Pinchuk, Alina / Пінчук Аліна / Пінчук А. О. / Пинчук А. А./ Alina Pinchuk /Pinchuk A.
Pinchuk, Alina / Пінчук Аліна / Пінчук А. О. / Пинчук А. А./ Alina Pinchuk /Pinchuk A.
Підтверджена електронна адреса в stu.cn.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Implementation of circular economy elements in the mining regions
A Pinchuk, N Tkalenko, V Marhasova
E3S Web of Conferences 105, 04048, 2019
42019
Оцінки торгівлі доданою вартістю у світовій економіці
МО Кизим, ВЄ Хаустова, ВО Шликова, ГВ Крамарев, АО Пінчук
42018
Budgetary revenue breakdown at regional level of public administration in the federal countries
NY Rekova, IL Dolozina, AA Pinchuk
Науковий вісник Полісся 1 (2 (14)), 34-42, 2018
22018
Активізація використання інструментів безресурсного фінансування на ринку фінансових послуг України
М Дубина, А Пінчук, К Нітченко
Проблеми і перспективи економіки та управління, 204-215, 2016
12016
Наукові підходи до трактування сутності категорії “банківська послуга”
А Пінчук
Чернігів: ЧНТУ, 2014
12014
Інкорпорація детермінант енергетичної ефективності до стратегії соціально-економічного розвитку реального сектору регіональної економіки
АОП В.Ю.Худолей
Ефективна економіка:електрон.журнал, 2013, 2013
12013
Analysis of social responsibility of mining companies in the international market
O Kozyrieva, N Tkalenko, V Vyhovska, A Pinchuk
E3S Web of Conferences 303, 01003, 2021
2021
Стратегія забезпечення сталого розвитку сільського господарства в умовах діджиталізації економіки України
АО Пінчук
Чернігів, 2020
2020
Фактори формування державної політики сталого розвитку сільського господарства в Україні
А Пінчук
Чернігівський науковий часопис. Серія 1, Економіка і управління: електронний …, 2019
2019
Особливості фінансової підтримки суб’єктів сільського господарства України
АО Пінчук
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Державне регулювання сталого розвитку сільського господарства в умовах трансформації національної економіки: теорія, методологія та практика
АО Пінчук
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Особливості державного регулювання сталого розвитку сільського господарства в Україні
А Пінчук
Науковий вісник Полісся, 210-216, 2019
2019
ФОРМИ І МЕТОДИ ПОЗААУДИТОРНОЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ В УМОВАХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ТМ Децюк, АО Пінчук
Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного …, 2019
2019
Логістика: методичні вказівки до виконання розрахункових робіт для студентів спеціальності 075 «Маркетинг» денної та заочної форми навчання
ТВ Забаштанська, ВВ Жидок, АО Пінчук, ЛВ Бабаченко
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Економічна теорія: методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів денної і заочної форм навчання ОКР «Бакалавр», галузі знань 07" Управління та …
АО Пінчук
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Глобальна економіка: методичні рекомендації щодо виконання контрольної (реферативної) роботи для студентів денної та заочної форми навчання галузі знань 07" Управління та …
АО Пінчук
Чернігів: ЧНТУ, 2019
2019
Сталий розвиток аграрного сектору:новації та діджиталізація сільського господарства
АО Пінчук, ТЛ Шестаковська
Колективна монографія, 2018
2018
ОЦІНКИ ТОРΓІВЛІ ДОДАНОЮ ВАРТІСТЮ У СВІТОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
MO Kyzym, VY Khaustova, VO Shlykova, HV Kramarev
Problemy Ekonomiky, 19-29, 2018
2018
Budgetary revenue breakdown at regional level of public administration in the federal countries
АО Пінчук, НЮ Рекова, ІЛ Долозіна
Чернігів: ЧНТУ, 2018
2018
Genesis of transformations in economics
АО Пінчук
Науковий вісник Полісся, 115-124, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20