Дмитро Бодненко (D Bodnenko)
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Підготовка викладачів вищого навчального закладу до здійснення дистанційного навчання
Д Бодненко
Підготовка викладачів вищого навчального закладу до здійснення дистанційного …, 2008
242008
The Role of Informatization in the Change of Higher School Tasks: the Impact on the Professional Teacher Competences
D Bodnenko
ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration …, 2013
122013
Моніторинг навчальної діяльності: навчальний посібник
ДМ Бодненко, ОБ Жильцов, НП Мазур, ОЛ Лещинський
Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014
82014
Система дистанційного навчання освітньо-наукового порталу університету
ЮВ Триус, СВ Беседков, ВА Пустовіт, ДМ Бодненко
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова.–Серія 2, 250-266, 2005
82005
Cloud oriented technologies as a factor of research-based training
DM Bodnenko
Information Technologies and Learning Tools 48 (4), 122-139, 2015
72015
Пiдготовка викладачiв вищого навчального закладу до здiйснення дистанцiйного навчання: дисертацiя... кандидата педагогiчних наук: 13.00. 04-теорiя i методика професiйної освiти …
ДМ Бодненко
72007
Методичні рекомендації щодо підготовки викладачів до використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі [Електронний ресурс]/Бодненко Дмитро …
ДМ Бодненко
Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія.–2010.–Випуск, 0
7
Cloud-oriented training technologies as a means of forming the XXI century skills of future mathematics teachers
M Astafieva, D Bodnenko, V Proshkin
CEUR Workshop Proceedings, 507-512, 2019
62019
Тестовий контроль знань студентів у системі Мооdle: навчально-методичний посібник/ДМ Бодненко, ЛО Варченко, ОБ Жильцов/За заг. ред. ОБ Жильцова
ДМ Бодненко
К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка.–2012.–112 с, 2012
52012
Методичнi рекомендацiї щодо пiдготовки викладачiв до використання сучасних iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в навчальному процесi
ДМ Бодненко
Проблеми сучасної педагогiчної освiти: педагогiка i психологiя, 2, 2010
52010
Використання додатку Telegram у процесі навчання англійської мови у ВНЗ
ДМ Бодненко, ІП Місюк, ОС Нікуліна, ЛО Перевертень, АВ Тютюкіна, ...
Відповідальні за випуск: ММ Астаф’єва, ДМ Бодненко, ОМ Глушак, ОС Литвин, 22, 2018
32018
Methods of estimating competence as a system of fuzzy statements
D Bodnenko, L Vasylevych, O Vasylevych
ICT in Education, Research, and Industrial Applications: PhD Symposium at …, 2017
22017
Використання соціальної мережі Facebook для навчання майбутніх журналістів
ДМ Бодненко, ЯД Олегівна, ЯО Борщ
Науковий вісник інноваційних технологій, 29-35, 2012
22012
Using a virtual digital board to organize student’s cooperative learning
DM Bodnenko, HA Kuchakovska, VV Proshkin, OS Lytvyn
Proceedings of the 3rd International Workshop on Augmented Reality in …, 2020
12020
Загальна характеристика окремих хмаро орієнтованих систем управління навчанням
ОВ Коротун
12017
ХМАРО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК ЧИННИК РЕАЛІЗАЦІЇ ДОСЛІДНИЦЬКОГО НАВЧАННЯ
Д Бодненко
Інформаційні технології і засоби навчання 48 (4), 122-139, 2015
12015
The Use of Digital Visualization Tools to Form Mathematical Competence of Students
M Astafieva, D Bodnenko, O Lytvyn, V Proshkin
2020
ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ СОЦІАЛЬНИХ СЕРВІСІВ
HA Kuchakovska, DM Bodnenko, VV Proshkin
Information Technologies and Learning Tools 73 (5), 135-148, 2019
2019
Кучаковська Галина Андріївна
ДМ Бодненко
2019
АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ФЕНОЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЛОДОВ ЧЕРЕШНИ БЕЛОРУССКОЙ СЕЛЕКЦИИ
НЮ Колбас, ВА Троянчук
БрГУ имени АС Пушкина, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20