Follow
Любов Касіяник
Любов Касіяник
НПП "Подільські Товтри"
Verified email at pdatu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Параметри збалансованості системи природокористування в басейні річки Збруч
ЛВ Касіяник, ІП Касіяник, ЛГ Любінська
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2018
12018
Просторова структура та умови збалансованого використання природних кормових угідь у басейні річки Збруч
Р Гаврилянчик, Л Касіяник
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
12016
Регіональні палеотури, як інтерактивна форма пізнання ландшафту в структурі геотуристичного маршруту «Terra Podolica»
І Касіяник, І Рибак, О Матуз, Л Касіяник, Я Вітвіцький
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2021
2021
Еколого-географічні умови розвитку річкової мережі північного Поділля
ІП Касіяник, ЛВ Касіяник
Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка …, 2017
2017
Вододільні ландшафти та їх роль у формуванні регіональної екологічної мережі в межах басейну річки Збруч
ЛК Ольга Бігняк
Подільські читання // Матеріали всеукраїнської наукової конференції …, 2017
2017
Китайгородське відслонення як еталонний об'єкт при формуванні геоекологічних понять та уявлень
ЛК Ігор Касіяник
Матеріали науково-практичної конференції. Збірник наукових та науково …, 2017
2017
Схилові місцевості долини річки Збруч: структура, використання, природоохорона
ОБ Любов Касіник
Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 170 …, 2017
2017
Просторова структура та умови збалансованого використування природних кормових угідь у басейні річки Збруч
Любов Касіяник, Руслан Гаврилянчик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
2016
Природні аспекти формування локальної екомережі (на прикладі Хмельницької області)
ЛК Віталій Шаравара, Ігор Касіяник
"Екологія. Довкілля. Молодь": Матеріали V міжнародної наукової конференції …, 2015
2015
Відповідність сільськогосподарських угідь до регіональної ландшафтної структури як критерій збалансованості природокористування у басейні річки Збруч (на матеріалах …
Л Касіяник
Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного …, 2015
2015
Особливості землекористування у басейні річки Збруч (на матеріалах Хмельницької області)
ПК Любов Касіник
Наукові засади природоохоронного менеджменту екосистем каньйонового …, 2014
2014
Бондаренко ОО, Гулевець ДВ, Гусєв ОМ, Журбас КВ, Савченко СА, Проців ГП, Шаравара ВВ
ВФ Валюк, ОП Гавриленко, ЄЮ Циганок, НО Гнатюк, ІІ Кузема, ...
Артамонов ББ
НВ Баюрко, НО Гнатюк, НМ Горбатюк, ІД Григорчук, ОМ Оптасюк, ...
СХИЛОВІ МІСЦЕВОСТІ ДОЛИНИ РІЧКИ ЗБРУЧ: СТРУКТУРА, ВИКОРИСТАННЯ, ПРИРОДООХОРОНА
ЛВ Касіяник, ОП Бігняк
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–14