Олена Віталіївна Ковтун
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування професійного мовлення у майбутніх фахівців авіаційної галузі
ОВ Ковтун
К.: Освіта України, 2012
312012
Теоретико-методологічні засади формування професійного мовлення у майбутніх фахівців авіаційної галузі
ОВ Ковтун, ЕВ Ковтун
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2013
282013
Сутність професійно-мовленнєвої діяльності авіаційних операторів
ОВ Ковтун
Гуманізація навчально-виховного процесу, 3-14, 2010
132010
Комунікативний підхід до організації мовної освіти авіаційних операторів
ОВ Ковтун
Наука і освіта.–2011.–№ 5, 89-94, 2011
122011
Мовленнєва діяльність як категорія лінгводидактики
ОВ Ковтун
112009
Радиообмен в профессионально-речевой деятельности авиационных операторов
ЕВ Ковтун
Молодые ученые в инновационном поиске: материалы международной научной…, 2014
102014
Контекстний підхід як методологічний концепт формування професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх авіаційних операторів
ОВ Ковтун
Вища освіта України, 2010
102010
Теоретичні засади професійно-мовленневої діяльності фахівців Авіаційної
ОВ Ковтун
Теоретичні засади професійно-мовленневої діяльності фахівців Авіаційної…, 2012
82012
Лінгводидактична характеристика української авіаційної терміносистеми та авіаційної підмови
ОВ Ковтун
Наука і освіта: Науково-практичний журнал Південного наукового Центру АПН…, 2009
72009
Английская авиационная терминосистема: лингвистический и переводоведческий анализ
ОВ Ковтун
62013
Компетентнісний підхід як методологічний концепт професійно-мовленнєвої підготовки авіаційних операторів
ОВ Ковтун
62009
Професійний дискурс радіообмін цивільної авіації: функціональний і лінгвістичний аспекти
О Ковтун
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені…, 2014
52014
Номенклатура загальномовленнєвих умінь у професійно мовленнєвій діяльності авіаційних операторів
ОВ Ковтун
Наука і освіта.–2010.–№ 8, 123-127, 2010
52010
Особливості перекладу англійських авіаційних термінів українською мовою
ОВ Ковтун
Київ" Аграр Медіа Груп", 2010
52010
Теоретичні i практичні аспекти формування мовної компетентності майбутніх пілотів i авіадиспетчерів
АМ Богуш, АМ Богуш
Київ:[б. в.], 2014
42014
Теоретичні аспекти поняття загальномовленнєві уміння
ОВ Ковтун
42010
Становлення української авіаційної термінології
ОВ Ковтун
ДонНУ, 2009
42009
Науковий стиль мовлення на уроках української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення для іноземних громадян
ОМ Новак
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/33_DWS_2013/Philologia/1_149359…, 0
4
Незалежне оцінювання якості освітніх послуг здобувачами вищої освіти: досвід та перспективи
О Ковтун, С Сидоренко
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія…, 2018
32018
Активні методи професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх фахівців у системі інженерно-технічної освіти
ОВ Ковтун
Ковтун ОВ Активні методи професійно-мовленнєвої підготовки майбутніх…, 2017
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20