Наталя Мущинська Natalia Mushchynska
Наталя Мущинська Natalia Mushchynska
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційний менеджмент у прикладах і завданнях: Навч. посібник.
НБ Петрова, НЮ Мущинська, ЛГ Чеканова
182009
Інноваційний менеджмент у прикладах і завданнях: Навч. посібник.
НБ Петрова, НЮ Мущинська, ЛГ Чеканова
182009
Публічно-приватне партнерство як інструмент сталого регіонального розвитку
НЮ Мущинська
Коммунальное хозяйство городов, 162-167, 2010
152010
Дослідження сучасного стану розвитку відносин державно-приватного партнерства в Німеччині та Україні
НЮ Мущинська
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
92015
Деякі теоретичні аспекти проблеми тінізації економіки
НЮ Мущинська
Коммунальное хозяйство городов, 258-262, 2004
92004
Збалансований розвиток регіону: теоретичний аспект
НЮ Мущинська
Ефективна економіка, 2014
82014
Регіональні особливості зниження рівня тінізації економіки
НЮ Мущинська
Харківська національна академія міського господарства, 2008
72008
Впровадження оцінки рівня тінізації економіки на регіональному рівні
НЮ Мущинська
Научно-технический сборник. Коммунальное хозяйство городов, 61-66, 2006
62006
Doslidzhennia suchasnoho stanu rozvytku vidnosyn derzhavno-pryvatnoho partnerstva v Nimechchyni ta Ukraini [The study of the current state of relations public-private …
NY Mushchynska
Zbirnyk naukovykh prats Lutskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu-The …, 2011
42011
Роль державно-приватного партнерства в формуванні туристських кластерів
НБ Петрова, НЮ Мущинська
Коммунальное хозяйство городов, 373-393, 2011
42011
Конспект лекцій з дисципліни «Муніципальний менеджмент» для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073–Менеджмент.
СІ Чернов, ТВ Бєльська, НЮ Мущинська
32018
Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Бухгалтерія 1С» для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 0501 …
МЮ Карпенко, ВБ Уфимцева
32009
Впровадження форсайту в управління соціально-економічним розвитком регіону
НЮ Мущинська
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2015
22015
Науково-методичний підхід до оцінки рівня тінізації доходів населення
ЛБ Рябушка, ДВ Бондаркова
Ефективність державного управління, 457-466, 2014
22014
Визначення механізмів та інструментів регіонального розвитку
НЮ Мущинська, ОМ Масленніков
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 63-67, 2014
22014
Rehionalni osoblyvosti znyzhennia rivnia tinizatsii ekonomiky
NY Mushchynska
Regional features reduce the shadow economy]. Avtoreferat dys... kand. ekon …, 2008
22008
ГРОМАДСЬКІ ЦІННОСТІ В ПРОЕКТАХ ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
НЮ Мущинська
Коммунальное хозяйство городов, 279-283, 0
2
Проектне управління стратегією сталого розвитку територій: монографія.
ВМ Бабаєв, ІВ Білецький, АЮ Богославець, МП Бутко, ЗВ Гончарова, ...
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2017
12017
ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕСУРСНОЇ СПРОМОЖНОСТІ СІЛЬСЬКИХ ГРОМАД
СІ Чернов, НЮ Мущинська
Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2016
12016
Формування об’єднаннями співвласників багато-квартирних будинків коштів ремонтного фонду
ТГ Молодченко, НЮ Мущинська
Вісник соціально-економічних досліджень, 107-112, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20