Антон Игоревич Могильник, Антон Ігорович Могильник, A I Mogylnyk, AI Mogilnik
Антон Игоревич Могильник, Антон Ігорович Могильник, A I Mogylnyk, AI Mogilnik
Українська медична стоматологічна академія, Ukrainian Medical Stomatological Academy
Подтвержден адрес электронной почты в домене umsa.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сучасні уявлення про ендотеліальну дисфункцію
АІ Могильник, ОГ Шумейко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2013
112013
Трудная ларингоскопия в плановой анестезиологии
АИ Могильник
Медицина невідкладних станів 1 (72), 70-74, 2016
32016
Клінічна гра як метод інтерактивного навчання в медицині
АІ Могильник
Матеріали всеукр. навч. - наук. конф. з міжн. уч. «Основні напрямки …, 2015
32015
Гендерний підхід у вищій освіті
АІ Могильник, ЯО Лелюк
Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Здоров’я людини: теоретичні, практичні …, 2015
22015
Загальнокультурна компетенція як особистісна характеристика викладача вищої школи
АІ Могильник, ЯО Лелюк
Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Здоров’я людини: теоретичні, практичні …, 2015
22015
Сучасні методи дослідження функціонального стану ендотелію та мікроциркуляції
АІ Могильник, АИ Могильник, ОГ Шумейко, АГ Шумейко
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2012
22012
Вплив небівололу на функціональний стан ендотелію, мікроциркуляцію, транспортні властивості перитонеальної мембрани й резидуальну функцію нирок у пацієнтів на перитонеальному …
АІ Могильник
Український журнал нефрології та діалізу, 30-35, 2011
22011
Ендотеліальна дисфункція, стан мікроциркуляції та їх зв’язок із транспортними властивостями перитонеальної мембрани й резидуальною функцією нирок у пацієнтів на перитонеальному …
АІ Могильник, АИ Могильник
Державна установа" Інститут нефрології НАМН Украхни", 2010
22010
Порівняльно-вікова характеристика стану нейровегетативної регуляції шлунково-кишкового тракту у хворих в умовах інтенсивної терапії
ДА Шкурупій, АІ Могильник, ЄГ Сонник, ДА Шкурупий, АИ Могильник, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2019
12019
Проблема синдрому професійного вигорання студентів-медиків
АІ Могильник, НМ Адамчук, ОЮ Бодулєв
Українська медична стоматологічна академія, 2021
2021
Особливості вищої медичної освіти україни в аспекті безперервного професійного розвитку лікарів
АІ Могильник, НМ Адамчук, ОЮ Бодулєв
Українська медична стоматологічна академія, 2021
2021
Аспекти симуляційного навчання в медичній науці
АІ Могильник, ОЮ Бодулєв
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Інтерактивні методи навчання в сучасній медичній освіті
АІ Могильник
Українська медична стоматологічна академія, 2020
2020
Состояние гастроинтестинальной мукозальной защиты у неврологических пациентов в критическом состоянии
ДА Шкурупий, АИ Могильник, ЕГ Сонник, НО Удовицкая
Мир медицины и биологии 16 (2 (72)), 138-141, 2020
2020
Спосіб оптимізації керованої інтраопераційної гіпотензії при оториноларингологічних оперативних втручаннях
АІ Могильник
2019
Спосіб оптимізації анестезіологічного забезпечення оперативних втручань з метою покращення умов візуалізації операційного поля в ендоскопічній риносинусології
АІ Могильник
2019
Ефективність нутрітивного забезпечення при гострих церебральних ураженнях в умовах інтенсивної терапії в віковому аспекті
ДА Шкурупій, АІ Могильник, ЄГ Сонник, ДА Шкурупий, АИ Могильник, ...
Українська медична стоматологічна академія, 2019
2019
Екстрена та невідкладна медична допомога: навчальний посібник
АІ Могильник, ОЮ Бодулєв, НМ Адамчук
2019
Контамінація мікрофлори порожнини рота, як причина вентилятор-асоційованої пневмонії у хворих, яким проводиться штучна вентиляція легень
МО Янушевський, ВВ Дейнеко, АІ Могильник
2019
Вибір оптимального розміру голки, як один із методів профілактики постпункційного головного болю
ЄВ Осипенко, КО Вишневецька, АІ Могильник
Українська медична стоматологічна академія, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20