Роман Іванович Шабанов
Роман Іванович Шабанов
професор ХНПУ імені Г.С. Сковороди
Подтвержден адрес электронной почты в домене hnpu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Правове регулювання працевлаштування в Україні
РІ Шабанов
РІ Шабанов, 2005
52005
Концептуальні засади соціального захисту від безробіття
РІ Шабанов
ХНАДУ, 2015
42015
Доктрина зайнятості як складова соціального захисту населення від безробіття
РІ Шабанов
Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2015
42015
Занятость населения как правовая категория в трудовом праве Украины
РИ Шабанов
Трудовое право в России и за рубежом, 55-57, 2013
42013
Концепція" гідної праці" як стрижень активної державної політики у сфері зайнятості населення
РІ Шабанов
Видавничий дім «Гельветика», 2014
32014
Щодо співвідношення понять неповна зайнятість та часткове безробіття
РІ Шабанов
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2013
32013
Нестандартные (атипичные) формы занятости в свете нового Закона Украины" О занятости населения"
РИ Шабанов
Трудовое право в России и за рубежом, 56-58, 2013
32013
Щодо правової природи позикової праці
РІ Шабанов
Право і суспільство, 105-111, 2015
22015
Поняття та класифікація правових гарантій у сфері зайнятості населення
РІ Шабанов
Jurnalul juridic national teorie si practica (Республика Молдова), 124-128, 2014
22014
Ґенеза правового регулювання використання, відтворення та охорони рослинного світу в населених пунктах
І Шевердіна, Р Шабанов
Вісник Львівського університету. Сер.: Юридична, 287-295, 2013
22013
Право на занятость в системе социальных прав человека
РИ Шабанов
Минск: БГУ, 2018
12018
Право на зайнятість як суб'єктивне право громадян у сфері соціального захисту від безробіття
Р Шабанов
Law of Ukraine, 2016
12016
Щодо поняття господарсько-правових засобів державного регулювання економіки за законодавством України
Р Шабанов, М Ждан
Підприємництво, господарство і право, 84-88, 2016
12016
Правовая природа права на занятость
РИ Шабанов
Трудовое право в России и за рубежом, 12-15, 2016
12016
Деякі питання правових гарантій у сфері зайнятості населення
РІ Шабанов
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2014
12014
Окремі питання наступництва у правовому регулюванні працевлаштування
РІ Шабанов
Форум права, 465-468, 2008
12008
ПОЄДНАННЯ ПРЯМИХ ТА НЕПРЯМИХ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ: ПОШУК ОПТИМАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ
ЯВ Петруненко
Правова держава, 86-91, 2019
2019
СУТНІСТЬ ПРИНЦИПУ «ЗАБРУДНЮВАЧ ПЛАТИТЬ» ЯК ПРИНЦИПУ МІЖНАРОДНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА
РІ Шабанов
Збірник наукових праць ХНПУ імені ГС Сковороди" Право", 63-69, 2018
2018
Олена Коваленко
Р Шабанов
2018
РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ НЕСТАНДАРТНОЙ ЗАНЯТОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫМ КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ
Р ШАБАНОВ, Д НОВИКОВ
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА, 131, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20