Follow
Наталя Мущинська Natalia Mushchynska
Наталя Мущинська Natalia Mushchynska
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційний менеджмент у прикладах і завданнях: Навч. посібник.
НБ Петрова, НЮ Мущинська, ЛГ Чеканова
172009
Інноваційний менеджмент у прикладах і завданнях: Навч. посібник.
НБ Петрова, НЮ Мущинська, ЛГ Чеканова
172009
Публічно-приватне партнерство як інструмент сталого регіонального розвитку
НЮ Мущинська
Коммунальное хозяйство городов, 162-167, 2010
142010
Деякі теоретичні аспекти проблеми тінізації економіки
НЮ Мущинська
Коммунальное хозяйство городов, 258-262, 2004
102004
Дослідження сучасного стану розвитку відносин державно-приватного партнерства в Німеччині та Україні
НЮ Мущинська
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
92015
Збалансований розвиток регіону: теоретичний аспект
НЮ Мущинська
Ефективна економіка, 2014
72014
Регіональні особливості зниження рівня тінізації економіки
НЮ Мущинська
Харківська національна академія міського господарства, 2008
72008
Впровадження оцінки рівня тінізації економіки на регіональному рівні
НЮ Мущинська
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 61-66, 2006
72006
Doslidzhennia suchasnoho stanu rozvytku vidnosyn derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Nimechchyni ta Ukraini [The study of the current state of relations public-private …
NY Mushchynska
Zbirnyk naukovykh prats Lutskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu-The …, 2011
42011
Роль державно-приватного партнерства в формуванні туристських кластерів
НБ Петрова, НЮ Мущинська
Коммунальное хозяйство городов, 373-393, 2011
42011
Конспект лекцій з дисципліни «Муніципальний менеджмент» для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073–Менеджмент.
СІ Чернов, ТВ Бєльська, НЮ Мущинська
32018
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Будівництво аеродромів» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за …
МТ Кузло
22022
Впровадження форсайту в управління соціально-економічним розвитком регіону
НЮ Мущинська
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2015
22015
Науково-методичний підхід до оцінки рівня тінізації доходів населення
ЛБ Рябушка, ДВ Бондаркова
Ефективність державного управління, 457-466, 2014
22014
Визначення механізмів та інструментів регіонального розвитку
НЮ Мущинська, ОМ Масленніков
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 63-67, 2014
22014
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
22009
Rehionalni osoblyvosti znyzhennia rivnia tinizatsii ekonomiky
NY Mushchynska
Regional features reduce the shadow economy]. Avtoreferat dys... kand. ekon …, 2008
22008
ГРОМАДСЬКІ ЦІННОСТІ В ПРОЕКТАХ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
НЮ Мущинська
Коммунальное хозяйство городов, 279-283, 0
2
ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНОЇ СПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД
СІ Чернов, НЮ Мущинська
Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2016
12016
Формування об’єднаннями співвласників багато-квартирних будинків коштів ремонтного фонду
ТГ Молодченко, НЮ Мущинська
Вісник соціально-економічних досліджень, 107-112, 2014
12014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20