Tetyana Lepeyko
Tetyana Lepeyko
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Verified email at hneu.net - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінанси підприємств: навч. посіб.
ВМ Гриньова, ВО Коюда
К.: Знання-прес, 2004
2812004
Інвестування: підручник
ВМ Гриньова, ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда
К.: Знання 358, 2008
1442008
Проблеми розвитку інвестиційної діяльності
ВМ Гриньова, ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда
Монографія/За заг. ред. Гриньової ВМ–Харків: Вид. ХДЕУ, 2002
792002
Основи інвестиційного менеджменту: Навч. посібник
ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда
К.: Кондор, 2008
662008
Менеджмент организаций
ЛА Киржнер, ЛП Киенко, ТИ Лепейко, АМ Тимонин
М.: КНТ, 2009
552009
Логістичний менеджмент: підручник
ВС Пономаренко, КМ Таньков, ТІ Лепейко
Х.: ІНЖЕК, 2010
432010
Реінжиніринг бізнес-процесів. Навчально-практичний посібник у схемах і таблицях
ТІ Лепейко
Харків: Вид. ХНЕУ, 2009
332009
Аналіз сучасних методик прогнозування ймовірності банкрутства підприємств
ТІ Лепейко, ТО Доценко
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 73-78, 2011
312011
Социально-экономические проблемы информационного общества
ЛГ Мельник, МВ Брюханов, Ф Мировски, АА Чухно, А Фриман, ...
Университетская книга, 2010
282010
Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник
ТІ Лепейко, ВО Коюда, СВ Лукашов
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
252005
Управління персоналом підприємства в умовах невизначеності (поведінковий підхід): монографія
ТІ Лепейко, ОМ Миронова
ХНЕУ, Харків, 2010
232010
Методология управления инвестиционными ресурсами финансового рынка: Монография
ТИ Лепейко
Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002
222002
Інвестиційний менеджмент
ВМ Гриньова, ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда, ЮМ Великий
навчальний посібник/ВМ Гриньова, ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда, ЮМ Великий …, 2005
202005
Управление формированием стратегического потенциала предприятия
ТИ Лепейко, АА Колесников
Економіка розвитку, 98-101, 2004
172004
Iнвестування: пiдручник
ВМ Гриньова, ВО Коюда, ТI Лепейко, ОП Коюда
162008
Концептуальні засади управління підприємством як економічною системою: монографія/За заг. ред. канд. екон. наук, доцента ВО Коюди
ВО Коюда, ТІ Лепейко, СК Потьомкін, ОМ Тімонін, МВ Бормотова
Х.: Вид. ХНЕУ, 2007
162007
Generational theory: value-oriented approach
TI Lepeyko, TP Blyznyuk
Бізнес Інформ, 24-30, 2016
142016
Інноваційний менеджмент: Навч. посібн
ТІ Лепейко, ВО Коюда, СВ Лукашов
Лепейко ТІ, Коюдова ВО, Лукашов СВ–Харків і ВД ІНЖЕК, 2005
142005
Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства: монографія
ТІ Лепейко, АВ Котлик
Вид. ХНЕУ, 2012
122012
Концептуальні засади менеджменту в інформаційній економіці: монографія
ТІ Лепейко
Лепейко ТІ–Харків: Вид-во ХНЕУ, 2010
122010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20