Tetyana Lepeyko
Tetyana Lepeyko
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Verified email at hneu.net - Homepage
TitleCited byYear
Фінанси підприємств: навч. посіб.
ВМ Гриньова, ВО Коюда
К.: Знання-прес, 2004
2432004
Інвестування: підручник
ВМ Гриньова, ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда
К.: Знання 358, 2008
1322008
Проблеми розвитку інвестиційної діяльності
ВМ Гриньова, ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда
Монографія/За заг. ред. Гриньової ВМ–Харків: Вид. ХДЕУ, 2002
772002
Основи інвестиційного менеджменту: Навч. посібник
ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда
К.: Кондор, 2008
612008
Менеджмент организаций
ЛА Киржнер, ЛП Киенко, ТИ Лепейко, АМ Тимонин
М.: КНТ, 2009
462009
Логістичний менеджмент: підручник
ВС Пономаренко
Х.: ІНЖЕК, 2010
302010
Аналіз сучасних методик прогнозування ймовірності банкрутства підприємств
ТІ Лепейко, ТО Доценко
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 73-78, 2011
262011
Реінжиніринг бізнес-процесів. Навчально-практичний посібник у схемах і таблицях
ТІ Лепейко
Харків: Вид. ХНЕУ, 2009
262009
Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник
ТІ Лепейко, ВО Коюда, СВ Лукашов
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
242005
Социально-экономические проблемы информационного общества
ЛГ Мельник, ЛГ Мельник, МВ Брюханов, МВ Брюханов, Ф Мировски, ...
Университетская книга, 2010
232010
Управління персоналом підприємства в умовах невизначеності (поведінковий підхід): монографія
ТІ Лепейко, ОМ Миронова
Х.: Вид. ХНЕУ, 2010
232010
Методология управления инвестиционными ресурсами финансового рынка: Монография
ТИ Лепейко
Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002
202002
Управление формированием стратегического потенциала предприятия
ТИ Лепейко, АА Колесников
Економіка розвитку, 98-101, 2004
172004
Iнвестування: пiдручник
ВМ Гриньова, ВО Коюда, ТI Лепейко, ОП Коюда
142008
Теоретико-методичні засади управління підприємством: забезпечення гнучкості: монографія
ТІ Лепейко, НМ Шматько
Харків: УІПА.-2012.-221 с, 2012
112012
Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства: монографія/Лепейко ТІ, Котлик АВ–Харків: Вид
ТІ Лепейко
Вид. ХНЕУ, 2012
112012
Generational theory: value-oriented approach
TI Lepeyko, TP Blyznyuk
Бізнес Інформ, 24-30, 2016
92016
Концептуальні засади управління підприємством як економічною системою: монографія—Х
ВО Коюда, ТІ Лепейко, СК Потьомкін, ОМ Тімонін, МВ Бормотова
монографія/ВО Коюда, 2007
92007
Методический подход к измерению результативности деятельности компании при оценке ее эффективности
ТИ Лепейко, АВ Котлик
Економіка розвитку, 13-16, 2005
92005
Інноваційний менеджмент: Навч. посібн
ТІ Лепейко
Лепейко ТІ, Коюдова ВО, Лукашов СВ–Харків і ВД ІНЖЕК, 2005
92005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20