Новицька Світлана Романівна, Novytska Svitlana, Svitlana R. Novyts’ka https://orcid.org/0000-0001
Новицька Світлана Романівна, Novytska Svitlana, Svitlana R. Novyts’ka https://orcid.org/0000-0001
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Verified email at tnpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Екологічний туризм як пріоритетний напрямок сталого розвитку туристичної сфери
СР Новицька
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2013
102013
Водні рекреаційні ресурси: екологогеографічний аналіз і оцінювання
СР Новицька
Наукові записки ТНПУ. Серія географія. Тернопіль: Ред.-видавн. відділ ТНПУ …, 2007
52007
Біотичні рекреаційні ресурси Тернопільської області
СР Новицька, ВЛ Янковська
42019
Оцінка придатності природно-територіальних комплексів Тернопільської області для цілей рекреації
С Новицька
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
22016
Національний природний парк" Дністровський каньйон" та його місце в регіональній туристсько рекреаційні системі Тернопільщини
П Царик, Л Царик, С Новицька
12019
Антропогенна трансформація геосистем Тернопільської області
ЛВ Янковська
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
12018
Оцінка забезпеченості Тернопільської області геолого-геоморфологічними рекреаційними ресурсами
С Новицька
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
12016
Можливості розвитку екологічного туризму в межах перспективного регіонального ландшафтного парку" Подільське Надзбруччя"
С Новицька
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2015
12015
Формування ставлення особистості до навколишнього середовища як основа організації екологічної освіти
С Новицька, Л Янковська
Вектор, 2020
2020
Проблеми та перспективи поводження з твердими побутовими відходами в Тернопільській області
Л Янковська, С Новицька
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020
2020
Теоретичні засади еколого-географічного районування території обласного рівня
Л Янковська, С Новицька
Львів, Простір-М, 2020
2020
Оптимізація ландшафтно-екологічної організації території (на матеріалах Зборівської Отг Зборівського району Тернопільської області)
С Новицька, Л Янковська
Тайп, 2020
2020
Біоетичні та еколого-етичні проблеми сучасності
СР Новицька, ЛВ Янковська
Тайп, 2019
2019
Вікові особливості формування екологічної компетентності школярів
ЛП Царик, СР Новицька, ЛВ Янковська
2019
Підходи до оптимізації ландшафтно-екологічної організації території (на матеріалах Колодненської об’єднаної територіальної громади Збаразького району Тернопільської області)
С Новицька, Л Янковська
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2019
2019
Конструктивно-географічна оцінка природних рекреаційних ресурсів, їх просторова організація та оптимізація використання (на матеріалах Тернопільської області)
СР Новицька
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019
2019
Підходи до вдосконалення загальношкільної екологічної освіти та виховання
ЛВ Янковська, СР Новицька
ECOLOGICAL EDUCATION AND ECOLOGICAL CULTURE OF THE POPULATION, 38-39, 2019
2019
Природні рекреаційні ресурси: підходи до трактування поняття
СР Новицька
2018
Роль екологічного туризму в реалізації основних принципів концепції сталого розвитку туризму
СР Новицька
Редакційно-видавничий відділ ТНПУ, 2018
2018
Потенціал рекреаційно-туристичних ресурсів перспективних регіональних ландшафтних парків Тернопільської області як об’єктів рекреації
С Новицька
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20