Роман Іванович Шабанов
Роман Іванович Шабанов
професор ХНПУ імені Г.С. Сковороди
Підтверджена електронна адреса в hnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Концептуальні засади соціального захисту від безробіття
РІ Шабанов
ХНАДУ, 2015
8*2015
Правове регулювання працевлаштування в Україні
РІ Шабанов
РІ Шабанов, 2005
82005
Доктрина зайнятості як складова соціального захисту населення від безробіття
РІ Шабанов
Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2015
72015
Занятость населения как правовая категория в трудовом праве Украины
РИ Шабанов
Трудовое право в России и за рубежом, 55-57, 2013
52013
Нестандартные (атипичные) формы занятости в свете нового Закона Украины" О занятости населения"
РИ Шабанов
Трудовое право в России и за рубежом, 56-58, 2013
42013
Щодо поняття господарсько-правових засобів державного регулювання економіки за законодавством України
Р Шабанов, М Ждан
Підприємництво, господарство і право, 84-88, 2016
32016
Концепція" гідної праці" як стрижень активної державної політики у сфері зайнятості населення
РІ Шабанов
Видавничий дім «Гельветика», 2014
32014
Поняття та класифікація правових гарантій у сфері зайнятості населення
РІ Шабанов
Jurnalul juridic national teorie si practica (Республика Молдова), 124-128, 2014
3*2014
Щодо співвідношення понять неповна зайнятість та часткове безробіття
РІ Шабанов
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2013
32013
Ґенеза правового регулювання використання, відтворення та охорони рослинного світу в населених пунктах
І Шевердіна, Р Шабанов
Вісник Львівського університету. Сер.: Юридична, 287-295, 2013
32013
Право на занятость в системе социальных прав человека
РИ Шабанов
Теоретико-прикладные проблемы реализации и защиты субъективных прав в …, 2018
22018
ПРАВО НА ЗАЙНЯТІСТЬ ЯК СУБ'ЄКТИВНЕ ПРАВО ГРОМАДЯН У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ВІД БЕЗРОБІТТЯ
Р Шабанов
Law of Ukraine, 2016
22016
Щодо правової природи позикової праці
РІ Шабанов
Право і суспільство, 105-111, 2015
22015
Поєднання прямих та непрямих господарсько-правових засобів забезпечення ефективного використання державних коштів: пошук оптимальних моделей
ЯВ Петруненко
Правова держава, 86-91, 2019
12019
Міжнародний колективний договір як джерело трудового права у сфері зайнятості населення
РІ Шабанов, ДО Новіков
Підприємництво, господарство і право, 73-77, 2017
12017
Правовая природа права на занятость
РИ Шабанов
Трудовое право в России и за рубежом, 12-15, 2016
12016
Приватні агентства зайнятості як суб’єкти, що забезпечують та сприяють зайнятості населення
РІ Шабанов
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2014
12014
Деякі питання правових гарантій у сфері зайнятості населення
РІ Шабанов
Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету …, 2014
12014
Правова природа права на зайнятість як юридичного механізму забезпечення зайнятості населення
РІ Шабанов
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.:: Право, 119-124, 2014
12014
Щодо принципу соціальної відповідальності держави за формування та реалізацію політики сприяння зайнятості населення
РІ Шабанов
Порівняльно-аналітичне право, 150-152, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20