Ольга Герасимова, Olga Gerasymova, Olga Gerasimova, Ольга Герасімова,http://orcid.org/0000-0003-0278
Ольга Герасимова, Olga Gerasymova, Olga Gerasimova, Ольга Герасімова,http://orcid.org/0000-0003-0278
National University of Pharmacy
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuph.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування рефлексивної компетентності студентів в освітньому процесі вищої школи [Електронний ресурс]
ОВ Малихін, ОІ Герасимова
Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри: монографія.–К.: Ун-т ім …, 2015
172015
Фармакоекономіка
ЛВ Яковлєва, ОО Герасимова, НВ Бездітко, ОВ Ткачова, ОГ Бердник, ...
142019
Формування рефлексивних умінь студентів педагогічного університету в процесі навчання філологічних дисциплін
ОІ Герасимова
К., АПН 198, 2014
82014
Рефлексивні уміння як форма теоретичної діяльності майбутнього вчителя, спрямованої на самопізнання
ОІ Герасимова
Педагогіка вищої та середньої школи 33, C. 48-53, 2011
32011
Фармакоекономічний аналіз різних режимів антихелікобактерної терапії виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки
ОО Герасимова, ЮМ Загребельна, ОА Герасимова, Ю Загребельная
32010
Клініко-економічні аспекти фармакотерапії хворих на виразкову хворобу шлунка
ЛВ Яковлєва, ОО Герасимова, АС Горбачова, АА Красюк, ЛВ Яковлева
22015
Концептуальне розуміння категорій" рефлексія"(історико-педагогічний аналіз)
ОІ Герасимова
ДонНТУ, 2009
22009
Формування рефлексивних умінь студентів вищих педагогічних навчальних закладів в психолого-педагогічному аспекті
ОІ Герасимова
Електронний ресурс.‒Режим доступу: http://elibrary. kubg. edu. ua/4161/1/O …, 0
2
Результати VEN/частотного аналізу фармакотерапії пацієнтів із хронічним гастродуоденітом у закладі охорони здоров’я м. Харкова
ОО Герасимова, ЄВ Овсієнко, ОА Герасимова, ЕВ Овсиенко
12018
Уточнення сутності понять самоосвіта”, самоосвітня діяльність” в науково-педагогічній літературі
О Герасимова
Молодь і ринок, 53-57, 2016
12016
Фармакоэкономика: учебное пособие
ЛВ Яковлева, ЛВ Яковлєва, НВ Бездетко, НВ Бездітко, ОО Герасимова, ...
12013
Результаты АВС/частотного анализа фармакотерапии пациентов с язвой двенадцатиперстной кишки в условиях стационара
ОА Герасимова, ОО Герасимова, С Ашфеннар
2019
Результати АВС-аналізу протигельмінтних засобів в одній із аптек м. Києва
ЛВ Яковлєва, ЛВ Яковлева, ОА Герасимова, ОО Герасимова, ...
2019
Теоретико-методологічні засади формування компетентнісно орієнтованого дидактичного середовища в умовах ЗВО: монографія/Г. Удовіченко, І. Сіняговська, ОМ Бондаревська, ДВ Фурт …
ГМ Удовіченко, СА Остапенко, ІЮ Сіняговська, Д Фурт, ОІ Герасимова
., 2019
2019
Результати АВС-аналізу фармакотерапії дітей з гострим обструктивним бронхітом у стаціонарі
ЛВ Яковлєва, ЛВ Яковлева, ОО Герасимова, ОА Герасимова, ...
2019
Аналіз асортименту інгібіторів протонної помпи на фармацевтичному ринку України
ЛВ Яковлєва, ЛВ Яковлева, ОО Герасимова, ОА Герасимова, ...
2019
Протигельмінтні засоби: аналіз асортименту та особливостей реалізації на фармацевтичному ринку України та в аптеці м. Києва
ОО Герасимова, ОА Герасимова, АС Євтушко, АС Евтушко
2019
Результати дослідження доступності антианемічних засобів в Україні за 2016-2018 роки
НВ Грішна, ОО Герасимова, ОВ Ткачова
ДО 15-Ї РІЧНИЦІ ЗАСНУВАННЯ КАФЕДРИ БІОТЕХНОЛОГІЇ, 162, 2019
2019
Результати АВС-аналізу фармакотерапії пацієнтів з виразковою хворобою шлунка в лікарні м. Кумаси республіки Гана
ОО Герасимова, ОА Герасимова, АI Якименко, АИ Якименко
2019
Асортимент препаратів урсодезоксихолевої кислоти на фармацевтичному ринку України
ЛВ Яковлєва, ЛВ Яковлева, ОО Герасимова, ОА Герасимова, ...
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20