Тарас Сорока / Taras Soroka
Тарас Сорока / Taras Soroka
доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Зміст і методика трудового навчання учнів 5–7 класів загальноосвітньої школи в Україні (друга половина ХХ ст.)
ТП Сорока
ТП Сорока, 2007
92007
Актуалізація можливостей позашкільної освіти в соціалізації підлітка
T Soroka, B Struhanets
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
32016
Вивчення дисципліни «Основи проектування» у вищій школі Тарас Сорока
Т Сорока
Вища освіта України, 468-471, 2009
22009
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ І МОДЕЛЮВАННЯ»
ТП СОРОКА, ВБ СОПІГА
Cherkasy University Bulletin: Pedagogical Sciences, 2019
12019
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі
ОГ Величко, СТ Плискановський, ОД Учитель, МІ Жалдак, ОВ Сергеєв, ...
Видавничий відділ НМетАУ, 2004
12004
Позашкільна освіта: ретроспектива та виклики сьогодення
ТП Сорока
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
2016
Внешкольное образование: ретроспектива и вызовы современности
ТП Сорока
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
2016
Актуализация возможностей внешкольного образования в социализации подростков
ТП Сорока, БВ Струганец
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
2016
Алгоритм дослідження функціональних змін різних систем організму людини на заняттях з основ охорони праці
ТП Сорока, ІВ Гевко, ІЙ Бочар
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
2014
Розвиток пізнавальних інтересів вихованців на гуртках науково-технічної творчості в багатопрофільному позашкільному навчальному закладі
Т Сорока
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 296-304, 2013
2013
Формування фахових знань у майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю при вивченні дисципліни Основи охорони праці
ІВ Гевко, ТП Сорока, ІЙ Бочар
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 37-41, 2013
2013
Теоретичні основи організації проектно-технологічної діяльності студентів інженерно-педагогічного факультету
ТП Сорока
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
2011
Теоретические основы организации проектно-технологической деятельности студентов инженерно-педагогического факультета
ТП Сорока
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2011
2011
ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ УКРАЇНИ: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ
Т Сорока
Науковий збірник входить до нового Переліку фахових видань України (Бюлетень …, 2010
2010
Організація суспільно корисної продуктивної праці на уроках трудового навчання в Україні в другій половині ХХ століття
Т Сорока
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
2008
Технології навчання як засіб удосконалення підготовки майбутнього вчителя-гуманітарія в контексті ідей Болонського процесу
Т Сорока
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 204-210, 2008
2008
Реалізація проблемного підходу на уроках трудового навчання у 7 класі
ТП Сорока
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у …, 2008
2008
Організація трудового навчання учнів 5–7 класів загальноосвітньої школи в незалежній українській державі в 1991–2000 роках
Т Сорока
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2007
2007
Принципи навчання в процесі трудової підготовки школярів: історичні аспекти
Т Сорока
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2006
2006
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПІДПРИЄМСТВ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПІДГОТОВКУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ВБ Сопіга, ТП Сорока
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20