Follow
Катерина Васюк
Катерина Васюк
донну імені василя стуса
Verified email at donnu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Феномен егоцентризму та його функції як захисного механізму особистості
КМ Васюк
Вісник Донецького національного університету. Серія Б. Гуманітарні науки …, 2008
52008
Стан та перспективи підвищення ефективності виробництва продукції птахівництва
НП Венгерук, КМ Васюк
Інвестиції: практика та досвід, 83-85, 2015
32015
Особливості переживання емоцій на різних етапах аналізу неправдивої інформації
КМ Васюк
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Психологія …, 2013
32013
Особливості прояву егоцентризму особистості в періоди життєвих криз
КМ Васюк
Дисертація канд. психол. наук/Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології …, 2012
32012
Психологічні особливості основних типів серійних вбивць
КМ Васюк
Збірники наукових праць професорсько-викладацького складу ДонНУ імені Василя …, 2021
22021
Способи детекції брехні у студентів з різним рівнем емоційного інтелекту
КМ Васюк, ВГ Боженко
22017
Мішені впливу в сучасній українській телевізійній рекламі
КМ Васюк
МІЖНАРОДНІ ЧЕЛПАНІВСЬКІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЧИТАННЯ 15, 34-41, 2015
22015
Вікові особливості егоцентричної спрямованості особистості
КМ Васюк
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2012
22012
Особливості ціннісно-смислової сфери молоді в умовах війни
КМ Васюк
The 6th International scientific and practical conference “Scientific …, 2023
12023
Основні напрямки експериментальних досліджень впливу кольорів на психіку
КМ Васюк
The 6th International scientific and practical conference “Multidisciplinary …, 2022
12022
Самоставлення як невід’ємна якість особистості психолога
М Левенчук, К Васюк
Матеріали конференцій МНЛ, 80-81, 2022
12022
Вікові особливості етнокультурних стереотипів в характеристиках особистості українців
КМ Васюк
EDITORIAL BOARD, 496, 2022
12022
Мовні стратегії у продукуванні зумисних неправдивих висловлювань
КМ Васюк
12020
Психолінгвістичний аналіз граматичної будови брехливого повідомлення
КМ Васюк
12019
Психолингвистический анализ грамматического строения лживого сообщения
КМ Васюк
Психологічний часопис 5 (3), 222-234, 2019
12019
Етнічні особливості архетипу героя в слов’янській культурі
КМ Васюк
Психологічний часопис, 249-260, 2018
12018
Методологічні аспекти дослідження героїзму в структурі особистісного сценарію
КМ Васюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2017
12017
Особливості стереотипних уявлень про соціум в осіб із різним типом сценаріїв
КМ Васюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2016
12016
Гендерні особливості мотиваційної складової брехні
КМ Васюк
Вісник Одеського національного університету. Психологія 20 (2 (36)), 2015
12015
Когнітивно-стильові особливості стереотипів соціальної активності в юнацькому віці
КМ Васюк, ОВ Рябініна
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20