мобільного компоненту системи зв’язку ЗС України
ОО Лаврут, ЛМ Блажко
Системи обробки інформації, 170-174, 2011
162011
Iнварiантнiсть квазiлiнiйного рiвняння другого порядку вiдносно конформної алгебри
ЛМ Блажко
Працi Iн-ту математики НАН України 36, 40-44, 2001
62001
Використання мобільних додатків у процесі навчання вищої математики студентів технічних університетів
ЛМ Блажко, ІВ Рассоха, СП Рендюк
Імідж сучасного педагога, 42-46, 2020
42020
Дидактичний та змістовний контекст адаптації студентів на прикладі викладання вищої математики
ІВ Рассоха, ЛМ Блажко
Київ: НТУУ «КПІ», 2016
12016
Проблеми адаптації студентів першого курсу при вивченні вищої математики
ІВ Рассоха, ЛМ Блажко, ТО Карпалюк
К.: НТУУ «КПІ», 2015
12015
Конформна iнварiантнiсть квазiлiнiйних диференцiальних рiвнянь з частинними похiдними другого порядку
МI Сєров, ЛМ Блажко
Видавництво УжНУ" Говерла", 2013
12013
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
ІВ Рассоха, ЛМ Блажко
Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць.–Вип 1, 146-151, 2012
12012
ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ДОДАТКІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
RI Rendiuk S, Blazhko L.
Витоки педагогічної майстерності, 18-21, 2021
2021
Використання мобільних додатків у процесі навчання вищої математики студентів технічних університетів
ІВ Рассоха, СП Рендюк, ЛМ Блажко
Полтавський національний педагогічний університет, 2020
2020
Use of mobile applications in the learning process= Використання мобільних додатків у навчальному процесі
ІВ Рассоха, СП Рендюк, ЛМ Блажко
Полтавський національний педагогічний університет, 2020
2020
WEB-сервіс обліку діяльності сервісного центру з ремонту та обслуговування комп'ютерної техніки
ЛМ Блажко, ОС Нікітін
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2019
2019
CRM-системи для відділу продажів
ЛМ Блажко, РА Кизименко
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 2019
2019
Економічні прикладні задачі як засіб підвищення мотивації при вивченні вищої математики в технічних ВНЗ
ІВ Рассоха, ЛМ Блажко, ТО Галайда
ПНПУ ім. ВГ Короленка, 2018
2018
Внутришньопредметні зв’язки в курсі вищої математики
ІВ Рассоха, ЛМ Блажко, ТО Карпалюк
Київ: НТУУ «КПІ», 2017
2017
Диференціальні рівняння. Діяльнісний підхід вивчення як основоположний чинник подолання проблеми неусвідомлення студентами зв’язків між реаліями життя та теоретичними знаннями
ЛМ Блажко, ТО Карпалюк, ІВ Рассоха
Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
2017
Конформна інваріантність двовимірних квазілінійних диференціальних рівнянь другого порядку
М Сєров, М Сєрова, Л Блажко
ІФНТУНГ, 2016
2016
Конформна інваріантніств нелінійного двовимірного рівняння Д’Аламбера
МІ Серов, ММ Серова, ЛМ Блажко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Математика і інформатика …, 2016
2016
Конформна інваріантність нелінійного двовимірного рівняння Д'Аламбера
МІ Cєров, ММ Сєрова, ЛМ Блажко
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
2016
Нелінійні зображення конформної алгебри AC (1, 2) для квазілінійних диференціальних рівнянь другого порядку
ЛМ Блажко
Чернівецький національний університет, 2014
2014
Комфорна інваріантність квазілінійних диференціальних рівнянь з частинними похідними другого порядку
МІ Сєров, ЛМ Блажко
Ужгородський національний університет, 2013
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20