Підписатись
Хаймінова Ю.В., Khaiminova Iuliia, Хайминова Ю.В.
Хаймінова Ю.В., Khaiminova Iuliia, Хайминова Ю.В.
Підтверджена електронна адреса в onua.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Монографія/[ОМ Кібік, ОП Подцерковний, ЮЗ Драпайло, ВО Котлубай та ін.]; за ред. ОМ Кібік, ОП Подцерковного
Д підтримка розвитку морегосподарського комплексу України
Херсон: ФОП Грінь ДС, 2014
312014
Development potential of Ukrainian maritime enterprises
O Kibik, I Khaiminova, V Kotlubay, I Redina, E Belous
International Journal of Engineering & Technology 7 (4.3), 461-466, 2018
152018
Derzhavna pidtrymka rozvytku morehospodarskoho kompleksu Ukrainy (orhanizatsiini ta pravovi aspekty)[The state support for the development of maritime economy complex of …
VOK OM Kibik, OP Podtserkovnyi, Yu Z Drapailo
Kherson: FOP Hrin DS [in Ukrainian], 2014
9*2014
Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України: Монографія
ВОК [ОМ Кібік, ОП Подцерковний, ЮЗ Драпайло, ОПП за ред. ОМ Кібік
Херсон: ФОП Грінь ДС, 2014
7*2014
Стратегічні інструменти державної підтримки розвитку експортного потенціалу України
ЮВХ О.М. Кібік, В.О. Котлубай
Вісник економіки транспорту і промисловості, С. 32-37, 2017
5*2017
Організаційно-правові передумови інтенсифікації експортної діяльності в Україні
ОМ Кібік, ОП Подцерковний, ВО Котлубай, ЮВ Хаймінова, ...
Наукові праці Національного університету Одеська юридична академія, 70-105, 2015
52015
Развитие потенциала судоходных компаний Украины
ВОВ Хайминова Ю.В, Котлубай В.О
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, 154-165, 2010
5*2010
та ін. Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти): монографія/[ОМ Кібік, ОП Подцерковний, ЮЗ...
ОМ Кібік
Херсон: ФОП Грінь ДС, 2014
42014
Удосконалення тарифної політики на морському транспорті
ВО Котлубай, ЮВ Хаймінова, НЮ Старник
Вісник Одеського національного університету. Економіка, 50-53, 2013
42013
Управление издержками линейных судоходных компаний в условиях кризиса
ОВ Акимова, ЮВ Хайминова
Розвиток методів управління та господрювання на транспорті, 160-170, 2009
42009
Классификации издержек судоходных компаний для целей ценообразования
ЮВ Хайминова
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. праць …, 2005
42005
та ін. Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти): монографія/[ОМ Кібік, ОП Подцерковний, ЮЗ Драпайло, ВО Котлубай та …
ОМ Кібік
4*
Тоннажний податок як інструмент стимулювання розвитку національного судноплавства
ЮВ Хаймінова
Проблеми і перспективи розвитку підприємництва, 174-179, 2016
32016
Трудовий потенціал як складова процесу забезпечення розвитку морського транспорту України
ЮВ Хаймінова
Актуальні проблеми держави і права, 323-330, 2012
32012
Управління формуванням фінансових результатів судноплавних компаній на основі довгострокових фрахтових контрактів
ЮВ Хаймінова
Одесса: ОНМУ, 2008
32008
Конкуренция на рынке морских грузоперевозок
АОВ Хайминова Ю.В.
Судоходство, С. 12 - 13., 2006
32006
Khaiminova Iu
O Kibik
Kotlubay V., Redina I., Belous E. Development potential of Ukrainian …, 2018
22018
Засади розвитку участі митних та інших посередників у реалізації експортної стратегії України
ОМ Кібік, ЮВ Хаймінова
Розвиток методів управління та господарювання на транспорті, 16-25, 2017
22017
Tonnazhnyi podatok yak instrument stymuliuvannia rozvytku natsional'noho sudnoplavstva [Tongan tax as an instrument for stimulating the development of national navigation]
YV Hayminova
Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva–Problems and prospects of …, 2016
22016
Стратегічні інструменти розвитку українського експорту транспортних послуг
ВОК Ю.В. Хаймінова О.М. Кібік
Actual problems of globalization, 41-44, 2016
2*2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20