Olga Troyanovska
Olga Troyanovska
Львівський національний медичний університет
Підтверджена електронна адреса в meduniv.lviv.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Langerhans Cells Histiocytosis: Features of Clinical and Laboratory Manifestations and Course of the Disease
OI Dorosh, IP Tsymbalyuk-Voloshyn, RS Polishchuk, LY Dubey, ...
CHILDS HEALTH, 40-49, 2014
22014
Difficulties in diagnosing of measles inclusion body encephalitis in a child with acute lymphoblastic leukemia
H Lytvyn, N Basa, M Stasiv, O Troyanovska, O Dorosh
IDCases 21, e00877, 2020
2020
Experience of treatment of acute lymphoblasticleukemia in children of western Ukrainian specialized children's medical centre, lviv
OK O.Dorosh, I.Tsymbalyuk, R.Polishchuk, O.Troyanovska, O.Vorobel
Abstract Book 23rdCongress of the European Hematology Association, Stockholm …, 2018
2018
25-річний досвід лікування гострої лімфобластної лейкеміїу відділенні дитячої гематології Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру у Львові
САІ Дорош О.І., Цимбалюк І.П., Поліщук Р.С., Трояновська О.О.
VII Міжнародний Медичний Конгрес "Впровадження сучасних досягненьмедичної …, 2018
2018
Вторинні пухлини головного мозку у дітей, які отримали променеву та хіміотерапію з приводу гострої лімфобластної лейкемії
РСП О.І.Дорош, О.О.Трояновська, А.М.Абрамюк, І.П.Мелько, І.П.Цимбалюк
Современная педиатрия 91 (3), 74-85, 2018
2018
Прогресс в лечении острого лимфобластного лейкоза: 25 лет применения международных протоколов в отделении детской гематологии Западноукраинского специализированного детского …
O Dorosh, I Tsymbalyuk-Voloshyn, K Bodak, R Polishchuk, A Stepanyuk, ...
Современная педиатрия, 22-36, 2018
2018
Вторичные опухоли головного мозга у детей, больных острым лимфобластным лейкозом, после программного лечения химиотерапией и лучевой терапией
OI Dorosh, OO Troyanovska, AM Abramyuk, IP Melko, ...
Современная педиатрия, 74-85, 2018
2018
Прогрес у лікуванні гострої лімфобластної лейкемії: 25 років застосування міжнародних протоколів у відділенні дитячої гематології Західноукраїнського спеціалізованого дитячого …
ОІ Дорош, ІП Цимбалюк-Волошин, ХІ Бодак, РС Поліщук, АІ Степанюк, ...
Современная педиатрия, 22-36, 2018
2018
Синдром Дауна у практиці гематолога
ЛПС О.І.Дорош, О.О.Трояновська, О.М.Очеретна, Н.І.Кіцера, А.Л.Іваненко
современная педиатрия 86 (6), 130-146, 2017
2017
Хвороба Віллебранда:проблеми стандартизації і класифікації
ООТ Л.Я.Дубей, Н.В.Дубей, А.І.Маркін, І.П.Цимбалюк, О.І.Дорош
Современная педиатрия 82, 122-129, 2017
2017
Болезнь Виллебранда: проблемы определения и стандартизация классификации
LY Dubey, NV Dubey, AI Markin, IP Tsymbaluk-Voloshyn, OI Dorosh, ...
Современная педиатрия, 122-129, 2017
2017
Приобретенная апластическая анемия: особенности клинико лабораторных проявлений и течения болезни, анализ лечения
ОІ Дорош, ІП Цимбалюк-Волошин, РС Поліщук, ОІ Воробель, ...
Современная педиатрия, 33-40, 2016
2016
Талассемия в Украине: миф или редкая патология?
OI Dorosh, IP Tsymbaliuk-Woloshyn, LP Seredych, GW Makuh, AM Mykh, ...
Современная педиатрия, 79-83, 2016
2016
Розвиток тромбозів при гострій лімфобластній лейкемії в дітей
LY Dubey, OI Dorosh, NV Dubey, IP Tsymbalyuk, OI Kozlova, GV Makukh, ...
CHILDS HEALTH, 156-161, 2014
2014
Necrotizing enterocolitis management in patients with acute leukemias treated in Lviv Children's Clinic
O Troyanovska, S Nyankovskiy, V Loginskiy, I Tsymbalyuk, R Polishchuk, ...
Pediatria Polska 82 (5-6), 482-485, 2007
2007
Analysis of infective complications during the program chemotherapy of Acute lymphoblastic leukemia in children in Ukraine
O Troyanovska, S Nyankovsky, V Loginskiy, L Dubey
Указатель ключевых слов
SY Skliar, LM Sklyarenko, LL Skoropad, MS Smakova, GY Smirnov, ...
морфология 263, 341, 0
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК РІДКІСНОЇ ФОРМИ ГРИБКОВОГО УСКЛАДНЕННЯ–МУКОРМІКОЗУ В ДИТИНИ З ГОСТРОЮ ЛІМФОБЛАСТНОЮ ЛЕЙКЕМІЄЮ ПІД ЧАС ПРОГРАМНОЇ ПОЛІХІМІОТЕРАПІЇ
O Troyanovska, S Nyankovsky
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–18