Олена Єрмошкіна, Olena Yermoshkina, Ermoshkina E.V., Ермошкина Е.В.
Олена Єрмошкіна, Olena Yermoshkina, Ermoshkina E.V., Ермошкина Е.В.
Dnipro University of Technology / Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»
Підтверджена електронна адреса в nmu.org.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на базі інноваційного розвитку
ОС Галушко, ОВ Єрмошкіна, ЛМ Дідик, ІЮ Герасимова, ОІ Дедіков, ...
642013
УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ПОТОКАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРІ/ЕЄМСТВ: СИСТЕМНО-ПОТОКОВИИ ПІДХІД
ОВ Єрмошкіна
532009
Побудова системи управління фінансовими потоками підприємства в ринкових умовах
ОВ Єрмошкіна
Економічний вісник Національного гірничого університету, 56-63, 2003
112003
Грошові кошти як основна складова монетарних активів: економічна та облікова сутність поняття
ВВ Скоробогатова
ЖДТУ, 2012
92012
Финансовые отношения и финансовые потоки предприятия в условиях развития финансового рынка
ЕВ Ермошкина
Бизнес Информ, 1, 2007
92007
Управління фінансовими ресурсами та фінансовими потоками: концепції, проблеми, перспективи
ОВ Єрмошкіна
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2007
92007
Основы устойчивого развития экономики региона
ЕВ Пилипенко
Экономика, 2005
92005
Формування джерел інвестиційних ресурсів підприємства в умовах розвитку фінансового ринку
ОВ Єрмошкіна
Академічний огляд, 52-59, 2001
82001
Upravlinnia finansovymy potokamy promyslovykh pidpryiemstv: teoriia, praktyka, perspektyvy
OV Yermoshkina
Dnipropetrovsk: Natsionalnyi hirnychyi universytet, 2009
72009
Концептуальна модель та механізм управління фінансовими потоками підприємства
ОВ Єрмошкіна
Економічний простір: Зб. наук. праць, 182-193, 2008
72008
ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ В УМОВАХ ВІЛЬНОГО РУХУ КАПІТАЛУ
Єрмошкіна
Вісник Дніпропетровської Державної фінансової академії: Економічні науки, С …, 2012
6*2012
Система управління фінансовими потоками промислового підприємства: автореф. дис. ... д-ра екон. наук: 08.00.08 / О.В.Єрмошкіна
ОВ Єрмошкіна
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
6*2009
Теоретичні підходи до класифікації фінансових потоків в умовах розвитку міжнародних зв’язків підприємства
ОВ Єрмошкіна
Економічний вісник Національного гірничого університету, 79-87, 2003
62003
Фінансові інновації як основа розвитку фінансового ринку України
ОВ Єрмошкіна
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2015
52015
Вартість обслуговування фінансових потоків
ОВ Єрмошкіна
Економічний простір, 99-111, 2009
52009
Управління фінансовими потоками підприємств регіону та їх інноваційне спрямування
ОВ Єрмошкіна
Економічний вісник Національного гірничого університету, 106-114, 2009
52009
SME in Poland and Ukraine. Prospect for future and functioning conditions
O Yermoshkina, K Łobos
Difin SA, 2017
42017
Особливості методології дослідження фінансових потоків підприємств: неокласика чи інституціоналізм?
ОВ Єрмошкіна
Економіка промисловості, 25-33, 2009
42009
Модель стратегічного управління фінансовими потоками промислових підприємств
ОВ Єрмошкіна
Академічний огляд, 43-49, 2008
42008
Система управління фінансовими потоками підприємства: базові характеристики
ОВ Єрмошкіна
Наукові праці ДонНТУ (Серія економічна).–Вип 35, 216-233, 2008
42008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20