Follow
Антоніна Гривко (Antonina Hryvko)           ORCID iD: 0000-0001-9460-4777
Антоніна Гривко (Antonina Hryvko) ORCID iD: 0000-0001-9460-4777
кандидат педагогічних наук, Інститут педагогіки НАПН України
Verified email at undip.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Поточне та формувальне оцінювання в базовій та старшій профільній школі
А Гривко, Л Ващенко
Український педагогічний журнал, 72-83, 2021
132021
Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи
ОІ Ляшенко, ТО Лукіна, ЮО Жук, ЛС Ващенко, СО Науменко, ...
Київ, Україна, 2014
132014
Тестові технології оцінювання компетентностей учнів: посібник
ОІ Ляшенко, ЮО Жук, ЛС Ващенко, СО Науменко, АВ Гривко
Київ: Видавничий дім «Сам, 2017
92017
Трансформації підручника як сучасного медіа в аспекті формування в учнів читацьких умінь
АВ Гривко, ОВ Ситник
Проблеми сучасного підручника, 92-101, 2017
92017
Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти
ОІ Ляшенко, ТО Лукіна, ЮО Жук, ЛС Ващенко, АВ Гривко, ...
Інститут педагогіки НАПН України, 2017
82017
The research of the effect of different question forms and their combination variability on the results of testing
A Hryvko, Y Zhuk
SHS Web Conf. 75, 04004, 2020
62020
Використання засобів ІКТ у процесі експериментального дослідження емотивно-оцінного ставлення учнів до різних форм тестових завдань з української мови
АВ Гривко, ЮО Жук
Інформаційні технології і засоби навчання, 285-297, 2019
62019
Тестові технології оцінювання компетентностей учнів
ОІ Ляшенко, ЮО Жук, ЛС Ващенко, АВ Гривко, СО Науменко
Педагогічна думка, 2015
52015
Основні напрями вивчення особливостей полікодового тексту підручника
АВ Гривко
Проблеми сучасного підручника, 81-91, 2016
42016
Психолого-педагогічні особливості шкільного підручника
АВ Гривко, НІ Салтановська
Проблеми сучасного підручника:[зб. наук. праць/редкол.].–К.: Педагогічна …, 2006
42006
Формування читацьких умінь учнів: сучасні підходи та світовий досвід
А Гривко
Український педагогічний журнал, 59-67, 2018
32018
Психологічні особливості формування в учнів 5–6 класів комунікативних умінь засобами мови підручників з математики
АВ Гривко
Проблеми сучасного підручника, 157-165, 2014
32014
Вивчення особистісних уявлень учнів 8–9 класів про можливість використання смартфонів для формування та розвитку наскрізних умінь
ЮО Жук, АВ Гривко
Інформаційні технології і засоби навчання 2 (94), 1-18, 2023
22023
Проблеми оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах дистанційного навчання в період пандемії
АВ Гривко
EDITORIAL BOARD, 182, 2020
22020
Виявлення й аналіз чинників впливу на результати підсумкового тестування випускників гімназії
АВ Гривко, ЮО Жук
La science et la technologie à l'ère de la société de l'information: coll …, 2019
22019
Оцінювання читацьких умінь учнів: аналіз актуального світового досвіду
АВ Гривко
Український педагогічний журнал, 26-32, 2018
22018
Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи
ЮО Жук, ОІ Ляшенко, ТО Лукіна, ЛС Ващенко, СО Науменко, ...
Педагогічна думка, 2014
22014
Підручник у системі компетентнісного навчання математики
АВ Гривко
Українська мова і література в школі, 50 - 53, 2012
22012
Потенціал підручників для розвитку наскрізних умінь (погляд учнівства)
А Гривко
Проблеми сучасного підручника, 61-77, 2022
12022
3.2. Особливості оцінювання результатів навчання учнів 5–6 класів ЮО Жук
АВ Гривко
Загальна середня освіта україни в умовах воєнного стану та відбудови, 55, 2022
12022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20