Follow
Мельнікова Оксана Зенонівна/ Мельникова Оксана Зеноновна/ Melnikova Oksana
Мельнікова Оксана Зенонівна/ Мельникова Оксана Зеноновна/ Melnikova Oksana
Запорізький державний медичний університет, кафедра медичної фізики, біофізики та вищої математики
Verified email at zsmu.zp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Особливості навчальної мотивації студентів медичного факультету
ОЗ Іванченко, ОЗ Мельнікова, СМ Малахова
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2017
92017
Вплив вихрового імпульсного магнітного поля на біоелектричну активність гіпоталамуса щурів за умов зооконфліктної ситуації
ГО Задорожна, ОЗ Мельникова, ВП Ляшенко, СМ Лукашов, АІ Руденко
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2009
72009
Динаміка характеристик електричної активності трофо-та ерготропної зон гіпоталамуса щурів у перебігу довготривалого емоційного стресу/ОЗ Мельникова, АВ Горковенко, СМ Лукашов …
ВП Ляшенко
Нейрофизиология 39 (1), 69-80, 2007
62007
Higher education in ukraine during war
O Ivanchenko, K Lurie, O Melnikova
Grail of Science, 519-522, 2023
52023
Вихревое влияние импульсного магнитного поля на осмотическую резистентность эритроцитов крыс
ГА Задорожная, ВП Ляшенко, ТГ Чаус, АА Лис, ЯА Ткаченко
Regulatory Mechanisms in Biosystems 2 (1), 25-30, 2010
42010
Вплив вихрового імпульсного магнітного поляна біоелектричну ритмічну активність задньоїзонигіпоталамусу щурів за умов зооконфліктної ситуації
ГО Задорожна, ВП Ляшенко, ТГ Чаус, ОЗ Мельникова
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2008
42008
Experience in the organization of the educational process in the medical university during the war in Ukraine
OZ Ivanchenko, OZ Melnikova, KI Lurie
22022
Особливості адаптації студентів першого курсу в умовах змішаної форми навчання в період карантинних обмежень
ОЗ Іванченко, ОЗ Мельнікова, ГР Мікаєлян
22021
Зміни потужностей фонової електричної активності структур лімбіко-неокортикальної системи щурів при застосуванні на тлі хронічного стресу карбамазепіну
ОЗ Мельнікова, СМ Лукашов, ВП Ляшенко
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2013
22013
Тривале гальмування H-рефлексу камбалоподібного м'яза людини, викликане скороченнями м'язів нижніх кінцівок
ОЗ Іванченко, ЕІ Сливко, ОЗ Мельнікова
Запоріжжя, 2010
22010
Використання міждисциплінарних зв’язків як умова якісної підготовки студентів до ліцензійного іспиту" КРОК 1. Загальна лікарська підготовка"
ОЗ Иванченко, ОЗ Мельникова, ЛН Сергеева, ОЗ Іванченко, ...
12020
Методика організації самостійної роботи студентів на прикладі дисципліни" Медична та біологічна фізика" з огляду на можливості системи дистанційного навчання EDX. ORG
ОЄ Прокопченко, ГМ Лукіна, ОЗ Іванченко, ОЗ Мельнікова, ...
Тернопіль: Укрмедкнига, 2019
12019
Research results motivate student learning
EZ Ivanchenko, SN Malakhova, OZ Melnikova
Czech Republic, Karlovy Vary: Skleněnư Můstek, 2017
12017
Використання проблемного підходу при викладанні медичної і біологічної фізики
ОЗ Іванченко, ОЗ Мельнікова
12017
Дія на організм людини факторів електромагнітної природи і їх застосування в медицині
ОЗ Мельнікова, ОЗ Іванченко
Запорізький державний медичний університет, 2016
12016
Зміни варіабельності серцевого ритму щурів при модуляції аміназином центральної норадренергічної нейротрансмісії протягом тривалого стресу
ОЗ Мельнікова
Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Біологія. Медицина, 54-61, 2012
12012
Вплив вихрових імпульсних магнітних полів правого та лівого напрямків обертання на біоелектричну активність гіпоталамуса щурів
ГО Задорожна, ВП Ляшенко, ОЗ Мельнікова
12010
NATURE OF LEARNING MOTIVATION OF MEDICAL STUDENTS
OZ Ivanchenko, OZ Melnikova, SM Malakhova
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МЕДИЦИНИ: ВІСНИК Української медичної …, 0
1
PROFESSIONAL MOTIVATION OF STUDENTS AS A FACTOR FOR INTEGRATING FUNDAMENTAL AND CLINICAL DISCIPLINES IN HIGHER MEDICAL EDUCATION
ОЗ Мельнікова, ОЗ Іванченко, КІ Лур’є, ГР Мікаєлян
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної …, 2024
2024
Дотримання принципу наступності знань, вмінь і навичок у забезпеченні якісної медичної освіти
ОЗ Мельнікова, ОЗ Іванченко, ГР Мікаєлян
Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, 2024
2024
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20