Олексюк Олексій  Іванович
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Потенціал підприємства: формування та оцінка: Навч. посібник
ОС Федонін, ІМ Рєпіна, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 316, 8, 2004
13502004
Сучасна технологія діагностики фінансово-економічної діяльності підприємства: монографія
ГО Швиданенко, ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 192 (1), 2002
2382002
Бізнес-діагностика підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, АІ Дмитренко, АИ Дмитренко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
782013
Економіка результативності діяльності підприємства: монографія
ОІ Олексюк
К.: КНЕУ 362 (6), 2008
772008
Управління потенціалом акціонерних товариств
ОІ Олексюк
Автореферат.–Київ, 2001
432001
Прибутковість в управлінні результативністю діяльності сучасних компаній
ОІ Олексюк, ЛМ Дзюбенко
Фінанси України, 101-111, 2006
392006
Управління потенціалом акціонерних товариств (на матеріалах підприємств цементної промисловості України)
ОІ Олексюк
Наук: спец 8 (01), 2001
362001
Технологія оцінки результативності діяльності підприємства
ОІ Олексюк
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
302009
Маркетинговий потенціал підприємств цементної промисловості України
О Олексюк
Маркетинг в Україні, 42-45, 2001
252001
Інтегральна оцінка ефективності функціонування торговельних підприємств та методи розрахунку інтегральних показників
НМ Рущишин
Науковий вісник НЛТУ України 17 (5), 2007
202007
Результативність діяльності підприємства
ОІ Олексюк
Дис... докт. екон. наук 8 (04), 02, 2009
162009
Результативність діяльності підприємств як основа формування їх інвестиційної привабливості
ОІ Олексюк
Інвестиції: практика та досвід, 21-26, 2009
152009
Сутність фінансового потенціалу підприємства
ВА Бова, ОС Хринюк
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
132017
Досвід використання систем показників в оцінці результативності діяльності підприємств
ОІ Олексюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
122009
Новітні тенденції розвитку управління підприємствами
ОС Федонін, АС Федонин, ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011
92011
Методологічні підходи до оцінювання інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств
ОЄ Кузьмін, ВЙ Жежуха
Економіка та держава, 24-29, 2009
62009
Економіка підприємства
ГО Швиданенко, ГА Швыданенко, МГ Грещак, ВМ Колот, ОГ Мендрул, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
52009
«Невагоме багатство» ринку мінерально-столових вод України
ОІ Олексюк
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2009
52009
Управління ресурсами підприємства: колектив. монографія
ГО Швиданенко
І. А. Павленко, ЛА Петренко, 0
4
Вплив глобалізації на результативність соціально-економічного розвитку України
ОІ Олексюк, АИ Олексюк
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2009
32009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20