Антоніна Гривко (Antonina Hryvko)
Антоніна Гривко (Antonina Hryvko)
кандидат педагогічних наук, Інститут педагогіки НАПН України
Verified email at undip.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Трансформації підручника як сучасного медіа в аспекті формування в учнів читацьких умінь
АВ Гривко, ОВ Ситник
Проблеми сучасного підручника, 92-101, 2017
42017
Психолого-педагогічні особливості шкільного підручника
АВ Гривко, НІ Салтановська
Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць.–К.: Педагогічна думка, 15-18, 2006
42006
Використання засобів ІКТ у процесі експериментального дослідження емотивно-оцінного ставлення учнів до різних форм тестових завдань з української мови
АВ Гривко, ЮО Жук
Інформаційні технології і засоби навчання, 285-297, 2019
32019
Exploring Students’ Views on ICT Skills as the Components of Journalists’ Professional Competence: EDM Aspect
A Hryvko, O Sytnyk, Y Zhuk
CEUR Workshop Proceedings 2732, 934-947, 2020
2*2020
Тестові технології оцінювання компетентностей учнів
ОІ Ляшенко, ЮО Жук, ЛС Ващенко, АВ Гривко, СО Науменко
Видавничий дім «Сам», 2017
22017
Підручник у системі компетентнісного навчання математики
АВ Гривко
Українська мова і література в школі, 50 - 53, 2012
22012
Розширення інформаційно-функціонального поля сучасних підручників засобами іммерсивних інформаційних технологій
АВ Гривко, ОВ Ситник
OP Europejska platforma naukowa 4, 32-34, 2019
12019
Oцінювання читацьких умінь учнів: аналіз актуального світового досвіду
АВ Гривко
Український педагогічний журнал 3, 26-32, 2018
12018
Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти
ОІ Ляшенко, ТО Лукіна, ЮО Жук, ЛС Ващенко, АВ Гривко, ...
Інститут педагогіки НАПН України, 2017
12017
Основні напрями вивчення особливостей полікодового тексту підручника
АВ Гривко
Проблеми сучасного підручника, 81-91, 2016
12016
Автоматизований текстовий аналіз підручника
АВ Гривко
Проблеми сучасного підручника 1 (15), 147-158, 2015
12015
Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи
ЮО Жук, ОІ Ляшенко, ТО Лукіна, ЛС Ващенко, СО Науменко, ...
Педагогічна думка, 2014
12014
Психологічні особливості формування в учнів 5–6 класів комунікативних умінь засобами мови підручників з математики
АВ Гривко
Проблеми сучасного підручника, 157-165, 2014
12014
Проблеми оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах дистанційного навчання в період пандемії
АВ Гривко
EDITORIAL BOARD, 182, 2020
2020
Типологічний і методологічний аналіз міжнародних досліджень щодо використання ІКТ в середній освіті
АВ Гривко
Авторитет, 2020
2020
Вплив розвитку ІКТ на професійну підготовку журналістів: виклики сучасності
АВ Гривко, ОВ Ситник
Авторитет, 2020
2020
Графічна інформація в підручниках: актуальність розміщення та проблеми академічної доброчесності
АВ Гривко
Редакційна колегія, 54, 2020
2020
До питання про напрями імплементації принципів академічної доброчесності в освітній простір України
АВ Гривко, ОВ Ситник
Академічна доброчесність: виклики сучасності, 2020
2020
Дослідження впливу різних форм тестових завдань і варіативності їх поєднання в одному тесті на результати тестування
АВ Гривко, ЮО Жук
SHS Web of Conferences 75, 2020
2020
Запровадження моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти на основі тестових технологій
ОІ Ляшенко, ТО Лукіна, ЮО Жук, ЛС Ващенко, АВ Гривко, ...
Педагогічна думка, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20