Tetyana Lepeyko
Tetyana Lepeyko
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси підприємств: навч. посіб.
ВМ Гриньова, ВО Коюда
К.: Знання-прес, 2004
2912004
Інвестування: підручник
ВМ Гриньова, ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда
К.: Знання 452, 2008
1612008
Основи інвестиційного менеджменту: Навч. посібник
ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда
К.: Кондор, 2008
732008
Менеджмент организаций
ЛА Киржнер, ЛП Киенко, ТИ Лепейко, АМ Тимонин
М.: КНТ, 2009
622009
Проблеми розвитку інвестиційної діяльності: Монографія/За заг. ред. ВМ Гриньової
ВМ Гриньова, ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда
X.: ХДЕУ 464, 2002
572002
Логістичний менеджмент: підручник
ВС Пономаренко, КМ Таньков, ТІ Лепейко
Х.: ІНЖЕК, 2010
552010
Реінжиніринг бізнес-процесів. Навчально-практичний посібник у схемах і таблицях
ТІ Лепейко
Харків: Вид. ХНЕУ, 2009
442009
Социально-экономические проблемы информационного общества
ЛГ Мельник, МВ Брюханов, Ф Мировски, АА Чухно, А Фриман, ...
Университетская книга, 2010
382010
Аналіз сучасних методик прогнозування ймовірності банкрутства підприємств
ТІ Лепейко, ТО Доценко
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 73-78, 2011
372011
Управління персоналом підприємства в умовах невизначеності (поведінковий підхід): монографія
ТІ Лепейко, ОМ Миронова
ХНЕУ, Харків, 2010
302010
Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник
ТІ Лепейко, ВО Коюда, СВ Лукашов
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
282005
Проблеми розвитку інвестиційної діяльності
ВМ Гриньова, ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда
Монографія/За заг. ред. Гриньової ВМ–Харків: Вид. ХДЕУ, 2002
282002
Методология управления инвестиционными ресурсами финансового рынка: Монография
ТИ Лепейко
Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002
242002
Інноваційний менеджмент: Навч. посібн
ТІ Лепейко, ВО Коюда, СВ Лукашов
Лепейко ТІ, Коюдова ВО, Лукашов СВ–Харків і ВД ІНЖЕК, 2005
222005
Iнвестування: пiдручник
ВМ Гриньова, ВО Коюда, ТI Лепейко, ОП Коюда
212008
Generational theory: value-oriented approach
TI Lepeyko, TP Blyznyuk
Бізнес Інформ, 24-30, 2016
182016
Управление формированием стратегического потенциала предприятия
ТИ Лепейко, АА Колесников
Економіка розвитку, 98-101, 2004
182004
Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства: монографія
ТІ Лепейко, АВ Котлик
Вид. ХНЕУ, 2012
172012
Менеджмент: навчальний посібник
ТІ Лепейко
Х.: ХНЕУ, 2010
152010
Управління інноваційними процесами на промислових підприємствах: методологія та практика: монографія
ТІ Лепейко, МО Боярська
X.: Вид. ХНЕУ, 2013
142013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20