Антоніна Гривко
Антоніна Гривко
кандидат педагогічних наук, Інститут педагогіки НАПН України
Verified email at undip.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Психолого-педагогічні особливості шкільного підручника
АВ Гривко, НІ Салтановська
Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць.–К.: Педагогічна думка, 15-18, 2006
42006
Використання засобів ІКТ у процесі експериментального дослідження емотивно-оцінного ставлення учнів до різних форм тестових завдань з української мови
АВ Гривко, ЮО Жук
Інформаційні технології і засоби навчання, 285-297, 2019
22019
Трансформації підручника як сучасного медіа в аспекті формування в учнів читацьких умінь
АВ Гривко, ОВ Ситник
Проблеми сучасного підручника, 92-101, 2017
22017
Тестові технології оцінювання компетентностей учнів
ОІ Ляшенко, ЮО Жук, ЛС Ващенко, АВ Гривко, СО Науменко
Видавничий дім «Сам», 2017
22017
Підручник у системі компетентнісного навчання математики
АВ Гривко
Українська мова і література в школі, 50 - 53, 2012
22012
Автоматизований текстовий аналіз підручника
АВ Гривко
Проблеми сучасного підручника 1 (15), 147-158, 2015
12015
Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи
ЮО Жук, ОІ Ляшенко, ТО Лукіна, ЛС Ващенко, СО Науменко, ...
Педагогічна думка, 2014
12014
Психологічні особливості формування в учнів 5–6 класів комунікативних умінь засобами мови підручників з математики
АВ Гривко
Проблеми сучасного підручника, 157-165, 2014
12014
Дослідження впливу різних форм тестових завдань і варіативності їх поєднання в одному тесті на результати тестування
АВ Гривко, ЮО Жук
SHS Web of Conferences 75, 2020
2020
Запровадження моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти на основі тестових технологій
ОІ Ляшенко, ТО Лукіна, ЮО Жук, ЛС Ващенко, АВ Гривко, ...
Педагогічна думка, 2019
2019
Структура тесту як чинник впливу на результати педагогічного тестування
АВ Гривко
Проблеми сучасного підручника, 256-257, 2019
2019
ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕННОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: КОРОТКИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ
А Гривко
Редакційна колегія, 31, 2019
2019
Розширення інформаційно-функціонального поля сучасних підручників засобами іммерсивних інформаційних технологій
АВ Гривко, ОВ Ситник
OP Europejska platforma naukowa 4, 32-34, 2019
2019
Дослідження впливу функціонально-варіативних чинників на результативні показники тестування з української мови
АВ Гривко, ЮО Жук
Фенікс, 2019
2019
Дослідження емотивно-оцінного ставлення учнів до різних форм тестових завдань із української мови
АВ Гривко
Посвіт, 2019
2019
Зарубіжний досвід дослідження особливостей зовнішньоорганізованих конструктів педагогічних тестів
АВ Гривко
ТзОВ Трек-ЛТД, 2019
2019
Експериментальне вивчення впливу форми тестового завдання на результативні показники тестування з української мови
АВ Гривко
Просвіта, 2019
2019
Виявлення й аналіз чинників впливу на результати підсумкового тестування випускників гімназії
АВ Гривко, ЮО Жук
La science et la technologie à l'ère de la société de l'information: coll …, 2019
2019
Експериментальне дослідження чинників, які впливають на результати педагогічного тестування
АВ Гривко
Педагогічна думка, 2018
2018
Сучасні підходи до формування та прогресивні методики оцінювання читацьких умінь учнів: зарубіжний досвід
АВ Гривко
ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20