Larysa S. Kaykan
Larysa S. Kaykan
Laboratory for Physics of Magnetic Films, G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics, N.A.S.U.
Verified email at imp.kiev.ua - Homepage
TitleCited byYear
Composition, Microstructure, and Electrical Properties Control of the Powders Synthesized by Sol–Gel Auto-Combustion Method Using Citric Acid as the Fuel
BK Ostafiychuk, LS Kaykan, JS Kaykan, BY Deputat, OV Shevchuk
Nanoscale research letters 12 (1), 237, 2017
72017
Диэлектрические свойства магний-замещённой литий-железной шпинели на основе температурных импедансных исследований
БК Остафийчук, ИМ Гасюк, ЛС Кайкан, ВВ Угорчук, ПО Сулым
Электрохимическая энергетика 11 (1), 2011
42011
Дослідження дифузійних процесів при інтеркаляції літію у фторид магнію
ІМ Гасюк, ІМ Будзуляк, МЯ Січка, ВВ Угорчук, ЛС Кайкан
НТУ" ХПІ", 2010
42010
Интеркаляционные процессы в лазерно облученном рутиле, модифицированном α-Fe и Fe3O4
ИМ Гасюк, ИМ Будзуляк, ВВ Угорчук, ВО К0цюбинский, СА Галигузова
Электрохимическая энергетика 6 (2), 86-91, 2006
42006
Вплив рН реакційного середовища на структуру і властивості нанодисперсних феритів шпінельного типу
BK Ostafiychuk, LS Kaykan, YS Kaykan, AB Hrubyak, MO Nykoliuk
Фізика і хімія твердого тіла 17 (1), 70-75, 2016
32016
Температурно-частотні залежності діелектричних констант магній-заміщеного літієвого фериту
БК Остафійчук, ІМ Гасюк, ЛС Кайкан, ВВ Угорчук, ПП Якубовський, ...
Металлофизика и новейшие технологии, 2014
32014
Структурне моделювання процесу розряду в літій-іонних джерелах живлення
ІМ Гасюк, ВВ Угорчук, ЛС Кайкан, БЯ Депутат
Фізика і хімія твердого тіла 11 (2), 493-498, 2010
32010
Рентгеноструктурні дослідження літій-залізної шпінелі
БК Остафійчук, ІМ Гасюк, БЯ Депутат, ІП Яремій, ЛС Кайкан, ...
PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLID STATE 9 (1), 24-29, 2008
32008
Структурні особливості гетеровалентно-заміщених Li0. 5Fe2. 5O4-шпінелей
БК Остафійчук, ІМ Гасюк, ІП Яремій, ЛС Кайкан, СА Галігузова, ...
Фізика і хімія твердого тіла 9 (3), 479-487, 2008
32008
Вплив густини струму на розрядні характеристики літієвих джерел струму з катодом на основі MgF2
ІМ Гасюк, МЯ Січка, ВВ Угорчук, ЛС Кайкан, ПП Якубовський
Фізика і хімія твердого тіла, 1092-1096, 2011
22011
Температурна залежність провідності нестехіометричних Li-Ti ферошпінелей
БК Остафійчук, ІМ Гасюк, ВВ Угорчук
ІМ Гасюк, ВВ Угорчук//Фізика і хімія твердого тіла 8 (3), 486-493, 2007
22007
Вплив заміщення на механізм провідності ультрадисперсних літій-залізних шпінелей, заміщених іонами магнію
БК Остафійчук, ЛС Кайкан, ЮС Мазуренко, БЯ Депутат, СВ Корень
Сумський державний університет, 2017
12017
Синтез, структура та діелектричні властивості магній-заміщеного літієвого фериту
ЛС Кайкан, ЮС Кайкан, ІП Яремій, ОМ Угорчук, БЯ Депутат, ...
Сумський державний університет, 2016
12016
Літієвий ферит у ролі катоду хімічних джерел струму: перспективи застосування золь-гель методу синтезу
ОМ Угорчук, ВВ Угорчук, МВ Карпець, ЛС Кайкан, БЯ Депутат, ...
Сумський державний університет, 2015
12015
Дослідження методом імпедансної спектроскопії впливу гетеровалентного заміщення та електрофізичні властивості MG-заміщеної літій-залізної шпінелі
ЛС Кайкан, ІМ Гасюк, БЯ Депутат, МП Мазур, ЮС Кайкан, ВВ Угорчук
ІФНТУНГ, 2012
12012
Електрохімічні властивості катодних матеріалів на основі системи Mg1-xZnxFe2O4 для літієвих джерел струму
ВС Бушкова, ВВ Угорчук
Фізика і хімія твердого тіла, 1102-1106, 2011
12011
Визначення коефіцієнта дифузії іонів літію в Fe3O4 методами циклічної вольтамперометрії та спектроскопії електродного імпедансу
ІМ Гасюк, ВВ Угорчук, ОМ Угорчук, ЛС Кайкан, МЯ Січка, ТВ Грабко
Фізика і хімія твердого тіла, 244-252, 2011
12011
Імпедансний метод дослідження впливу технологічних умов одержання алюміній-заміщеної літій-залізної шпінелі на його питому провідність
МП Мазур, ІМ Гасюк, БЯ Депутат, ЛС Кайкан, ВВ Угорчук
Методи та прилади контролю якості, 86-90, 2011
12011
Визначення коефіцієнта дифузії іонів літію в катодному матеріалі на основі Fe3O4
ІМ Гасюк, ВВ Угорчук, ОМ Угорчук, ЛС Кайкан, МЯ Січка, БЯ Депутат
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 4-12, 2011
12011
Вплив частоти і складу на провідні і діелектричні властивості нестехіометричних шпінелей складу Li0, 5Fe2, 5-уMgуO4
ІМ Гасюк, ЛС Кайкан, ВВ Угорчук, ПП Якубовський
Фізика і хімія твердого тіла 11 (1), 77-82, 2010
12010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20