Ирина Ивановна Карташова
Ирина Ивановна Карташова
Херсонской государственный университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біологічна задача: зміст, розв’язання, методика використання
ІІ Карташова
142015
Тестування у системі моніторингу якості знань студентів
ІІ Карташова, ВМ Прохоренков
82011
Методика розв’язування біологічних задач
І Карташова, Т Гришко, І Бабіч
Карташова, Т. Гришко, І. Бабіч–Херсон: Персей, 2001
72001
Організація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології (Методичні рекомендації)
ІІ Карташова
Херсон: Персей, 36, 2000
72000
Історичний нарис розвитку шкільної біологічної освіти
ІІ Карташова, М Сергєєва
32003
Система біологічних задач з формування інтелектуальних вмінь учнів (розділ “Рослини”)
ІІ Карташова, НЄ Галицька
22013
Інноваційні методики формування екологічних вмінь молодших школярів
ІІ Карташова
22005
Методика викладання фахових природничих дисциплін у закладі вищої освіти
ДС Мальчикова, ІІ Карташова
12017
Формування загальнобіологічних понять за допомогою методу карт понять в учнів
І Карташова
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2012
12012
Розвиток креативності у майбутніх вчителів біології на заняттях з дисциплін фахової підготовки в університеті
ІІ Карташова, МЯ Захарова
2020
ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
МС Кривак
2020
Засмічення агрофітоценозів Півдня України видами адвентивних рослин
Р Мельник, Т Бойко, І Карташова, М Захарова
Херсонський державний університет, 2020
2020
ДИДАКТИКА БІОЛОГІЇ: РОБОЧИЙ ЗОШИТ
ІІ Карташова
2020
НАВЧАЛЬНІ ПРОЕКТИ З УРБОЕКОЛОГІЇ
ІІ Карташова, РП Мельник
Оргкомітет конференції, 295, 2019
2019
РАРИТЕТНІ ВИДИ ФЛОРИ УРОЧИЩА «БУРКУТСЬКІ ПЛАВНІ»(ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ)
І Мойсієнко, ЗМЯ Іванович
Організаційний комітет конфереції, 62, 2018
2018
Навчальна програма «Теорія і практика формування екологічної культури»
ІІ Карташова
Збірник навчальних програм для спеціальностей 014 Середня освіта (біологія …, 2018
2018
Дидактика екології: теорія і практика формування екологічної культури
ІІ Карташова, ВВ Дармостук
2018
Методика навчання біології
ІІ Карташова
2018
Педагогіка. Теорія навчання біології
ІІ Карташова
2018
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ У СИСТЕМІ РАДЯНСЬКОЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ (КІНЕЦЬ 60-Х–ПОЧАТОК 80-Х РОКІВ ХХ СТ.)
ІІ Карташова, НЄ Галицька
НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені МП Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки …, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20