To edit, sign in as OlenaSmolkova@gmail.com.
Follow
Olena Smolkova
Olena Smolkova
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Verified email at meduniv.lviv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Cellular heterogeneity of rat vascular endothelium as detected by HPA and GSI lectin-gold probes.
O Smolkova, A Zavadka, P Bankston, A Lutsyk
Medical Science Monitor 7 (4), BR659-BR668, 2001
402001
Glycoconjugates of the rat eyeball structural components under experimental hypothyroidism according to lectin histochemistry studies
MB Shchur, KI Strus, OV Smolkova, AM Yashchenko, AD Lutsyk
Cell Biology Research Therapy 6 (1), 129-135, 2017
72017
Morphological and lectin histochemical features of white nonlinear rats myocardium during experimental hypothyroidism
A Yashchenko, I Zastavnyy, O Smolkova, K Strus, L Pankevych
Journal Advances Biology 9 (2), 1866-1871, 2016
72016
Influence of maternal experimental hypothyroidism on quantitative-qualitative indicator of rat progeny skin mast cells in age aspect according to histochemical investigation …
K Strus, A Yashchenko, O Smolkova, O Nakonechna
Advances in Bioscience and Biotechnology 2013, 2013
72013
Hypothetical role of lectin receptors as markers of apoptosis in testicular cells under thyroid pathology
AM Yashchenko, BR Stoika, OV Smolkova, OV Nakonechna, AD Lutsyk
Tavricheskii Mediko-Biologicheskii Zhurnal 6 (3), 153-155, 2003
72003
Glycoconjugates of rat lungs structural components according to lectin histochemical studies
A Yashchenko, L Pankevych, O Smolkova, ZI Strus Kh, A Lutsyk
Int. J. Adv. Res 4 (9), 1993-2000, 2016
62016
Селективність зв’язування фукозоспецифічних лектинів із структурними компонентами деяких органів
АМ Ященко, ВВ Дудок, ОВ Смолькова
Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія, 37-40, 2003
62003
Експонування рецепторів лектинів у структурних компонентах шкіри потомства щурів в пренатальному та ранньому постнатальному періодах на тлі гіпотирозу материнського організму
АМ Ященко, ХІ Струс, ОВ Смолькова
Мир медицины и биологии 9 (3-1 (39)), 058-061, 2013
12013
Експонування рецепторів лектинів у структурних компонентах шкіри потомства щурів в пренатальному та ранньому постнатальному періодах на тлі гіпотирозу материнського організму
АМ Ященко, ХІ Струс, ОВ Смолькова
Мир медицины и биологии 9 (3-1 (39)), 058-061, 2013
12013
The thyroid dysfunction effect on the skin mast cells functional activity in the age aspect according to lectinohistochemistry
K Strus, A Yashchenko, O Smolkova, O Yuzych, I Chelpanova
Полтавський державний медичний університет, 2021
2021
LECTIN RECEPTORS IN STRUCTURAL COMPONENTS OF PARATHYROID GLANDS DURING THE HYPERPLASIA AND NEOPLASTIC CHANGES
O Dzhura, A Yashchenko, O Smolkova
Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences 49 (1), 23-23, 2017
2017
Рецептори лектину в структурних компонентах паращитовидних залоз під час гіперплазії та неопластичних змін
O Dzhura, A Yashchenko, O Smolkova
Праці наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки, 23-23, 2017
2017
Морфологічні та лектиногістохімічні характеристики міокарда білих нелінійних щурів в нормі і за умов експериментального гіпотирозу
АМ Ященко, ХІ Струс, ОВ Смолькова, ЛВ Панкевич
Вісник проблем біології і медицини 3 (2), 312-219, 2015
2015
Глікокон'югати тканинних базофілів та їх кількісне співвідношення у шкірі потомства щурів в нормі та за умов експериментального гіпотирозу у віковому аспекті
ХІ Струс, АМ Ященко, ОВ Смолькова
Мир медицины и биологии 9 (2-2 (38)), 087-091, 2013
2013
Влияние экспериментального гипотиреоза материнского организма на цитотопо-графию рецепторов лектинов WGA и SNA в коже потомства крыс
ХІ Струс, АМ Ященко, ОВ Смолькова
Вісник проблем біології і медицини 1 (2), 269-274, 2013
2013
SBA And PnA lectin recePtorS in rAt liver StructurAl comPonentS on the BAckground of exPerimentAl StrePtozorocin-induced diABeteS mellituS
LV Pankevych, AM Yashchenko, OV Smolkova
Таврический медико-биологический вестник, 179-182, 2013
2013
Очистка сапогеніну із олії насіння вовчника (Daphne mezereum L.) та дослідження його активності на експериментальній лімфомі NK/LY
ММ Луцик, АМ Ященко, ІВ Кичун, МД Луцик, РС Стойка
Біологія тварин, 473-483, 2011
2011
Особливості гістогенезу тканин зубів у плодів від жінок з артеріальною гіпотонією
ОВ Смолькова, АМ Ященко, ЛВ Ященко
Матеріали наукового симпозіуму, Чернівці, 2007
2007
1. General information Faculty Medical faculty No. 2 Education Programme
AD Lutsyk, BRO DSci, OV Yuzych, OV Smolkova, IV Chelpanova, ...
SYLLABUS OF THE DISCIPLINE «HISTOLOGY, CYTOLOGY AND EMBRYOLOGY»
AD Lutsyk, BRO DSci, OV Yuzych, OV Smolkova, IV Chelpanova, ...
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20