Антоніна Гривко
Антоніна Гривко
кандидат педагогічних наук, Інститут педагогіки НАПН України
Verified email at undip.org.ua
TitleCited byYear
Психолого-педагогічні особливості шкільного підручника
АВ Гривко, НІ Салтановська
Проблеми сучасного підручника: Зб. наук. праць.–К.: Педагогічна думка, 15-18, 2006
42006
Використання засобів ІКТ у процесі експериментального дослідження емотивно-оцінного ставлення учнів до різних форм тестових завдань з української мови
АВ Гривко, ЮО Жук
Інформаційні технології і засоби навчання 2 (70), 285-297, 2019
22019
Трансформації підручника як сучасного медіа в аспекті формування в учнів читацьких умінь
АВ Гривко, ОВ Ситник
Проблеми сучасного підручника, 92-101, 2017
22017
Тестові технології оцінювання компетентностей учнів
ОІ Ляшенко, ЮО Жук, ЛС Ващенко, АВ Гривко, СО Науменко
Видавничий дім «Сам», 2017
22017
Підручник у системі компетентнісного навчання математики
АВ Гривко
Українська мова і література в школі, 50 - 53, 2012
22012
Автоматизований текстовий аналіз підручника
АВ Гривко
Проблеми сучасного підручника 1 (15), 147-158, 2015
12015
Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи
ЮО Жук, ОІ Ляшенко, ТО Лукіна, ЛС Ващенко, СО Науменко, ...
Педагогічна думка, 2014
12014
Психологічні особливості формування в учнів 5–6 класів комунікативних умінь засобами мови підручників з математики
АВ Гривко
Проблеми сучасного підручника, 157-165, 2014
12014
ОЦІНЮВАННЯ КОМПЕТЕННОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: КОРОТКИЙ ОГЛЯД СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ
А Гривко
Редакційна колегія, 31, 2019
2019
Розширення інформаційно-функціонального поля сучасних підручників засобами іммерсивних інформаційних технологій
АВ Гривко, ОВ Ситник
OP Europejska platforma naukowa 4, 32-34, 2019
2019
Дослідження впливу функціонально-варіативних чинників на результативні показники тестування з української мови
АВ Гривко, ЮО Жук
Фенікс, 2019
2019
Дослідження емотивно-оцінного ставлення учнів до різних форм тестових завдань із української мови
АВ Гривко
Посвіт, 2019
2019
Зарубіжний досвід дослідження особливостей зовнішньоорганізованих конструктів педагогічних тестів
АВ Гривко
ТзОВ Трек-ЛТД, 2019
2019
Експериментальне вивчення впливу форми тестового завдання на результативні показники тестування з української мови
АВ Гривко
Просвіта, 2019
2019
Виявлення й аналіз чинників впливу на результати підсумкового тестування випускників гімназії
АВ Гривко, ЮО Жук
La science et la technologie à l'ère de la société de l'information: coll …, 2019
2019
Експериментальне дослідження чинників, які впливають на результати педагогічного тестування
АВ Гривко
Педагогічна думка, 2018
2018
Сучасні підходи до формування та прогресивні методики оцінювання читацьких умінь учнів: зарубіжний досвід
АВ Гривко
ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018
2018
Oцінювання читацьких умінь учнів: аналіз актуального світового досвіду
АВ Гривко
Український педагогічний журнал 3, 26-32, 2018
2018
Формування читацьких умінь учнів: сучасні підходи та світовий досвід
АВ Гривко
Український педагогічний журнал 2, 59-67, 2018
2018
Оцінювання учнівської читацької грамотності як базового елемента операційного складника ключової комунікативної компетентності
АВ Гривко
Педагогічна думка, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20