Підписатись
Zavoloka Yuliia, Заволока Юлія
Zavoloka Yuliia, Заволока Юлія
Інші іменаYu.M. Zavoloka, Yuliia Zavoloka, Yu. Zavoloka, Zavoloka Yuliia
Interregional Academy of Personnel Management, Міжрегіональна Академія управління персоналом
Підтверджена електронна адреса в maup.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості функціонування страхового ринку України в умовах сучасної цифрової трансформації
ЮМ Заволока, АГ Єфременко, ЮА Малашенко
Економіка та держава, 102-106, 2020
272020
Інвестиційна поведінка суб’єктів підприємницької діяльності в трансформаційній економіці
ЮМ Заволока
Вісник Дніпропетровського університету.–2009.–Вип 3 (1), 175-179, 2009
15*2009
МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ Ю. М. Заволока, М. В. Сідненко, А. В. Івко
Ю Заволока, М Сідненко, А Івко
Ефективна економіка, 2020
112020
Проблеми та перспективи розвитку соціального підприємництва в Україні
ЮМ Заволока, МВ Сідненко, АВ Івко
Ефективна економіка, 2019
102019
Osoblyvosti funktsionuvannia strakhovoho rynku Ukrainy v umovakh suchasnoi tsyfrovoi transformatsii [Features of the functioning of the Ukraine’insurance market in modern …
Y Zavoloka, A Yefremenko, Y Malashenko
Ekonomika ta derzhava–Economy and State 6, 102-106, 2020
82020
Features of functioning of the insurance market of Ukraine in the conditions of modern digital transformation
YM Zavoloka, AG Efremenko, YA Malashenko
Ekonomika ta derzhava 6, 102-106, 2020
72020
РОБОТА БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ ТА ВАЛЮТНОГО РИНКУ В УМОВАХ ВІЙНИ
ВК Юлія Заволока, Олена Кузьменко
Економіка та суспільство, 2023
62023
Ефективність інструментів монетарної політики НБУ в умовах макроекоеомічної нестабільності
ЮМ Заволока, ТЄ Трубнік, ЯВ Поплюйко
Економіка та держава, 22-28, 2022
42022
Вплив рецесії, викликаної пандемією COVID-19, на стан безробіття та ринок праці
ЮМ Заволока, АВ Івко, МВ Сідненко
Агросвіт, 53-59, 2021
42021
Методичні підходи до формування інвестиційного клімату держави
ЮМ Заволока
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
32013
Інвестиційна поведінка суб'єктів інвестиційної діяльності за галузями економіки
ЮМ Заволока, СМ Контурова
Інвестиції: практика та досвід, 13-15, 2012
32012
Imperatives of functioning of the financial market of Ukraine in the global space of debt loading
NV Trusova, IY Yakusheva, YM Zavoloka, AH Yefremenko, ...
Journal of Economic Studies 48 (8), 1497-1511, 2021
22021
Структурні зміни ринку праці у постковідному період
ЮМ Заволока, АВ Івко, МВ Сідненко
Грааль науки, 29-32, 2021
22021
Формування економічного змісту та роль інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання
ЮА Малашенко, АГ Єфременко, ЮМ Заволока
Економіка та управління підприємствами, 403-410, 2018
22018
Основні принципи побудови системи формування інвестиційної політики на підприємствах
ЮМ Заволока
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного …, 2013
22013
Якісна характеристика типів інвестиційної поведінки у трансформаційній економіці
ЮМ Заволока
Економічний аналіз, 259-263, 2010
22010
Financial dominant of activation of investment opportunities of agro-food production entities of Ukraine
NV Kukina, YP Makarenko, LM Melnyk, YM Zavoloka, MV Sidnenko
International Journal of Agriculture and Biosciences 13 (1), 1-17, 2024
12024
Інфляційні процеси як наслідок глобалізації світової економіки
ЮМ Заволока, МВ Сідненко, АВ Івко
Інвестиції: практика та досвід, 33-39, 2021
12021
СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ У ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ ТА ПОСТВОЄННОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ
МС Юлія Заволока, Андрій Івко
2022
ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНА АКТИВНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕРТИВИ
Ю Заволока, А Івко, М Сідненко
Збірник наукових праць ΛΌГOΣ, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20