Роман Іванович Шабанов
Роман Іванович Шабанов
професор ХНПУ імені Г.С. Сковороди
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концептуальні засади соціального захисту від безробіття
РІ Шабанов
ХНАДУ, 2015
8*2015
Правове регулювання працевлаштування в Україні
РІ Шабанов
РІ Шабанов, 2005
82005
Доктрина зайнятості як складова соціального захисту населення від безробіття
РІ Шабанов
Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2015
72015
Досудове врегулювання господарських спорів: співвідношення норм матеріального та процесуального права
Р Шабанов, М Ждан
Підприємництво, господарство і право, 63-68, 2018
62018
Щодо поняття господарсько-правових засобів державного регулювання економіки за законодавством України
Р Шабанов, М Ждан
Підприємництво, господарство і право, 84-88, 2016
52016
Занятость населения как правовая категория в трудовом праве Украины
РИ Шабанов
Трудовое право в России и за рубежом, 55-57, 2013
52013
Концепція" гідної праці" як стрижень активної державної політики у сфері зайнятості населення
РІ Шабанов
Видавничий дім «Гельветика», 2014
42014
Нестандартные (атипичные) формы занятости в свете нового Закона Украины" О занятости населения"
РИ Шабанов
Трудовое право в России и за рубежом, 56-58, 2013
42013
ПРАВО НА ЗАЙНЯТІСТЬ ЯК СУБ'ЄКТИВНЕ ПРАВО ГРОМАДЯН У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІД БЕЗРОБІТТЯ
Р Шабанов
Law of Ukraine, 2016
32016
Поняття та класифікація правових гарантій у сфері зайнятості населення
РІ Шабанов
Jurnalul juridic national teorie si practica (Республика Молдова), 124-128, 2014
3*2014
Щодо співвідношення понять неповна зайнятість та часткове безробіття
РІ Шабанов
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2013
32013
Ґенеза правового регулювання використання, відтворення та охорони рослинного світу в населених пунктах
І Шевердіна, Р Шабанов
Вісник Львівського університету. Сер.: Юридична, 287-295, 2013
32013
Поєднання прямих та непрямих господарсько-правових засобів забезпечення ефективного використання державних коштів: пошук оптимальних моделей
ЯВ Петруненко
Правова держава, 86-91, 2019
22019
Право на занятость в системе социальных прав человека
РИ Шабанов
Теоретико-прикладные проблемы реализации и защиты субъективных прав в …, 2018
22018
Щодо правової природи позикової праці
РІ Шабанов
Право і суспільство, 105-111, 2015
22015
Щодо принципу соціальної відповідальності держави за формування та реалізацію політики сприяння зайнятості населення
РІ Шабанов
Порівняльно-аналітичне право, 150-152, 2013
22013
Міжнародний колективний договір як джерело трудового права у сфері зайнятості населення
РІ Шабанов, ДО Новіков
Підприємництво, господарство і право, 73-77, 2017
12017
Правовая природа права на занятость
РИ Шабанов
Трудовое право в России и за рубежом, 12-15, 2016
12016
Приватні агентства зайнятості як суб’єкти, що забезпечують та сприяють зайнятості населення
РІ Шабанов
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2014
12014
Деякі питання правових гарантій у сфері зайнятості населення
РІ Шабанов
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2014
12014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20