Олексюк Олексій  Іванович
Олексюк Олексій Іванович
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник
ОС Федонін, ІМ Рєпіна, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 316, 8, 2004
12132004
Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: монографія
ГО Швиданенко, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 192 (1), 2002
2152002
Управління потенціалом акціонерних товариств (на матеріалах підприємств цементної промисловості України)
ОІ Олексюк
Наук: спец 8 (01), 2001
712001
Економіка результативності діяльності підприємства: монографія
ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 362 (6), 2008
672008
Бізнес-діагностика підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, АІ Дмитренко, АИ Дмитренко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2008
562008
Прибутковість в управлінні результативністю діяльності сучасних компаній
ОІ Олексюк, ЛМ Дзюбенко
Фінанси України, 101-111, 2006
302006
Технологія оцінки результативності діяльності підприємства
ОІ Олексюк
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
252009
Маркетинговий потенціал підприємств цементної промисловості України
О Олексюк
Маркетинг в Україні, 42-45, 2001
252001
Інтегральна оцінка ефективності функціонування торговельних підприємств та методи розрахунку інтегральних показників
НМ Рущишин
Науковий вісник НЛТУ України 17 (5), 2007
162007
Результативність діяльності підприємства
ОІ Олексюк
Дис... докт. екон. наук 8 (04), 02, 2009
142009
Результативність діяльності підприємств як основа формування їх інвестиційної привабливості
ОІ Олексюк
Інвестиції: практика та досвід, 21-26, 2009
132009
Досвід використання систем показників в оцінці результативності діяльності підприємств
ОІ Олексюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
112009
Методологічні підходи до оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств
ОЄ Кузьмін, ВЙ Жежуха
Економіка та держава, 24-29, 2009
52009
Фінансовий потенціал аеропортів: сутність, структура та оцінка
АС Назаренко
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури 27 (27), 2012
32012
Вплив глобалізації на результативність соціально-економічного розвитку України
ОІ Олексюк
Економіка та держава, 15-19, 2009
32009
Глобальна метрика інноваційно-інвестиційного розвитку
ОІ Олексюк
Інвестиції: практика та досвід, 11-17, 2009
32009
«Невагоме багатство» ринку мінерально-столових вод України
ОІ Олексюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
32009
Економіка підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, МГ Грещак, ВМ Колот, ОГ Мендрул, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
22009
Інформаційна складова результативності управлінських рішень
ОІ Олексюк, АИ Олексюк
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
22009
Діагностика інвестиційного потенціалу металургійних підприємств за критерієм доданої вартості
ОІ Олексюк
Інвестиції: практика та досвід, 17-20, 2009
22009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20