Дутченко Олена Олегівна (Dutchenko Olena, Дутченко О.О., О. Дутченко , Дутченко Е.О., Дутченко Е.)
Дутченко Олена Олегівна (Dutchenko Olena, Дутченко О.О., О. Дутченко , Дутченко Е.О., Дутченко Е.)
ННІ БТ "УАБС" СумДУ
Verified email at uabs.sumdu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Аналіз тенденцій розвитку промисловості України
ОМ Дутченко, ОН Дутченко, ОО Дутченко, ЕО Дутченко, ІВ Бєлова
ІНЖЕК, 2011
92011
Врахування галузевого фактору при проведенні банківського кредитування
ІВ Бєлова, ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2011
82011
Розробка підходу до врахування галузевого фактору діяльності позичальника при проведенні банківського кредитування
ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Тернопільський національний економічний університет, 2011
82011
Напрямки вдосконалення оцінки кредитоспроможності позичальника банку
ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Сумський національний аграрний університет, 2010
82010
Банківське кредитування на основі врахування галузевих особливостей позичальника
ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
72011
Проблеми використання методик оцінки фінансового стану підприємств
ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
72006
Врахування галузевого фактору при визначенні кредитного рейтингу позичальника
ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2011
62011
Моніторинг кредитної операції як інструмент забезпечення ефективності проведення банківського кредитування
ОМ Дутченко, ОН Дутченко, ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Видавничий дім" ІНЖЕК", 2012
52012
Проблеми використання методик оцінки кредитоспроможності позичальника з урахуванням галузевих особливостей
ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Київський національний торговельно-економічний університет, 2007
52007
Проблеми і шляхи розвитку банківського та реального секторів економіки України
ОМ Дутченко, ОО Дутченко
Інноваційна економіка, С. 268-272, 2013
42013
Вплив залученого іноземного капіталу на розвиток підприємств в галузевому та регіональному розрізі
ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2010
32010
Розробка підходу до визначення оптимального співвідношення “кредит–застава”
ОО Дутченко, ЕО Дутченко
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2010
32010
Проблемні кредити як наслідок недосконалості методик оцінки кредитоспроможності позичальника
ОО Дутченко
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез …, 0
3
Сучасні тенденції розвитку маркетингу в агропромисловому комплексі
АГ Желяпова, МВ Кірносова
Молодий вчений, 100-104, 2014
22014
Вдосконалення критеріальної бази оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника банку з урахуванням галузевих особливостей
ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Прикарпатський національний університет ім Василя Стефаника, 2009
22009
Підвищення конкурентоспроможності регіону на прикладі Сумської області
ОО Дутченко, Олег Миколайович, Дутченко
Перспективи економічного зростання та інноваційного розвитку країн, С. 78-79., 2014
1*2014
Вплив сучасних технологій на розвиток фінансової системи України
СМ Козьменко, ІІ Рекуненко, ІВ Бєлова, ИВ Белова, ІІ Д'яконова, ...
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
12011
Вплив кредитних зобов’язань суб’єктів господарювання на розвиток економіки
ОМ Дутченко, ОН Дутченко, ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2011
12011
Основні пріоритети інвестиційного процесу в Україні
ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
12010
Вплив різноманітних факторів на кредитоспроможність підприємства
ОО Дутченко, ЕО Дутченко
Сумський національний аграрний університет, 2009
12009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20