Підписатись
Tetyana Lepeyko
Tetyana Lepeyko
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Підтверджена електронна адреса в hneu.net - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси підприємств: навч. посіб.
ВМ Гриньова, ВО Коюда
К.: Знання-прес, 2004
3322004
Інвестування: підручник
ВМ Гриньова, ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда
К.: Знання 452, 2008
2192008
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ІМ Сотник, ЛМ Таранюк, ТВ Бабій, ОА Біловодська, ГА Мішеніна, ...
Університетська книга, 2018
1642018
Логістичний менеджмент: підручник
ВС Пономаренко, КМ Таньков, ТІ Лепейко
Х.: ІНЖЕК, 2010
932010
Основи інвестиційного менеджменту: навч. посібник
ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда
К.: Кондор, 2008
932008
Менеджмент организаций
ЛА Киржнер, ЛП Киенко, ТИ Лепейко, АМ Тимонин
М.: КНТ, 2009
782009
Проблеми розвитку інвестиційної діяльності: монографія
ВМ Гриньова, ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда
X.: ХДЕУ 464, 2002
662002
Социально-экономические проблемы информационного общества
ЛГ Мельник, МВ Брюханов, Ф Мировски, АА Чухно, А Фриман, ...
Университетская книга, 2010
492010
Фінанси підприємств: навчальний посібник
ВМ Гриньова, ВО Коюда
К.: Знання-прес, 2004
492004
Аналіз сучасних методик прогнозування ймовірності банкрутства підприємств
ТІ Лепейко, ТО Доценко
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 73-78, 2011
442011
Управління персоналом підприємства в умовах невизначеності (поведінковий підхід): монографія
ТІ Лепейко, ОМ Миронова
Харків: Вид. ХНЕУ, 2010
422010
Реінжиніринг бізнес-процесів: навчально-практичний посібник у схемах і таблицях
ТІ Лепейко, АВ Котлик
Харків: ХНЕУ, 2009
392009
УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ
ТІ Лепейко, ЮБ Іванов, НІ Горбаль
382018
Інвестиційний менеджмент
ВМ Гриньова, ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда, ЮМ Великий
навчальний посібник/ВМ Гриньова, ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда, ЮМ Великий …, 2005
372005
Generational theory: value-oriented approach
TI Lepeyko, TP Blyznyuk
Бізнес Інформ, 24-30, 2016
362016
Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник
ТІ Лепейко, ВО Коюда, СВ Лукашов
Х.: ВД «ІНЖЕК, 2005
362005
Процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства: монографія
ТІ Лепейко, АВ Котлик
Харків: Вид. ХНЕУ, 2012
352012
Проблеми розвитку інвестиційної діяльності
ВМ Гриньова, ВО Коюда, ТІ Лепейко, ОП Коюда
Монографія/За заг. ред. Гриньової ВМ–Харків: Вид. ХДЕУ, 2002
322002
Методология управления инвестиционными ресурсами финансового рынка: Монография
ТИ Лепейко
Харьков: Изд. ХГЭУ, 2002
262002
Менеджмент: навч. посіб.
ТІ Лепейко, ОМ Миронова
Харків: ХНЕУ, 2010
252010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20