Кузікова Светлана Борисівна
Кузікова Светлана Борисівна
СумДПУ імені А.С.Макаренка, кафедра психології
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Психологічні основи становлення суб'єкта саморозвитку в юнацькому віці: монографія
СБ Кузікова
Vydavnyt︠s︡tvo" MakDen", 2012
972012
Теорія і практика вікової психокорекції: навч. посібник
СБ Кузікова
Суми: ВТД «Університетська книга, 232-237, 2006
492006
Основи психокорекції: навч. посіб.
СБ Кузікова
К.: Академвидав 320, 88.4, 2012
222012
Корекція Я-концепції як умова подолання конфліктності у підлітків
СБ Кузікова
автореф. дис. канд. психол. наук, 2000
122000
Саморозвиток особистості: суб'єктний підхід
С Кузікова
Психологія особистості, 77-86, 2013
102013
Можливість зниження конфліктності у підлітків шляхом корекцій їх Я-концепції.
СБ Кузікова
Психологія. Збірник наукових праць НПУ ім. МП Драгоманова.–Вип 2 (9), 200-205, 2000
92000
Коррекция Я-концепции как условие преодоления конфликтности у подростков
СБ Кузикова
Сум. гос. пед. ин-т имени А. С. Макаренко 28, 1999
91999
Психологія саморозвитку. Навчальний посібник
СБ Кузікова
Суми: Видавництво «МакДен, 2011
82011
Підготовка студентів-психологів до психокорекційної діяльності. Навчальний посібник
СБ Кузікова
Суми: Видавництво «МакДен, 2011
72011
Психологічні аспекти усвідомленої самозміни та саморозвитку особистості в юнацькому віці. Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. Івано Франківськ …
СБ Кузікова
Вип 14, 246-256, 2009
72009
Психологічний тренінг як засіб активізації процесів особистісного саморозвитку
СБ Кузікова
Актуальні проблеми психології 10, 291-299, 2008
72008
Психологічна програма корекції та розвитку особистості у підлітковому віці. Навч.-метод. посібник
СБ Кузікова
Суми: Редакційно-видавничий відділ СДПІ, 1998
71998
Феноменологія саморозвитку особистості: визначення поняття
СБ Кузікова
Науковий вісник Миколаївського державного університету імені ВО …, 2013
62013
Суб’єктність у контексті саморозвитку особистості
СБ Кузікова
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2012
52012
Конструювання методики дослідження саморозвитку особистості
СБ Кузікова, БО Кузіков
Вісник Національного технічного університету України Київський політехнічний …, 2010
52010
Дослідження феномена саморозвитку особистості в юнацькому віці: концептуальні засади
СБ Кузікова
Вісник Східно українського національного університету імені Володимира Даля …, 2009
52009
Теорія і практика вікової психокорекції
СБ Кузікова
Суми: Ун ська книга, 2006
52006
Стагнація самозмінювання як механізм кризоутворення на життєвому шляху особистості
СБ Кузікова
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Головний редактор, 58, 2016
42016
Техніки вікової психокорекції. Навч. посібник
СБ Кузікова
К.: Главник, 2008
42008
Основы возрастной психокоррекции
СБ Кузикова
СБ Кузикова, 1996
41996
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20