Алексей Цуканов
Алексей Цуканов
Невідома організація
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Поняття і зміст виплати працівникам в бухгалтерському обліку
ВС Ніценко, ОЮ ЦУКАНОВ, ОП ЖЕРІТ
Зростання ролі бухгалтерського обліку в сучасній економіці, 175-179, 2013
12013
Соціально-економічні імперативи стану та розвитку овочевого ринку: макроекономічний аспект
ВС Ніценко, МП Сагайдак, ЮГ Бережна, ОЮ Цуканов, ВС Ниценко, ...
2018
Капітальні інвестиції–складова інноваційної діяльності підприємства
ВС Ніценко, ОЮ Цуканов
2017
Повышение качества информации, формируемой в бухгалтерском учете и отчетности
ВС Ниценко, АЮ Цуканов
Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2016
2016
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ
ОЮ Цуканов, ВА Гончар
Х Всеукраїнська науково-практична конференція «Обліково-аналітичне …, 2016
2016
Управління лояльністю персоналу на підприємстві
ВС Ніценко, ОЮ Цуканов
2016
Стратегическое развитие агропромышленных формирований на рынке агропродовольственной продукции
ВС Ниценко, АЮ Цуканов
Фенікс, 2015
2015
Analysis channels influence of external and internal factors on the level of economic security of the investment process
SV Filyppova, AM Bundyuk, AY Tsukanov
Экономика: реалии времени, 2015
2015
Методичні підходи до оцінки концентрації підприємств на ринку агропродовольчої продукції
ВС Ніценко, ОЮ Цуканов
Астропринт, 2015
2015
Досвід та економічна доцільність використання біогазових комплексів в інтегрованих компаніях України
ВС Ніценко, ВІ Гавриш, ОЮ Цуканов
ЛЕРАДРУК, 2015
2015
Проблеми нормативно-правового регулювання обліку розрахунків з соціального забезпечення на підприємствах сільського господарства
ВС Ніценко, ОЮ Цуканов, ОМ Галицький
Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і …, 2013
2013
Экономическая эффективность использования производственных запасов в сельскохозяйственных предприятиях Кривоозёрского района Николаевской области
АЮ Цуканов, ВС Ниценко
Экономика: реалии времени, 2012
2012
ПРОБЛЕМИ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
ОЮ Цуканов
ББК 65.262 (4Укр), 407, 2012
2012
Економічна ефективність використання виробничих запасів в сільськогосподарських підприємствах Кривоозерського району Миколаївської області
ОЮ Цуканов, ВС Ніценко
Економіка: реалії часу. Науковий журнал., 11-18, 2012
2012
Кредиторська заборгованість в сільському господарстві: концептуально-практичний погляд
ВС Ніценко, ОВ Обнявко, ОЮ Цуканов, АО Кравчук, ВС Ниценко, ...
Міжнародний гуманітарний університет, 2011
2011
Дослідження методології і організації обліку, аудиту та аналізу використання основних засобів у різних сферах економічної діяльності
ОЮ Цуканов, Міллер, К.О.
Матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції …, 2009
2009
Зміст
АІ Кравцов, РМ Шелудько, ВМ Петров, ММ Волошан, ВС Ніценко, ...
ЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВ
ОЮ Цуканов, ОВ Обнявко, ОМ Чебан
Економіко-правові аспекти господарювання: сучасний стан, 185, 0
НАПРЯМИ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
ОЮ Цуканов
Організаційний комітет, 11, 0
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СЕКТОРАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ PRIORITY PROBLEMS OF INDUSTRIAL SECTORS'ECONOMICS
СВ Філиппова, АМ Бундюк, ОЮ Цуканов
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20