Олексюк Олексій  Іванович
НазваПосиланняРік
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник
ОС Федонін, ІМ Рєпіна, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 316, 8, 2004
13132004
Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: монографія
ГО Швиданенко, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 192 (1), 2002
2232002
Економіка результативності діяльності підприємства: монографія
ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 362 (6), 2008
702008
Бізнес-діагностика підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, АІ Дмитренко, АИ Дмитренко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
652013
Управління потенціалом акціонерних товариств
ОІ Олексюк
Автореферат.–Київ, 2001
442001
Прибутковість в управлінні результативністю діяльності сучасних компаній
ОІ Олексюк, ЛМ Дзюбенко
Фінанси України, 101-111, 2006
342006
Управління потенціалом акціонерних товариств (на матеріалах підприємств цементної промисловості України)
ОІ Олексюк
Наук: спец 8 (01), 2001
342001
Технологія оцінки результативності діяльності підприємства
ОІ Олексюк
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
272009
Маркетинговий потенціал підприємств цементної промисловості України
О Олексюк
Маркетинг в Україні, 42-45, 2001
262001
Інтегральна оцінка ефективності функціонування торговельних підприємств та методи розрахунку інтегральних показників
НМ Рущишин
Науковий вісник НЛТУ України 17 (5), 2007
192007
Результативність діяльності підприємства
ОІ Олексюк
Дис... докт. екон. наук 8 (04), 02, 2009
162009
Результативність діяльності підприємств як основа формування їх інвестиційної привабливості
ОІ Олексюк
Інвестиції: практика та досвід, 21-26, 2009
152009
Досвід використання систем показників в оцінці результативності діяльності підприємств
ОІ Олексюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
122009
Новітні тенденції розвитку управління підприємствами
ОС Федонін, АС Федонин, ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
92011
Методологічні підходи до оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств
ОЄ Кузьмін, ВЙ Жежуха
Економіка та держава, 24-29, 2009
62009
Управління ресурсами підприємства: колектив. монографія
ГО Швиданенко
ГО Швиданенко, ОБ Бутнік-Сіверський, ВП Кукоба, ОІ Олексюк, ІА Павленко, 0
4
Інформаційна складова результативності управлінських рішень
ОІ Олексюк
Висвітлюються теоретичні й методологічні проблеми формування господарського …, 2009
32009
Вплив глобалізації на результативність соціально-економічного розвитку України
ОІ Олексюк, АИ Олексюк
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2009
32009
Глобальна метрика інноваційно-інвестиційного розвитку
ОІ Олексюк
Інвестиції: практика та досвід, 11-17, 2009
32009
«Невагоме багатство» ринку мінерально-столових вод України
ОІ Олексюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
32009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20