Вікторія Остапенко (Viktoriia Ostapenko)
Вікторія Остапенко (Viktoriia Ostapenko)
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене m.hneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Податкова система
ЮБ Іванов, АІ Крисоватий, ОМ Десятнюк
Атіка, 2006
1922006
Проектне фінансування як форма публічно-приватного партнерства
ВФ Тищенко, ВМ Остапенко, ВН Остапенко
82013
Formation interaction and adaptive use of purposive forms of cooperation of university and enterprise structures
OV Rayevnyeva, IV Aksonova, VM Ostapenko
72018
Сутність та роль публічно-приватного партнерства в соціально-економічного розвитку
ВМ Остапенко, ВН Остапенко
62013
Формування фінансового потенціалу публічно-приватного партнерства в контексті фінансової політики держави
ВМ Остапенко, ВН Остапенко
52015
Assessment of institutional autonomy of higher education institutions: methodical approach
OV Rayevnyeva, IV Aksonova, VM Ostapenko
42018
Assessment of the development level of information and communication infrastructure in the regions of Ukraine
OM Kolodiziev, VF Tyschenko, VM Ostapenko, TO Kolodizieva
42018
Визначення факторів впливу на процес управління дебіторською заборгованістю підприємства
ВМ Остапенко
42017
Development of Regions of Ukraine in the emerging knowledge economy
JB Ivanov, VF Tyshchenko, VM Ostapenko
Kharkiv: INZHEK (in Ukr.), 2012
42012
Розвиток регіонів України в умовах формування економіки знань
ЮБ Іванов, ВФ Тищенко, ВМ Остапенко, ЮБ Иванов, ВН Остапенко
42012
Сутність концептуальних основ публічно-приватного партнерства
ВФ Колесніченко, ВМ Остапенко, ВФ Колесниченко
42010
Типологізація банків України за рівнем ризикованості кредитної діяльності
ВМ Остапенко, ОВ Купчіна, ВН Остапенко, АВ Купчина
32017
Інституційні передумови розвитку публічно-приватного партнерства
ВМ Остапенко, ВН Остапенко
32011
Management of tax system adopting to European standards
VM Ostapenko
22019
Фінансовий потенціал публічно-приватного партнерства: світовий досвід та перспективи реалізації в Україні
ВФ Тищенко, ВМ Остапенко, ВН Остапенко
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016
22016
Формування визначення поняття Фінансовий потенціал публічно-приватного партнерства
ВМ Остапенко
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 155-161, 2015
22015
Публічно-приватне партнерство в контексті реалізації державної фінансової політики
ВМ Остапенко, ВН Остапенко
22014
Формування взаємозв’язків між фінансовим потенціалом публічно-приватного партнерства та фінансовою політикою в Україні
ВМ Остапенко
Вісник соціально-економічних досліджень, 54-61, 2014
22014
Класифікація публічно-приватного партнерства з урахуванням рівнів фінансового потенціалу
ВМ Остапенко
Економіка і регіон, 21-29, 2014
22014
Моделювання регіональної конвергенції за рівнями потенціалу публічно-приватного партнерства
ВМ Остапенко, ВН Остапенко
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20