Olena Smolkova
Olena Smolkova
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Cellular heterogeneity of rat vascular endothelium as detected by HPA and GS I lectin-gold probes
O Smolkova, A Zavadka, P Bankston, A Lutsyk
Med Sci Monit 7 (4), 659-68, 2001
352001
Influence of maternal experimental hypothyroidism on quantitative-qualitative indicator of rat progeny skin mast cells in age aspect according to histochemical investigation …
K Strus, A Yashchenko, O Smolkova, O Nakonechna
Advances in Bioscience and Biotechnology 2013, 2013
72013
Morphological and lectin histochemical features of white nonlinear rats myocardium during experimental hypothyroidism
A Yashchenko, I Zastavnyy, O Smolkova, K Strus, L Pankevych
Journal Advances Biology 9 (2), 1866-1871, 2016
52016
Селективність зв’язування фукозоспецифічних лектинів із структурними компонентами деяких органів
АМ Ященко
Експериментальна та клінічна фізіологія та біохімія, 37-40, 2003
52003
Експонування рецепторів лектинів у структурних компонентах шкіри потомства щурів в пренатальному та ранньому постнатальному періодах на тлі гіпотирозу материнського організму
АМ Ященко, ХІ Струс, ОВ Смолькова
Мир медицины и биологии 9 (3-1 (39)), 2013
12013
Експонування рецепторів лектинів у структурних компонентах шкіри потомства щурів в пренатальному та ранньому постнатальному періодах на тлі гіпотирозу материнського організму
АМ Ященко, ХІ Струс, ОВ Смолькова
Мир медицины и биологии 9 (3-1 (39)), 2013
12013
LECTIN RECEPTORS IN STRUCTURAL COMPONENTS OF PARATHYROID GLANDS DURING THE HYPERPLASIA AND NEOPLASTIC CHANGES
O Dzhura, A Yashchenko, O Smolkova
Proceeding of the Shevchenko Scientific Society. Medical Sciences 49 (1), 23-23, 2017
2017
Рецептори лектину в структурних компонентах паращитовидних залоз під час гіперплазії та неопластичних змін
O Dzhura, A Yashchenko, O Smolkova
Праці наукового товариства ім. Шевченка. Медичні науки, 23-23, 2017
2017
Морфологічні та лектиногістохімічні характеристики міокарда білих нелінійних щурів в нормі і за умов експериментального гіпотирозу
АМ Ященко, ХІ Струс, ОВ Смолькова, ЛВ Панкевич
Вісник проблем біології і медицини 3 (2), 2015
2015
Глікокон'югати тканинних базофілів та їх кількісне співвідношення у шкірі потомства щурів в нормі та за умов експериментального гіпотирозу у віковому аспекті
ХІ Струс, АМ Ященко, ОВ Смолькова
Мир медицины и биологии 9 (2-2 (38)), 2013
2013
Влияние экспериментального гипотиреоза материнского организма на цитотопо-графию рецепторов лектинов WGA и SNA в коже потомства крыс
ХІ Струс, АМ Ященко, ОВ Смолькова
Вісник проблем біології і медицини 1 (2), 2013
2013
SBA And PnA lectin recePtorS in rAt liver StructurAl comPonentS on the BAckground of exPerimentAl StrePtozorocin-induced diABeteS mellituS
LV Pankevych, AM Yashchenko, OV Smolkova
Таврический медико-биологический вестник, 179-182, 2013
2013
Очистка сапогеніну із олії насіння вовчника (Daphne mezereum L.) та дослідження його активності на експериментальній лімфомі NK/LY
ММ Луцик, АМ Ященко, ІВ Кичун, МД Луцик, РС Стойка
Біологія тварин, 473-483, 2011
2011
Особливості гістогенезу тканин зубів у плодів від жінок з артеріальною гіпотонією
ОВ Смолькова, АМ Ященко, ЛВ Ященко
Матеріали наукового симпозіуму, Чернівці, 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–14