Підписатись
Тарас Сорока / Taras Soroka
Тарас Сорока / Taras Soroka
доцент, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Зміст і методика трудового навчання учнів 5–7 класів загальноосвітньої школи в Україні (друга половина ХХ ст.)
ТП Сорока
ТП Сорока, 2007
82007
Актуалізація можливостей позашкільної освіти в соціалізації підлітка
ТП Сорока, БВ Струганець
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
72016
Трудове навчання в загальноосвітніх школах України у другій половині ХХ ст.
ТП Сорока
Трудова підготовка в закладах освіти.–2007 4, 43-45, 2007
62007
Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців сфери обслуговування в процесі вивчення дисципліни «Основи проектування і моделювання»
ТП СОРОКА, ВБ СОПІГА
Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького …, 2019
42019
Позашкільна освіта: ретроспектива та виклики сьогодення
ТП Сорока
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2016
42016
Тенденції розвитку готельно-ресторанних підприємств як фактор впливу на підготовку майбутніх фахівців сфери обслуговування
ВБ Сопіга, ТП Сорока
32019
Вивчення дисципліни «Основи проектування» у вищій школі Тарас Сорока
Т Сорока
Вища освіта України, 468-471, 2009
22009
Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі
ОГ Величко, СТ Плискановський, ОД Учитель, МІ Жалдак, ОВ Сергеєв, ...
Видавничий відділ НМетАУ, 2004
22004
ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАСОБАМИ ПРОГРАМИ PRO 100
Ю Сокотов, Т Сорока, Г Гаврищак, А Уруський
Проблеми підготовки сучасного вчителя, 133-144, 2021
12021
Фірмовий стиль об’єктів готельно-ресторанного господарства як засіб ефективного формування іміджу підприємства
ЮВ Сокотов, ТП Сорока, ВЛ Кондратюк
Підприємництво у сфері послуг: реалії сьогодення і перспективи: матеріали IІ …, 2019
12019
Внешкольное образование: ретроспектива и вызовы современности
ТП Сорока
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2016
12016
Розвиток пізнавальних інтересів вихованців на гуртках науково-технічної творчості в багатопрофільному позашкільному навчальному закладі
Т Сорока
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 2013
12013
Формування фахових знань у майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю при вивченні дисципліни Основи охорони праці
ІВ Гевко, ТП Сорока, ІЙ Бочар
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 37-41, 2013
12013
Теоретичні основи організації проектно-технологічної діяльності студентів інженерно-педагогічного факультету
ТП Сорока
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2011
12011
Реалізація проблемного підходу на уроках трудового навчання у 7 класі
ТП Сорока
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в …, 2008
12008
Наступність підготовки кваліфікованих робітників і здобувачів вищої освіти за освітньою програмою Професійна освіта (Будівництво та зварювання)
ЮО Туранов, ТП Сорока
2023
Передумови реалізації освітньої програми «будівництво та зварювання» в Тернопільському національному педагогічному універcитеті імені Володимира Гнатюка
ТП Сорока, ЮО Туранов
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
Роль сучасних інформаційних технологій у створенні безпечного освітнього середовища для підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти
ТП Сорока, ЮВ Сокотов
ТОКІППО, 2023
2023
Проблема кадрового забезпечення Західного регіону України працівниками робітничих професій галузі будівництва
ЮО Туранов, ТП Сорока, ЮВ Сокотов, РМ Монько
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023
2023
TRAINING OF STUDENTS IN THE HOTEL AND RESTAURANT BUSINESS DURING DISTANCE LEARNING
VB Sopiha, HR Havryshchak, TP Soroka, MS Aliluiko
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20