Tetyana Lepeyko
Tetyana Lepeyko
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси підприємств: навч. посіб.
ВМ Гриньова, ВО Коюда
К.: Знання-прес, 2004
3112004
Інвестування: підручник
ВМ Гриньова, ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда
К.: Знання 452, 2008
1722008
Проблеми розвитку інвестиційної діяльності
ВМ Гриньова, ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда
Монографія/За заг. ред. Гриньової ВМ–Харків: Вид. ХДЕУ, 2002
912002
Основи інвестиційного менеджменту: Навч. посібник
ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда
К.: Кондор, 2008
792008
Менеджмент организаций
ЛА Киржнер, ЛП Киенко, ТИ Лепейко, АМ Тимонин
М.: КНТ, 2009
702009
Логістичний менеджмент: підручник
ВС Пономаренко, КМ Таньков, ТІ Лепейко
Х.: ІНЖЕК, 2010
642010
Реінжиніринг бізнес-процесів. Навчально-практичний посібник у схемах і таблицях
ТІ Лепейко
Харків: Вид. ХНЕУ, 2009
552009
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ІМ Сотник, ЛМ Таранюк, ТВ Бабій, ОА Біловодська, ОВ Шкарупа, ...
Університетська книга, 2018
452018
Аналіз сучасних методик прогнозування ймовірності банкрутства підприємств
ТІ Лепейко, ТО Доценко
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 73-78, 2011
392011
Социально-экономические проблемы информационного общества
ЛГ Мельник, МВ Брюханов, Ф Мировски, АА Чухно, А Фриман, ...
Университетская книга, 2010
372010
Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник
ТІ Лепейко, ВО Коюда, СВ Лукашов
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
332005
Управління персоналом підприємства в умовах невизначеності (поведінковий підхід): монографія
ТІ Лепейко, ОМ Миронова
Харків: Вид. ХНЕУ, 2010
312010
Generational theory: value-oriented approach
TI Lepeyko, TP Blyznyuk
Бізнес Інформ, 24-30, 2016
252016
Інноваційний менеджмент: Навч. посібн
ТІ Лепейко, ВО Коюда, СВ Лукашов
Лепейко ТІ, Коюдова ВО, Лукашов СВ–Харків і ВД ІНЖЕК, 2005
232005
Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства: монографія
ТІ Лепейко, АВ Котлик
Харків: ХНЕУ, 2012
222012
Iнвестування: пiдручник
ВМ Гриньова, ВО Коюда, ТI Лепейко, ОП Коюда
222008
Методология управления инвестиционными ресурсами финансового рынка: Монография
ТИ Лепейко
Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002
222002
Управление формированием стратегического потенциала предприятия
ТИ Лепейко, АА Колесников
Економіка розвитку, 98-101, 2004
192004
Менеджмент: навчальний посібник
ТІ Лепейко
Х.: ХНЕУ, 2010
172010
Logistics Management
VS Ponomarenko, KM Tankov, TI Lepeiko
Kharkiv, HP “INZHEK”, 440 p, 2010
162010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20