Роман Іванович Шабанов
Роман Іванович Шабанов
професор ХНПУ імені Г.С. Сковороди
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Щодо поняття господарсько-правових засобів державного регулювання економіки за законодавством України
Р Шабанов, М Ждан
Підприємництво, господарство і право, 84-88, 2016
92016
Концептуальні засади соціального захисту від безробіття
РІ Шабанов
ХНАДУ, 2015
9*2015
Правове регулювання працевлаштування в Україні
РІ Шабанов
РІ Шабанов, 2005
92005
Доктрина зайнятості як складова соціального захисту населення від безробіття
РІ Шабанов
Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2015
82015
Досудове врегулювання господарських спорів: співвідношення норм матеріального та процесуального права
Р Шабанов, М Ждан
Підприємництво, господарство і право, 63-68, 2018
72018
Концепція" гідної праці" як стрижень активної державної політики у сфері зайнятості населення
РІ Шабанов
Видавничий дім «Гельветика», 2014
62014
Занятость населения как правовая категория в трудовом праве Украины
РИ Шабанов
Трудовое право в России и за рубежом, 55-57, 2013
52013
Нестандартные (атипичные) формы занятости в свете нового Закона Украины" О занятости населения"
РИ Шабанов
Трудовое право в России и за рубежом, 56-58, 2013
42013
Поєднання прямих та непрямих господарсько-правових засобів забезпечення ефективного використання державних коштів: пошук оптимальних моделей
ЯВ Петруненко
Правова держава, 86-91, 2019
32019
ПРАВО НА ЗАЙНЯТІСТЬ ЯК СУБ'ЄКТИВНЕ ПРАВО ГРОМАДЯН У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІД БЕЗРОБІТТЯ
Р Шабанов
Law of Ukraine, 2016
32016
Поняття та класифікація правових гарантій у сфері зайнятості населення
РІ Шабанов
Jurnalul juridic national teorie si practica (Республика Молдова), 124-128, 2014
3*2014
Щодо принципу соціальної відповідальності держави за формування та реалізацію політики сприяння зайнятості населення
РІ Шабанов
Порівняльно-аналітичне право, 150-152, 2013
32013
Ґенеза правового регулювання використання, відтворення та охорони рослинного світу в населених пунктах
І Шевердіна, Р Шабанов
Вісник Львівського університету. Сер.: Юридична, 287-295, 2013
32013
Право на занятость в системе социальных прав человека
РИ Шабанов
Теоретико-прикладные проблемы реализации и защиты субъективных прав в …, 2018
22018
Міжнародний колективний договір як джерело трудового права у сфері зайнятості населення
РІ Шабанов, ДО Новіков
Підприємництво, господарство і право, 73-77, 2017
22017
Щодо правової природи позикової праці
РІ Шабанов
Право і суспільство, 105-111, 2015
22015
Окремі питання правового регулювання зайнятості населення у США
РІ Шабанов
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
22014
Щодо співвідношення понять неповна зайнятість та часткове безробіття
РІ Шабанов
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2013
22013
Правове регулювання праці суддів нормами трудового права
Р Шабанов
Підприємництво, господарство і право, 112-117, 2020
12020
Правовая природа права на занятость
РИ Шабанов
Трудовое право в России и за рубежом, 12-15, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20