Бокова Светлана Ивановна
Бокова Светлана Ивановна
Сумской государственный университет, кафедра семейной и социальной
Verified email at med.sumdu.edu.ua
TitleCited byYear
Состояние сердечно-сосудистой системы у детей школьного возраста, рожденных поздненедоношенными
СВ Попов, СВ Попов, СІ Бокова, СИ Бокова
ООО" Группа компаний" МедЭксперт", 2012
42012
Особенности внутрисердечной гемодинамики, вегетативного гомеостаза у детей, родившихся недоношенными
СВ Попов, СВ Попов, СИ Бокова
Издательство СумГУ, 2011
12011
Cпосіб діагностики порушень функціонального стану серцево-судинної системи дітей, народжених пізньонедоношеними
СВ Попов, СВ Попов, ОІ Сміянова, ОИ Смиянова, СІ Бокова, ...
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, 2018
2018
Досвід використання інтерактивних методів навчання у підготовці лікарів інтернів зі спеціальності «Загальна практика–сімейна медицина»
ВФ Орловський, СІ Бокова
Сімейна медицина, 77-79, 2017
2017
Опыт использования интерактивных методов обучения в подготовке врачей-интернов по специальности «Общая практика–семейная медицина»
ВФ Орловський, СІ Бокова
Семейная медицина, 77-79, 2017
2017
Інтерактивні методи навчання у підготовці лікарів–інтернів зі спеціальності «Загальна практика–сімейна медицина»
ВФ Орловський, ВФ Орловский, СІ Бокова, СИ Бокова
Сумський державний університет, 2017
2017
Аналіз масо-ростових показників школярів, народжених недоношеними
МВ Волкова, СВ Попов, СВ Попов, СІ Бокова, СИ Бокова
Сумський державний університет, 2017
2017
СОСТОЯНИЕ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СЕРДЦА У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, РОДИВШИХСЯ ПОЗДНЕНЕДОНОШЕННЫМИ
СВ Попов, СИ Бокова, АИ Смиян
Педиатрия жане бала хирургиясы, 8-15, 2016
2016
Проблема вітамінно-мінеральної недостатності у дітей України
СІ Бокова, СИ Бокова, МВ Волкова
Сумський державний університет, 2016
2016
Показатели периферической крови у детей раннего возраста при острых респираторных заболеваниях в зависимости от длительности грудного вcкаpмливания
СВ Попов, СВ Попов, СІ Бокова, СИ Бокова, ДВ Тетюра, АО Білан, ...
Сумский государственный университет, 2016
2016
Особливості стану здоров'я дитячого та дорослого населення під впливом шкідливих чинників зовнішнього середовища
СВ Попов, СВ Попов, ОІ Сміян, АИ Смиян, СІ Бокова, СИ Бокова
Сумський державний університет, 2016
2016
Особливості діагностики туберкульозу у дітей
СІ Бокова, СИ Бокова, СМ Гриценко, СМ Янчук, ТМ Яркова
Сумський державний університет, 2016
2016
Формирование малых групп в процессе обучения студентов медицинского профиля
СВ Попов, СИ Бокова
Запорізький державний медичний університет, 2015
2015
Якість життя ветеранів похилого та старечого віку в Сумській області, як допоміжна ланка в лікуванні ішемічної хвороби серця, стабільної стенокардії напруги
СІ Бокова, СИ Бокова, ВВ Багмет, ОІ Старків, СЮ Горяєва
Сумський державний університет, 2015
2015
DETECTION OF SIGNS OF INCREASED PRESSURE IN THE PULMONARY ARTERY USING THE RATIO AT/ET DURING ROUTINE ECHOCARDIOGRAPHIC STUDY.
SV POPOV, TA ROMANOVA, SI BOKOVA
Belgorod State University Scientific Bulletin: Medicine, Pharmacy 28 (24), 2014
2014
Выявляемость признаков повышения давления в легочной артерии с использованием соотношения АТ/етпри рутинном эхокардиографическом исследовании
СВ Попов, ТА Романова, СИ Бокова
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия …, 2014
2014
Поєднання артеріальної гіпертензії з іншими патологіями серед людей похилого та старечого віку в Сумській області
СІ Бокова, СИ Бокова, ОІ Старків, СЮ Горяєва, Р Ступинець
Сумський державний університет, 2014
2014
Особенности внутрисердечной гемодинамики детей с невинными шумами сердца
СВ Попов, СВ Попов, СІ Бокова, СИ Бокова, ОІ Сміян, АИ Смиян, ...
Сумский государственный университет, 2014
2014
Анамнестичні особливості школярів, народжених у Late-preterm терміні
СІ Бокова, СИ Бокова, СВ Попов, СВ Попов
Сумський державний університет, 2014
2014
Поширеність деяких видів малих аномалій розвитку серця серед дітей шкільного віку, що народились до строку
СІ Бокова, СИ Бокова, СВ Попов, СВ Попов
Сумський державний університет, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20