Подписаться
Ірина Іванівна Карташова/ Iryna Kartashova
Ірина Іванівна Карташова/ Iryna Kartashova
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біологічна задача: зміст, розв’язання, методика використання
ІІ Карташова
252015
Тестування у системі моніторингу якості знань студентів
ІІ Карташова, ВМ Прохоренков
102011
Методика розв’язування біологічних задач
І Карташова, Т Гришко, І Бабіч
Карташова, Т. Гришко, І. Бабіч–Херсон: Персей, 2001
72001
Організація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології (Методичні рекомендації)
ІІ Карташова
Херсон: Персей, 36, 2000
72000
Методика навчання біології: робочий зошит для практичних занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр: Навчально-методичний посібник
ІІ Карташова
http://ekhsuir.kspu.edu/123456789/15415, 188, 2021
42021
Формування загальнобіологічних понять за допомогою методу карт понять в учнів
І Карташова
Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету …, 2012
42012
Історичний нарис розвитку шкільної біологічної освіти
ІІ Карташова, М Сергєєва
32003
Візуалізація як освітній тренд
ІІ Карташова, АВ Степанюк
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022
22022
Засмічення агрофітоценозів Півдня України видами адвентивних рослин
РП Мельник, ТО Бойко, ІІ Карташова, МЯ Захарова
Природничий альманах (біологічні науки), 66-74, 2020
22020
Методика викладання фахових природничих дисциплін у закладі вищої освіти
ДС Мальчикова, ІІ Карташова
22017
Метод проектів у навчанні біології за новою шкільною програмою
ІІ Карташова
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2014
22014
Система біологічних задач з формування інтелектуальних вмінь учнів (розділ “Рослини”)
ІІ Карташова, НЄ Галицька
22013
Інноваційні методики формування екологічних вмінь молодших школярів
ІІ Карташова
22005
Philosophical Anthropology as a Space for the Evolution of Biopolitical Knowledge: From Ancient Natural Philosophy to Modern Microbiopolitics
SK Kostiuchkov, II Kartashova
Anthropological measurements of philosophical research, 15-27, 2022
12022
Методичні умови формування біологічних понять в інтегрованому курсі «Природничі науки»
ІІ Карташова, КО Федорова
Вектор, 2019
12019
Модель уроку біології у сучасних педагогічних технологіях
ІІ Карташова
Природничий альманах (біологічні науки), 2015
12015
Ботаніка для вчителя і учня (історія, дивовижне, пізнавальне)
ІІ Карташова
12005
Підготовки майбутніх учителів природничих наук до когнітивної візуалізації освітнього процесу
А Степанюк, І Карташова
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2023
2023
Структурно-логічні схеми як засіб візуалізації знань школярів про природу
АВ Степанюк, ІІ Карташова
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Дидактичні функції моделі у навчанні біології учнів гімназії
ОС Стародубець, ІІ Карташова
ФОП Осадца ЮВ, 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20