Подписаться
Вікторія Остапенко (Viktoriia Ostapenko)
Вікторія Остапенко (Viktoriia Ostapenko)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене m.hneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Anti-crisis fiscal measures in the European union during the COVID-19 pandemic and their impact on GDP
VV Karpova, VF Tischenko, VM Ostapenko, YB Ivanov
132020
Assessment of institutional autonomy of higher education institutions: methodical approach
OV Rayevnyeva, IV Aksonova, VM Ostapenko
122018
Основи зовнішньоекономічної діяльності та митної справи
ВФ Тищенко, ВМ Остапенко
112022
Formation interaction and adaptive use of purposive forms of cooperation of university and enterprise structures
OV Rayevnyeva, IV Aksonova, VM Ostapenko
92018
Проектне фінансування як форма публічно-приватного партнерства
ВФ Тищенко, ВМ Остапенко
92013
Реалізація методів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в митній справі
ВФ Тищенко, ОЄ Найденко, ВМ Остапенко
82022
Сутність та роль публічно-приватного партнерства в соціально-економічного розвитку
ВМ Остапенко
82013
Customs policy of Ukraine in the context of cyclical economic development
OV Kostiana, VF Tyschenko, VM Ostapenko
72020
Assessment of the development level of information and communication infrastructure in the regions of Ukraine
OM Kolodiziev, VF Tyschenko, VM Ostapenko, TO Kolodizieva
72018
Формування фінансового потенціалу публічно-приватного партнерства в контексті фінансової політики держави
ВМ Остапенко
62015
Порівняльний аналіз та узагальнення досвіду партнерства між ЗВО та бізнес-середовищем
ОВ Раєвнєва, ІВ Аксьонова, ВМ Остапенко
52018
Визначення факторів впливу на процес управління дебіторською заборгованістю підприємства
ВМ Остапенко
52017
Розвиток регіонів України в умовах формування економіки знань
ЮБ Іванов, ВФ Тищенко, ВМ Остапенко
52012
Інституційні передумови розвитку публічно-приватного партнерства
ВМ Остапенко
52011
Сутність концептуальних основ публічно-приватного партнерства
ВФ Колесніченко, ВМ Остапенко
52010
Типологізація банків України за рівнем ризикованості кредитної діяльності
ВМ Остапенко, ОВ Купчіна, ВН Остапенко, АВ Купчина
42017
Фінансовий потенціал публічно-приватного партнерства: світовий досвід та перспективи реалізації в Україні
ВФ Тищенко, ВМ Остапенко
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016
42016
Management of tax system adopting to European standards
VM Ostapenko
32019
Класифікація публічно-приватного партнерства з урахуванням рівнів фінансового потенціалу
ВМ Остапенко
Економіка і регіон, 21-29, 2014
32014
Neural Networks for Financial Stability of Economic System
V Tyschenko, N Vnukova, V Ostapenko, S Kanyhin
22023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20