Мойсей Антоній, Мойсей А., Antoniy Moysey, Актуальні питання суспільних наук та історії медицини
Мойсей Антоній, Мойсей А., Antoniy Moysey, Актуальні питання суспільних наук та історії медицини
Буковинський державний медичний університет, завідувач кафедри суспільних наук та українознавства
Verified email at bsmu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Дністрянського на право та державу (загальнотеоретичні аспекти)
АФ Коваль, С Погляди
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних …, 2005
22*2005
Концептуальні основи біосоціального ритму репродуктивного потенціалу населення та помелі профілактики порушень на етапах його формування
НГ Гойда, ВІ Чебан
Охорона здоров’я України 1 (1), 24-26, 2001
202001
Розвиток санітарно-профілактичного напряму земської медицини Катеринославської губернії (II половина XIX ст.-1917 р.)
ЗГ Гужва
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», 2006
142006
Репродуктивне здоров’я населення та розробка системи медико-соціальної профілактики порушень його формування
ВІ Чебан
-соціальна медицина, 2004
122004
Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини / Agrarni zvichai ta ovryady u narodnomu kalendari shidnoromans'kogo naselennya Bukoviny
А Мойсей, M Antoniy
112010
Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини / Magiya i mantica u narodnomu kalendari shidnoromans'kogo naselenya Bukoviny
А Мойсей, M Antoniy
112008
Zasnuvannya Chernivets' koho derzhavnoho medychnoho instytutu (1944–1946 rr.)
TM Boychuk, AA Moysey
Foundation of the Chernivtsi State Medical Institute (1944-1946 years …, 2015
62015
О соотношении терминов соломонар/градовник в плювиальной практике румыноязычного населения Буковины
А Мойсей
Romanoslavica XLI, 253-262, 2006
62006
Pershi 30 rokiv diialnosti Chernivetskoho derzhavnoho medychnoho instytutu (1944–1974 rr.)[The first 30 years of the Chernivtsi State Medical Institute]
TM Boychuk, AA Moysey
Chernivtsi: BDMU, 124-125, 2019
52019
Традиційна культура населення Буковини у наукових працях румунських дослідників другої половини ХІХ–початку ХХ ст
АА Мойсей
Чернівці: Рута, 113-120, 2005
52005
Сіміон Флоря Маріан–Етнограф Буковини
АА Мойсей
Чернівці: Рута, 123-128, 2003
52003
Методичні підходи до вивчення складових формування репродуктивного здоров’я
НГ Гойда, ВІ Чебан
Охорона здоров’я України, 9, 2008
42008
Історія становлення та розвитку кафедри суспільних наук та українознавства БДМА
ММ Сидоренко, ВА Троянський, ЛБ Шутак
Буковинський медичний вісник: Український науково-практичний журнал …, 2004
42004
Структурний аналіз сучасної медичної термінології та труднощі перекладу багатокомпонентних медичних термінів
Г Шалаєва
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини, 90-96, 2014
32014
Закономірності реалізаці медикоҮсоціальних наслідків Чорнобильсько каҮ тастрофи
ВА Піщиков
Вісник соціально гігі ни та органіҮ заці охорони здоров'я Укра ни, 16Ү24, 2007
32007
The concept and modern condition of alternative history. The role of European myth in spreading the alternative-historian method in humanities
A Moysey, A Anistratenko, A Tkach
Literary Imagination 19 (3), 787-795, 2017
22017
Перші кроки в організації діяльності Чернівецького державного медичного інституту (1946–1951 рр.)
МАА Бойчук Т.М.
Буковинський медичний вісник 20 (№ 2 (78)), 241-267, 2016
22016
ЗАСНУВАННЯ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО ІНСТИТУТУ (1944-1946 РР.) / Foundation of Chernovtsy State Medical Institute (1944-1946 gg.)
МАА Бойчук Т.М., MA Boychuk T.
Буковинський медичний вісник, 266-296, 2015
22015
UKRAINIANS IN ETHNOCULTURAL STEREOTYPES OF MEDIEVAL MOLDAVIAN CHRONICLERS, MODERN AND CONTEMPORARY ROMANIAN HISTORIANS AND WRITERS: IMAGE OF IVAN PIDKOVA AS LEADER OF COSSACKS …
A Moisei, A Moisei
Codrul Cosminului 20 (1), 2014
22014
Зимняя карнавальная обрядность восточнороманского населения Буковины: некоторые историографические аспекты
А Мойсей
Codrul Cosminului, XVII, 37-47, 2011
22011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20