Follow
Олена Віталіївна Ковтун
Title
Cited by
Cited by
Year
Формування професійного мовлення у майбутніх фахівців авіаційної галузі: монографія
ОВ Ковтун
ОВ Ковтун, 2012
322012
Теоретико-методологічні засади формування професійного мовлення у майбутніх фахівців авіаційної галузі
ОВ Ковтун, ЕВ Ковтун
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені КД Ушинського, 2013
292013
Комунікативний підхід до організації мовної освіти авіаційних операторів
ОВ Ковтун
Державний заклад Південноукраїнський національний педагогічний університет…, 2011
152011
Сутність професійно-мовленнєвої діяльності авіаційних операторів
ОВ Ковтун
Гуманізація навчально-виховного процесу, 3-14, 2010
142010
Английская авиационная терминосистема: лингвистический и переводоведческий анализ
ОВ Ковтун
122013
Мовленнєва діяльність як категорія лінгводидактики
ОВ Ковтун
122009
Радиообмен в профессионально-речевой деятельности авиационных операторов
ОВ Ковтун
112013
Контекстний підхід як методологічний концепт формування професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх авіаційних операторів
ОВ Ковтун
Вища освіта України, 2010
112010
Теоретичні засади професійно-мовленневої діяльності фахівців Авіаційної
ОВ Ковтун
Теоретичні засади професійно-мовленневої діяльності фахівців Авіаційної…, 2012
82012
Теоретичні аспекти поняття загальномовленнєві уміння
ОВ Ковтун
82010
Особливості перекладу англійських авіаційних термінів українською мовою
ОВ Ковтун
АграрМедіаГруп, 2010
82010
Лінгводидактична характеристика української авіаційної терміносистеми та авіаційної підмови
ОВ Ковтун, ЕВ Ковтун
Державний заклад" Південноукраїнський національний педагогічний університет…, 2009
72009
Професійна діяльність фахівців авіаційної сфери як підґрунтя для формування їхньої автентичної мовленнєвої комунікації
ОВ Ковтун, ЕВ Ковтун
Державний заклад Південноукраїнський національний педагогічний університет…, 2008
72008
Професійний дискурс радіообмін цивільної авіації: функціональний і лінгвістичний аспекти
О Ковтун
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені…, 2014
62014
Номенклатура загальномовленнєвих умінь у професійно-мовленнєвій діяльності авіаційних операторів
ОВ Ковтун, ЕВ Ковтун
Державний заклад" Південноукраїнський національний педагогічний університет…, 2010
62010
Компетентнісний підхід як методологічний концепт професійно-мовленнєвої підготовки авіаційних операторів
ОВ Ковтун
62009
Науковий стиль мовлення на уроках української мови для студентів-іноземців підготовчого відділення для іноземних громадян
ОМ Новак, ОВ Ковтун
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/33_DWS_2013/Philologia/1_149359…, 0
5
Незалежне оцінювання якості освітніх послуг здобувачами вищої освіти: досвід та перспективи
ОВ Ковтун, СІ Сидоренко
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка. Психологія…, 2018
42018
Методика викладання іноземних мов і перекладу у вищій школі
ОВ Ковтун
К.: НАУ, 2015
42015
Теоретичні i практичні аспекти формування мовної компетентності майбутніх пілотів i авіадиспетчерів
АМ Богуш, АМ Богуш
Київ:[б. в.], 2014
42014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20