Наталя Бойків
Наталя Бойків
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Особливості взаємозв’язку між змінами системи гемостазу та функціонального стану ендотелію при гострих порушеннях мозкового кровообігу
НД Бойків
—Львів, 2010.—152 с, 0
4
Особливості взаємозв’язку між змінами системи гемостазу та функціонального стану ендотелію при гострих порушеннях мозкового кровообігу
НД Бойків
—Львів, 2010.—152 с, 0
4
Роль ендотелію в патогенезі гострих розладів мозкового кровообігу
НД Бойків
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2013
12013
Клініка і діагностика менінгітів та інсультів (Огляд літератури)
БД Луцик, АС Кость, НД Бойків, МС Білобрин
Вісник проблем біології і медицини, 24-27, 2012
12012
Динаміка показників функціонального стану ендотелію в гострому періоді ішемічного і геморагічного інсультів
НД Бойків
Вісник проблем біології і медицини.—2013.—Вип 1, 60-63, 0
1
динаміка прОдукції фактОрів ангіОгенеЗу при іШемічнОму інсульті ЗалеЖнО від тяЖкОсті перебігу ЗахвОрЮвання
НД Бойків
Вісник проблем біології і медицини 2 (3), 2014
2014
Цитокінопосередковані механізми розвитку запалення при гострому холециститі
ЛЄ Лаповець, ВА Акімова, НЗ Луців, НД Бойків
Клінічна та експериментальна патологія, 65-68, 2013
2013
Показатели иммунитета в оценке компенсаторно-адаптационных процессов в течении острого холецистита
ЛЄ Лаповець, ВМ Акімова, НЗ Луців, НД Бойків
Загальна патологія та патологічна фізіологія 8 (3), 124-129, 2013
2013
Стан системи гемостазу у хворих на цироз печінки та виразкову хворобу шлунка та дванадцятипалої кишки, ускладнену стравохідно-шлунковою кишковою кровотечею
ЛЄ Лаповець, ЗЯ Лавро, НД Бойків
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 258-258, 2013
2013
Особливості змін С-реактивного білка в крові пацієнтів, хворих на рак товстого кишечника, що ускладнився гострою кишковою непрохідністю
НД Бойків, ЛЄ Лаповець, ЗЯ Лавро
Здобутки клінічної i експериментальної медицини, 236-236, 2013
2013
Динамика показателей функционального состояния эндотелия в остром периоде ишемического и геморрагического инсультов
НД Бойків
Вісник проблем біології і медицини 1 (1), 2013
2013
Экспрессия факторов ангиогенеза в остром периоде ишемического и геморрагического инсультов
НД Бойків, ЛЄ Лаповець
Вісник проблем біології і медицини, 2010
2010
Експресія факторів ангіогенезу в гострому періоді ішемічного та геморагічного інсультів
НД Бойків, ЛЄ Лаповець
Вісник проблем біології і медицини, 103-106, 2010
2010
Особенности из менений в системе г емо стаз а в зависимости от динамики теч ения ишемич еского и г еморр агич еского инсультов
НД Бойків, ЛЄ Лаповець, МС Білобрин
Загальна патологія та патологічна фізіологія 5 (3), 179-185, 2010
2010
Роль фактора росту фібробластів у формуванні вогнища інфаркту при ішемічному інсульті
НД Бойків, ЛЄ Лаповець, МС Білобрин
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2009
2009
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МІЖ ДИСФУНКЦІЄЮ ЕНДОТЕЛІЮ, ЕКСПРЕСІЄЮ МОЛЕКУЛИ МІЖКЛІТИННОЇ АДГЕЗІЇ ТА РІВНЕМ АПОЛІПОПРОТЕЇНІВ ПРИ ГОСТРОМУ ІНФАРКТІ МІОКАРДА
ГВ Світлик, МО Гарбар, НЗ Луців, НД Бойків, РВ Кремінець, ОО Гурій, ...
КЛІНІКА І ДІАГНОСТИКА МЕНІНГІТІВ ТА ІНСУЛЬТІВ
БД Луцик, АС Кость, НД Бойків, МС Білобрин
ОГЛЯДИ ЛІТЕРАТУРИ, 24, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–17